De invloed van weersveranderingen op de stadsontwikkeling

De invloed van weersveranderingen op de stadsontwikkeling

De weersveranderingen hebben wereldwijd, ook in Vlaanderen, grote invloed gehad op stedelijke gebieden. Extreem weer, zoals hevige regenval, overstromingen, hittegolven en stormen hebben geleid tot uitdagingen en risico’s voor de ontwikkeling van steden. De hittegolf van 2020 en de beelden van de overstromingen in 2021 staan nog vers in het geheugen.   

De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hittegolven en wateroverlast, hebben een directe impact op de leefbaarheid en duurzaamheid van steden. In Vlaanderen zijn steden vatbaar voor deze gevolgen, met name door de verstedelijking, de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van verouderde infrastructuur. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om steden klimaatrobuust te maken.  

Vastgoedketen heeft cruciaal onderdeel 

De vastgoedketen speelt een cruciale rol bij het creëren van veerkrachtige steden.  

 • Door samen te werken met lokale overheden en andere belanghebbenden is het mogelijk de stadsplanning aan te passen. Creëer meer groene ruimtes, verminder verharding en bevorder het gemengd gebruik van gronden. 
 • Integreer in alle projecten klimaatbestendige ontwerpprincipes, zoals groene daken, regenwateropvangsystemen en groene/blauwe infrastructuur die wateropvang en -infiltratie bevorderen. Hiermee stimuleer je duurzaam waterbeheer.  
 • Beheers risico’s bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten door AI te gebruiken. Breng bijvoorbeeld overstromingen beter in kaart en zoek naar mogelijkheden om de risico’s te minimaliseren. Waterdichte constructies, verhogen van de vloerhoogte van gebouwen, aanleggen van waterbergende systemen. Wat is de oplossing? Of is het juist de combinatie van vele mogelijkheden bij elkaar? 

De business case voor de toekomst van onze steden 

 • Door klimaatbestendige ontwerpprincipes toe te passen, zijn de gevolgen van weersveranderingen minder risicovol en daarmee kostbaar. De gevolgen van schade door bijvoorbeeld overstromingen, stilstand van projecten en financiële verliezen worden beperkt. Vergroot hiermee de waarde en duurzaamheidsaspect van het vastgoedportfolio. 
 • Vergroot je marktpositie door het proactief aanpakken van klimaatadaptie. Er wordt meer en meer waarde gehecht aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Creëer concurrentievoordeel door te laten zien dat je actief bijdraagt aan klimaatrobuuste stadsontwikkeling.  
 • Het levert kostenbesparingen op lange termijn. Hoewel het implementeren initieel investeringen vergt, zullen deze op de lange termijn kostenbesparingen opleveren, zoals lagere energie- en waterrekeningen voor de gebruikers, verminderde onderhoudskosten en verlengde levensduur van gebouwen en infrastructuur.  
 • Overheden zullen steeds strengere eisen stellen aan klimaatadaptie en duurzaamheid in bouw- en vastgoedsector. Door proactief te voldoen aan deze eisen, help je mee aan het ontwikkelingen hiervan.  
 • Denk ook aan de nieuwe kansen die ontstaan. Groene infrastructuur of duurzame vastgoedprojecten zijn nu juist aantrekkelijk om in te investeren. 

Er wordt al hard gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de steden. Maar het eind is nog lang niet in zicht en kansen zijn er volop!  

Tijdens het Stedelijk Transformatie Platform van 2023 staat dit thema centraal. Hoe maak je de stad klimaatrobuust en (natuur)inclusief. Hoe creëer je de stad van de toekomst?  

Experten gaan met elkaar in gesprek hoe dit aangepakt zou moeten worden. Er zijn ook mooie voorbeelden van o.a. de steden Mechelen en Antwerpen. Pascal Smet opent deze dag en deelt zijn visie op de stad van de toekomst.  

Klik hier voor alle informatie.  

 

Bronvermelding: 

 1. Vlaamse Overheid. (2018). Klimaatadaptatieplan Vlaanderen. Geraadpleegd van https://omgeving.vlaanderen.be/klimaatadaptatieplan-vlaanderen 
 1. Ruimte Vlaanderen. (2017). Vlaanderen in Actie – Pact 2020: Ruimtelijk beleid voor morgen. Geraadpleegd van https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Vlaanderen_in_actie/Paginas/ruimtelijk-beleid-voor-morgen.aspx 
Inschrijven

De invloed van weersveranderingen op de stadsontwikkeling

De weersveranderingen hebben wereldwijd, ook in Vlaanderen, grote invloed gehad op stedelijke gebieden. Extreem weer, zoals hevige regenval, overstromingen, hittegolven en stormen hebben geleid tot uitdagingen en risico’s voor de ontwikkeling van steden. De hittegolf van 2020 en de beelden van de overstromingen in 2021 staan nog vers in het geheugen.   

