headerfoto-co2-congres_1250x250.jpg
Marjan van Loon

Marjan van Loon

Shell Nederland
Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï

DSM Nederland
Theo Henrar

Theo Henrar

Tata Steel
Willemien Terpstra

Willemien Terpstra

LyondellBasell
Hans Mommaas

Hans Mommaas

Planbureau voor de Leefomgeving
Anton van Beek

Anton van Beek

Dow Benelux, UK en Nordic
Remco de Boer

Remco de Boer

Energie-Expert
Tom Van Ierland

Tom Van Ierland

European Commission
Gerben-Jan Gerbrandy

Gerben-Jan Gerbrandy

D66
Dilan Yesilgöz-Zegerius

Dilan Yesilgöz-Zegerius

VVD
Geert Vergoossen

Geert Vergoossen

Team Solid - TU Eindhoven

Programma

12.30 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Welkom door dagvoorzitter

Energie-Expert Remco de Boer, bekend van zijn bijdragen in het Financieele Dagblad en aan BNR Nieuwsradio, heet u welkom in het Rotterdams Havengebied.

13.45 Toekomstperspectief: ambities en ETS [Engelstalig]

De doelen voor CO2-reductie zijn duidelijk en vanuit Europa wordt hier sterk op gestuurd. Welke instrumenten worden ingezet om deze doelen te behalen en welke rol gaat een Europese/Nationale emissieprijs hier in spelen?

Presentatie en Q&A met:
Tom Van Ierland, Head of Unit Strategy and Economic Assessment of the DG Energy, Climate Change, Environment, European Commission
Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër D66

14.15 Een betaalbare & haalbare transitie

Alle pijlen zijn gericht op het klimaatakkoord. Hoe verhouden de nationale plannen zich tot Europees niveau en hoe kunnen we met elkaar zorgen voor een rendabele top?

Tafelgesprek met:
Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland
Hans Mommaas, Directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Dilan Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid VVD

14.45 Economische prikkels voor een klimaat neutrale industie

Welke maatregelen moet de industrie treffen om in de toekomst te overleven en hoe gaat het business model er uit zien? DSM is een mooi voorbeeld van een organisatie die zich klaarstoomt voor de klimaatneutrale industrie. President DSM Nederland, Atzo Nicolaï, vertelt u meer.

15.05 Pauze

15.50 IJzerpoeder als schoon alternatief voor de industie

IJzer als brandstof en duurzame energieopslag op grote schaal. Team Solid van de TU Eindhoven maakt dit mogelijk. Een circulair proces waarbij geen broeikasgassen worden uitgestoten. Team Manager, Geert Vergoossen, gaat in op de ins en outs.

16.05 Groene waterstof als enabler

Met regelmaat komen grote waterstof initiatieven aan het licht. Is waterstof cruciaal voor het slagen van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen? En waar kunnen we waterstof het beste inzetten?

16.25 CEO debat: Vernieuwing van de industrie

Op welke innovaties zetten de koplopers in en hoe verwachten zij de technieken op te gaan schalen?

Tafelgesprek met o.a.:
Theo Henrar, Directievoorzitter Tata Steel
Willemien Terpstra, Vice President Fuels LyondellBasell
Anton van Beek, President Dow Benelux, UK en Nordic

17.05 Afsluiting en netwerkborrel

MP_EOD-0579.jpg