Headerfoto-dmivj19-1250x250.jpg
Didier Van Osselaer

Didier Van Osselaer

Port of Antwerp
Wim De Vilder

Wim De Vilder

Moderator
Johan Martens

Johan Martens

KU Leuven
Marie Christine Marghem

Marie Christine Marghem

Federale Regering België

Programma

12.00 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Welkom door moderator

Wim De Vilder, nieuwsanker 'Het Journaal'

#

13.40 De uitdagingen van een koolstofarme maatschappij

In het kader van de Overeenkomst van Parijs is het cruciaal om de nodige stappen te ondernemen om de transitie van België naar koolstofneutraliteit operationeel te maken. Wat is de visie op het Belgisch Nationaal Energie en Klimaatbeleid? Hoe kunnen we een rechtvaardige transitie realiseren? Wat is ervoor nodig de energievoorziening ten tijde van dit proces te waarborgen en wat wordt de 'nieuwe' energiemix? Hoe houden we het betaalbaar en het concurrentievermogen van de industrie in stand? We bespreken deze thema's met o.a. Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Federale Regering België. De Minister opent en een interview volgt.

14.40 Actuele schets energiemarkt

Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco België neemt ons mee in een uiteenzetting van de actuele situatie van de energiemarkt. COVID-19 stelt veel markten op scherp en de impact is groot. Wat zien we in de energiemarkt gebeuren? Wat is er nodig voor herstel en de realisatie van een toekomstig energiesysteem?

#

15.00 Zonnepanelen voor groene waterstof

Een paneel dat zonlicht en waterdamp omzet in waterstofgas. Professor Johan Martens, KU Leuven, en zijn team ontwikkelden een waterstofpaneel. Wat maakt deze innovatie uniek? Kunnen we het breder toepassen in de toekomst?

15.15 Break

16.00 Hernieuwbaar energiesysteem

De energietransitie vraagt om het omvormen van het huidige energiesysteem naar een duurzaam koolstofarm systeem. Hoe ziet dit nieuwe systeem eruit? Welke energiebronnen gebruiken we en hoe? Welke kansen en uitdagingen biedt het? Welke stappen hebben we met elkaar te zetten? Debat met o.a. Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco Belgie en Ronnie Belmans, CEO Campus Energyville.

#

16.35 Methanol uit CO2

Innovatiepitch door: Didier Van Osselaer, Energy and Fuel Transition Manager, Port of Antwerp. Het Havenbedrijf Antwerpen brengt verschillende spelers uit het havengebied samen voor de duurzame productie van methanol. Een uniek samenwerkingsverband! Wat maakt dat ze op methanol inzetten? Hoe ziet dit nieuwe proces eruit en wat is het toekomstperspectief?

16.50 CO2 neutrale industrie

Dat we massaal in beweging moeten komen voor behoud van ons klimaat, beseffen steeds meer mensen. Uitdagingen van de industrie hierbij zijn de noodzaak voor bredere afstemming, duidelijk beleid en haalbaar maken van forse investeringen. Wat is de stand van zaken voor een rendabele business case? Welke uitdagingen liggen op ons pad?

We gaan over dit en meer in debat met o.a.

  • Bart Verheule, Head of Global Marketing Energy Borealis

17.30 Afsluiting & netwerkborrel

Energie Platform Vlaanderen 2019 (07).jpg