De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hittegolven en wateroverlast, hebben een directe impact op de leefbaarheid en duurzaamheid van steden. In Vlaanderen zijn steden vatbaar voor deze gevolgen, met name door de verstedelijking, de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van verouderde infrastructuur. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om steden klimaatrobuust te maken.  

Vastgoedketen heeft cruciaal onderdeel 

De vastgoedketen speelt een cruciale rol bij het creëren van veerkrachtige steden.  

 • Door samen te werken met lokale overheden en andere belanghebbenden is het mogelijk de stadsplanning aan te passen. Creëer meer groene ruimtes, verminder verharding en bevorder het gemengd gebruik van gronden. 
 • Integreer in alle projecten klimaatbestendige ontwerpprincipes, zoals groene daken, regenwateropvangsystemen en groene/blauwe infrastructuur die wateropvang en -infiltratie bevorderen. Hiermee stimuleer je duurzaam waterbeheer.  
 • Beheers risico’s bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten door AI te gebruiken. Breng bijvoorbeeld overstromingen beter in kaart en zoek naar mogelijkheden om de risico’s te minimaliseren. Waterdichte constructies, verhogen van de vloerhoogte van gebouwen, aanleggen van waterbergende systemen. Wat is de oplossing? Of is het juist de combinatie van vele mogelijkheden bij elkaar? 

De business case voor de toekomst van onze steden 

 • Door klimaatbestendige ontwerpprincipes toe te passen, zijn de gevolgen van weersveranderingen minder risicovol en daarmee kostbaar. De gevolgen van schade door bijvoorbeeld overstromingen, stilstand van projecten en financiële verliezen worden beperkt. Vergroot hiermee de waarde en duurzaamheidsaspect van het vastgoedportfolio. 
 • Vergroot je marktpositie door het proactief aanpakken van klimaatadaptie. Er wordt meer en meer waarde gehecht aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Creëer concurrentievoordeel door te laten zien dat je actief bijdraagt aan klimaatrobuuste stadsontwikkeling.  
 • Het levert kostenbesparingen op lange termijn. Hoewel het implementeren initieel investeringen vergt, zullen deze op de lange termijn kostenbesparingen opleveren, zoals lagere energie- en waterrekeningen voor de gebruikers, verminderde onderhoudskosten en verlengde levensduur van gebouwen en infrastructuur.  
 • Overheden zullen steeds strengere eisen stellen aan klimaatadaptie en duurzaamheid in bouw- en vastgoedsector. Door proactief te voldoen aan deze eisen, help je mee aan het ontwikkelingen hiervan.  
 • Denk ook aan de nieuwe kansen die ontstaan. Groene infrastructuur of duurzame vastgoedprojecten zijn nu juist aantrekkelijk om in te investeren. 

Er wordt al hard gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de steden. Maar het eind is nog lang niet in zicht en kansen zijn er volop!  

Tijdens het Stedelijk Transformatie Platform van 2023 staat dit thema centraal. Hoe maak je de stad klimaatrobuust en (natuur)inclusief. Hoe creëer je de stad van de toekomst?  

Experten gaan met elkaar in gesprek hoe dit aangepakt zou moeten worden. Er zijn ook mooie voorbeelden van o.a. de steden Mechelen en Antwerpen. Pascal Smet opent deze dag en deelt zijn visie op de stad van de toekomst.  

Klik hier voor alle informatie.  

 

Bronvermelding: 

 1. Vlaamse Overheid. (2018). Klimaatadaptatieplan Vlaanderen. Geraadpleegd van https://omgeving.vlaanderen.be/klimaatadaptatieplan-vlaanderen 
 1. Ruimte Vlaanderen. (2017). Vlaanderen in Actie – Pact 2020: Ruimtelijk beleid voor morgen. Geraadpleegd van https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Vlaanderen_in_actie/Paginas/ruimtelijk-beleid-voor-morgen.aspx 
Inschrijven

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.