Di 30 november
KAVA Congres Centrum, Antwerpen
EPVnj21_website_header.jpg
Wim De Vilder

Wim De Vilder

Moderator
Jean-Jacques Delmée

Jean-Jacques Delmée

Eneco België
Stephan Windels

Stephan Windels

Eoly Energy
André Jurres

André Jurres

VoltH2
Tinne Van der Straeten

Tinne Van der Straeten

Federale Regering
Pascal de Buck

Pascal de Buck

Fluxys (onder voorbehoud)
Marc Van Herreweghe

Marc Van Herreweghe

Mydibel
Pieterjan Renier

Pieterjan Renier

VREG
Belgische energietransitie in de stroomversnelling: haalbaar en betaalbaar?

Sprekers

Welkom bij Energie Platform Vlaanderen

We staan met z'n alle voor een grote opgave: De komst van een Europees 'Fit for 55' pakket, het goedgekeurde Belgische Relance plan en de finale beslissing over de kernenergiecentrales in November. Kortom, veel belangrijke beslissingen in een korte periode.

Om dit te realiseren zullen wij een combinatie strategie moeten hanteren van verschillende energiebronnen. Ook zullen er strategische keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van de vraag naar energie, de haalbaarheid van de doelen en de beperkte energiecapaciteit. Belangrijke initiatieven zoals, CO2 neutrale productiebedrijven, innovaties op het gebied van opslag en distributie en een nieuw energie eiland op zee zorgen voor een concreet stappenplan richting een energie neutrale toekomst. Welke cross-chain samenwerkingen moeten er nog plaatsvinden om de huidige stroomversnelling te faciliteren?

Praat en denk mee op Energie Platform Vlaanderen, op 30 november.

Locatie: Horta, Antwerpen

EPV Blanco - Tinne Van Der Straeten.jpg

Onze keynote sprekers

  • Tinne Van Der Straeten, Minister van Energie, Federale Regering
  • Jean-Jacques Delmée , CEO, Eneco België
  • Pascal de Buck, CEO, Fluxys
  • Pieterjan Renier, CEO, VREG
  • Andre Jurres, Managing Director, VoltH2
  • Marc Van Herreweghe, CEO, Mydibel
  • Stephan windels, CEO, Eoly Energy
  • Wim De Vilder, presentator 'Het Journaal'


Energie Platform Vlaanderen 2019 (07).jpg

Programma 2021

10.45u Ontvangst
11.15u Interactieve presentatie: herbruikbare energie
12.00u Netwerklunch
13.30u Welkom
13.40u De transitie richting 100% groene energie
13.55u Aansluitend interview
14.30u De groene fabriek
14.50u Break & netwerken
15.40u Waterstoffabriek voor de industrie
16.00u Energietransitie betaalbaar maken
16.30u Afsluiting & Netwerkborrel

ManagementProducties_24Mei.2018-18.JPG

Fluxys maakt grote stappen

De Federale Regering is met onder andere Fluxys een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van een netwerk van pijpleidingen voor waterstof, CO2 en warmte rondom het havengebied. Het ecosysteem voor de groene energiedragers is een van de eerste stappen richting de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

De nieuwe pijpleidinginfrastructuur in het havengebied wordt ook aangesloten op het landelijke netwerk van Fluxys."Om koolstofneutraal te worden heeft België naast hernieuwbare elektriciteit onder meer ook grote hoeveelheden waterstof nodig en oplossingen om CO2 te hergebruiken en op te slaan. Daarvoor moeten beide molecules vrij kunnen circuleren tussen producenten en afnemers. Als onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf werkt Fluxys Belgium daartoe samen met de industrie, de havens, de overheden en diverse andere stakeholders." - Pascal de Buck

Energie Platform Vlaanderen 2019 (17).jpg

Wie ontmoet u?

Tijdens dit event ontmoet u 100 bestuurders en leidinggevenden van publieke en private organisaties die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. Denkt u hierbij aan verantwoordelijken uit de industrie, chemie en energie sector. Daarnaast is deze middag ook bedoeld voor grootverbruikers van energie, kennisinstellingen, universiteiten en overheden die zich bezighouden met ontwikkelingen omtrent energie.

Blijf up-to-date

Als eerste op de hoogte van de nieuwste congressen! Volledig afgestemd op uw vakgebied.

Partner

stand.jpg

Partner worden?

Verbindt uw organisatie aan deze conferentie en laat uw inzet zien voor de energietransitie. Er zijn enkele exclusieve partnerships beschikbaar, neem daarvoor contact op met Alain Meijer.

Congresorganisatie

Lorenzo Asgarali
Programma
Katinka Koning
Organisatie
Alain Meijer
Partnerships