Havenconferentie 2023: Drie vragen voor Kevin Verbelen

Havenconferentie 2023: Drie vragen voor Kevin Verbelen

Kevin Verbelen, Senior Expert International Trade, Agoria, komt spreken op de Havenconferentie op 30 maart in de Royal Yacht Club in Antwerpen. Maak alvast kennis met hem middels drie vragen.

  1. We zien dat u ervaring heeft opgedaan met werken in verschillende landen. Wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft op uw laatste grote reis?

Dat we in Europa zeer eurocentristisch zijn ingesteld. We denken te vaak dat onze regels en onze normen “de beste” zijn en dat komt zeer paternalistisch, arrogant en imperialistisch over bij onze handelspartners. We zouden er goed aan doen onze woorden en daden op elkaar af te stemmen om opnieuw geloofwaardigheid op te bouwen in de internationale sfeer. We zouden er goed aan doen ons soms wat meer de spiegel voor te houden en ons wat bescheidener op te stellen.

 

  1. Vanuit Europees perspectief, wat is de belangrijkste kans voor de havens?

We bevinden ons midden in een paradigmaverschuiving. Globalisering zoals we die kennen is voorbij. We horen veel meer woorden als re-shoring, near-shoring, friend-shoring en een local-for-local strategie bij bedrijven. Dat betekent dat de handelsroutes drastisch aan het wijzigen zijn. Op het eerste zicht lijkt dat een bedreiging voor havens, maar er liggen ook opportuniteiten in. Havens zijn immers de toegangspoorten tot gespecialiseerde biotopen die tot stand komen dankzij de quadrupel helix (dit is een samenwerking van wetenschap, overheid, industrie en samenleving). Die biotopen verbinden met gelijkaardige biotopen in de wereld en in het hinterland daarmee bijkomende toegevoegde waarde creëren in de sectoren verbonden aan de twin transition (d.i. de digitale en milieu-omwenteling van de economie) bieden enorme kansen voor havens en havengebieden.

 

  1. Wat mag het publiek van uw verhaal verwachten op de Havenconferentie?

Ik zal ingaan op de geopolitieke wijzigingen en welke enorme impact dat heeft op onze bedrijven. Ik zal aangeven waar de uitdagingen liggen voor Europa vanuit een regelgevend oogpunt, maar daarbij aandacht hebben voor hoe die regelgeving dient te worden uitgewerkt om te vermijden dat zowel bedrijven binnen de EU als handelspartners buiten de EU mee zijn met de koers dat de EU wil uitstippelen.

Benieuwd naar de ontwikkelingen binnen Europa en het antwoord wat Europa hiervoor heeft? En welke invloed dit heeft op het havengebied? Kevin Verbelen zal hier meer over vertellen op de Havenconferentie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.