Wo 21 oktober
Bluepoint, Antwerpen
Headerfoto-dmivj19-1250x250.jpg
Didier Van Osselaer

Didier Van Osselaer

Port of Antwerp
Wim De Vilder

Wim De Vilder

Moderator
Johan Martens

Johan Martens

KU Leuven
Jean-Jacques Delmée

Jean-Jacques Delmée

Eneco België
Floris Mackor

Floris Mackor

Air Liquide
Bart Verheule

Bart Verheule

Borealis
Rob Kruitwagen

Rob Kruitwagen

Indaver
Jacques Beuckelaers

Jacques Beuckelaers

Total Antwerpen
Pieter Lodewijks

Pieter Lodewijks

VITO/EnergyVille
Christophe Galimont

Christophe Galimont

Eneco Belgium
Tinne VanderStraeten

Tinne VanderStraeten

Federale Regering

Programma

12.00 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Welkom door moderator

Wim De Vilder, nieuwsanker 'Het Journaal'

#

13.40 De uitdagingen van een koolstofneutrale maatschappij

In het kader van de Overeenkomst van Parijs is het cruciaal om de nodige stappen te ondernemen om de transitie van België naar koolstofneutraliteit operationeel te maken. Wat is de visie op het Belgisch Nationaal Energie en Klimaatbeleid? Hoe kunnen we een rechtvaardige transitie realiseren? Wat is ervoor nodig de energievoorziening ten tijde van dit proces te waarborgen en wat wordt de 'nieuwe' energiemix? Hoe houden we het betaalbaar en het concurrentievermogen van de industrie in stand?

Het openingswoord wordt verzorgd door Minster van Energie Tinne Van der Straeten. Gevolgd door een debat waarbij ook Jacques Beuckelaers, Directeur Total Antwerpen en Peter Wittoeck, Diensthoofd Klimaatverandering, FOD Gezondheid aansluiten.

#

#

14.25 Actuele schets energiemarkt

Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco België neemt ons mee in een uiteenzetting van de actuele situatie van de energiemarkt. COVID-19 stelt veel markten op scherp en de impact is groot. Wat zien we in de energiemarkt gebeuren? Wat is er nodig voor herstel en de realisatie van een toekomstig energiesysteem?

#

14.45 Zonnepanelen voor groene waterstof

Een paneel dat zonlicht en waterdamp omzet in waterstofgas. Professor Johan Martens, KU Leuven, en zijn team ontwikkelden een waterstofpaneel. Wat maakt deze innovatie uniek? Kunnen we het breder toepassen in de toekomst?

#

15.00 Break

16.00 Hernieuwbaar energiesysteem

De energietransitie vraagt om het omvormen van het huidige energiesysteem naar een duurzaam koolstofarm systeem. Hoe ziet dit nieuwe systeem eruit? Welke energiebronnen gebruiken we en hoe? Welke kansen en uitdagingen biedt het? Welke stappen hebben we met elkaar te zetten? Debat met Christophe Galimont, Head of Regulatory, Eneco België en Pieter Lodewijks, Program Manager VITO/Energyville.

#

#

16.35 Methanol uit CO2

Innovatiepitch door: Didier Van Osselaer, Energy and Fuel Transition Manager, Port of Antwerp. Het Havenbedrijf Antwerpen brengt verschillende spelers uit het havengebied samen voor de duurzame productie van methanol. Een uniek samenwerkingsverband! Wat maakt dat ze op methanol inzetten? Hoe ziet dit nieuwe proces eruit en wat is het toekomstperspectief?

#

16.50 CO2 neutrale industrie

Dat we massaal in beweging moeten komen voor behoud van ons klimaat, beseffen steeds meer mensen. Uitdagingen van de industrie hierbij zijn de noodzaak voor bredere afstemming, duidelijk beleid en haalbaar maken van forse investeringen. Wat is de stand van zaken voor een rendabele business case? Welke uitdagingen liggen op ons pad?

We gaan over dit en meer in debat met:

  • Floris Mackor, Vice-President Large Industries North-West Europe Air Liquide
  • Rob Kruitwagen, Directeur Regio Benelux-France Indaver
  • Bart Verheule, Head of Global Marketing Energy Borealis

#

#

#

17.30 Afsluiting & netwerkborrel

Energie Platform Vlaanderen 2019 (07).jpg