Deelmobiliteit de duurzamere en flexibele oplossing, alleen hoe vergroten we het gebruik?

Deelmobiliteit de duurzamere en flexibele oplossing, alleen hoe vergroten we het gebruik?

Helaas komt de deelscooter geregeld negatief in het nieuws door de overduidelijke aanwezigheid van geparkeerde scooters in de straten van de steden en randgemeenten. Toch is deelmobiliteit een belangrijke oplossing voor flexibel én duurzame mobiliteit om onze steden en woonwijken bereikbaar te houden. In de metropoolregio Amsterdam zijn de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, MRA-platform Smart Mobility en MRA-Elektrisch samen een programma gestart hoe het gebruik van deelmobiliteit in de totale mix verhoogd kan worden.

De scope bij het Programma Deelmobiliteit was eerst de stad Amsterdam, maar is uitgebreid naar de regio. Om zo ook de stromen van en naar de stad met de auto te verminderen en in combinatie met gebruik van het OV een goed alternatief te maken. Door fietsen, scooters en auto’s met elkaar te delen, wil men het aantal auto’s van en naar en in de stad verminderen.

Chrétienne Hoek, thematrekker MaaS en deelmobiliteit van het MRA-platform Smart Mobility is hierbij betrokken en spreekt op het congres. “Deelmobiliteit is nog steeds een niche, om te komen naar mainstream is opschaling belangrijk. Het streven naar perfectie kan daarbij in de weg zitten.” Een belangrijk voordeel van het oppakken in de regio is ook het breder kunnen delen van kennis, een belangrijke reden voor Chrétienne om te spreken op Future Urban Mobility. “Eerder dit jaar hebben wij de werkplaats voor deelmobiliteit opgericht, een plek waar gemeenten samen werken aan meer deelmobiliteit op straat. Het delen van kennis speelt daar een belangrijke rol. Het is heel mooi dat we zo kennis en ervaring die we nu met deze samenwerking opdoen weer kunnen delen met alle gemeenten binnen de MRA”.  We zijn benieuwd naar haar learnings en aanbevelingen!

Meer over het programma: Smart Mobility MRA deelmobiliteit

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.