Het Havencongres 2023: nagenieten van de 41e editie!

Het Havencongres 2023: nagenieten van de 41e editie!

De 41e editie van het Havencongres was zeer geslaagd. Ondernemers, directeuren en beleidsmakers zijn bijeengekomen om onder leiding van Roelof Hemmen, het gesprek aan te gaan over het verdienvermogen van Nederland, de eerlijke scenario’s voor de toekomst en de rol van de Rotterdamse haven te hebben.

De dag begon met een interessante presentatie over het verdienvermogen van Nederland van Ester Barendregt, hoofdeconoom bij de Rabobank.  Brede Welvaart (wat men van waarde vindt) is een voorwaarde voor het verdienvermogen. Ze toonde aan dat de Brede welvaart in de Rijnmond regio relatief laag is door de slechte scores op milieu, huisvesting en veiligheid. “Ik zou van Rotterdam wel meer verwachten ten aanzien van de brede welvaart om ons verdienvermogen op peil te houden.” Om mensen te interesseren en te behouden voor arbeid in de haven gaat het er ook om juist op orde te brengen.

Vervolgens bracht Victor van der Chijs, voorzitter bij Deltalinqs, een belangrijk punt naar voren over de executie van beleid, dit kwam vaker terug gedurende de dag. ‘’We zien een drive en kapitaal om de energietransitie voor elkaar te krijgen maar we moeten zorgen, dat we beleid ook echt uitvoeren. Executie van beleid is veel belangrijker, dan nieuwe regeltjes maken.’’

Na de presentatie van Victor kwam Allard Castelein, President-Directeur bij Port of Rotterdam voor de laatste keer op het podium, voordat hij gaat stoppen bij het Rotterdamse Havenbedrijf. Hij liet zien dat het bedrijfsleven mooie stappen maakt. Hij noemde maar liefst 70 partnerschap projecten die lopen bij het Havenbedrijf, waarmee 40% van de nationale CO2 doelstelling kan worden gehaald.

Het eerste deel van de middag werd afgesloten met een debat tussen Arjan Driesprong, Hoofdingenieur-Directeur, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cuno Vat, Managing Director, Neele-Vat Logistics en Carla Rodenburg, Directeur BAM Infra. De komende 10 jaar gaat er groot onderhoud plaats vinden aan de infrastructuur in en rond de haven.

Arjan Driesprong vertelde wat ons te wachten staat aan projecten. Alle grote tunnels en bruggen krijgen een opknapbeurt. Het is een opgave in deze regio. ‘’Communicatie is belangrijk, we willen iedereen goed meenemen in de projecten. We gaan gefaseerd uitvoeren, zodat we de hinder kunnen minimaliseren door te zorgen dat iedereen in ieder geval thuis kan komen.’’

Carla Rodenburg: ‘’Het is zeker een gigantische opgave die voor ons ligt. Ten eerste: veiligheid is uitdagend. De winkel is open terwijl er gewerkt wordt. Ten tweede: duurzaamheid. Ik zou graag zien dat opdrachtgevers meer belonen in de tenders qua duurzaamheid. Wij kunnen 50 procent duurzamer werken maar we moeten wel een beloning krijgen’’.

Cuno Vat: ‘’Het wordt een grote opgave. We moeten kijken naar welke goederen voorrang krijgen, en bijvoorbeeld werktijden flexibeler maken van ons eigen personeel. We moeten ook als werkgevers gezamenlijk initiatief nemen om te spreiden. Dit is wel degelijk een probleem, want er gaat vertraging komen.”

Daarbij was het eerste deel van de dag ten einde. Het programma vervolgde na de break met het verduurzamingsopgave & behoud van industrie- debat tussen Karin de Lathouder, CEO van BP Nederland, Guido Biessen, Wnd. DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Michael Schlaug, Managing Director, Yara Nederland. Roelof Hemmen was scherp in het debat waarbij hij zowel de overheid als de industrie doorvroeg over versnelling van de transitie. Het debat werd door iemand uit het publiek een ‘Mexican Stand-off’ genoemd.

Karen de Lathouder: “We pakken niet door met elkaar. Regeren is keuzes maken. We stoppen allemaal heel veel energie en heel veel passie in de energietransitie, maar als het niet in elkaar klikt gaat het niet snel genoeg.”

Guido Biessen: ‘’Het doet mijn liberale economen hart pijn dat we in een fase zitten dat de overheid noodgedwongen een grotere rol gaat moeten spelen en regie pakken. Er zijn 3 grote dossiers waar we ons mee bezig houden:

  1. Verduurzaming industrie is een mega verbouwing
  2. Strategische autonomie. Waar we binnen de NAVO gehouden zijn aan veiligheid, hebben we ook de verantwoordelijkheid om hier aan bij te dragen in Europa.
  3. Economische zekerheid

Bedrijven die megawinsten maken kan je niet verantwoorden naar de belastingbetaler. De belastingbetaler gaat de risico’s niet betalen. Daarom maken we individuele maatwerkafspraken met de industrie. ’’

Michael Schlaug maakte meerdere malen duidelijk dat het niet snel genoeg gaat. We zijn met een CCS project bezig om CO2 naar Noorwegen te brengen omdat we hier in Nederland niet aan de slag kunnen met CCS. We nemen onze verantwoordelijkheid en behoren wereldwijd tot de top 3 schoonste meststoffenfabrieken in Sluiskil, maar misschien laten we dat als industrie te weinig zien. Dat er wel degelijk veel gebeurt. Zo zijn wij bijvoorbeeld zelf ook heel ver met scope drie emissies terugbrengen.”

Hierna sloot Arend Jan Boekestijn de dag af met een belangrijke boodschap voor de Rotterdamse haven. ‘’China is in opkomst ze kunnen makkelijk de AI revolutie winnen. We moeten er iets tegenover zetten, Europa moet tegenwicht bieden. Rotterdam kan een cruciale rol hierin spelen. Met de waterstofhub Rotterdam kunnen we onze positie en die van Europa sterker maken in de strijd tussen de VS en China.’’

Kortom, boeiende gesprekken, topsprekers en een waardevolle netwerkmiddag. Volop kansen in de kracht van Rotterdam!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *