Do 6 februari
Theater de Veste, Delft
Headerfoto-energie-opslag-distributie-2019.jpg
Hét jaarlijkse netwerkevent voor de energie- en industriesector

Reeds toegezegde sprekers 2020

  • Hans Winters, CEO Siemens Nederland
  • Huibert Baud, Manager Strategy and Innovation Liander
  • Jillis Raadschelders, Business Director Energy Transition DNV GL
  • Erik Stronk, Directeur Ennatuurlijk
  • Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen
  • Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas (dagvoorzitter)
  • Liesbeth van Tongeren, wethouder Den Haag
  • Jean Paul Scheurleer, initiatiefnemer en mede-oprichter Hylife Innovations
  • Marijke de Wit, Projectmanager Vastgoed & Duurzaamheid Wonen op Flakkee
  • Kirsten Zagt, Directeur Bareau Group/AHPD Projects
Energieopslagcongres2019 (01).jpg

5e editie Energieopslag & -distributie

En nu tijd voor DOEN!

De insteek van deze 5e editie van Energieopslag & -distributie is realisatie van de energietransitie vanuit decentraal niveau. Er zijn vele innovaties/ontwikkelingen op energievlak die dit mogelijk maken. De vraag is, welke opties zijn er, hoe gaan we deze opschalen en wat is daar verder voor nodig vanuit bijvoorbeeld (regionale) overheden?

Onder leiding van dagvoorzitter Jörg Gigler belooft het weer een interessante middag te worden, donderdag 6 februari 2020.

EOD Linkedin - Jorg Gigler.jpg

Kennispartners

Sprekers editie 2019

"We gaan nu onderbouwde keuzes maken voor de energie-infrastructuur die ons naar CO2-neutraal in 2050 brengt!"
Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas
EOD Linkedin - Nienke Noman.jpg
tweede kamer.jpg

Tweede Kamer wil meer steun voor energieopslag

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de minister oproept om de uitrol van energieopslagtechnologie te versnellen. De motie werd ingediend door Matthijs Sienot (D66). In de motie wordt het belang van energieopslag genoemd als oplossing voor de beperkt beschikbare netcapaciteit in grote delen van Nederland. Hierdoor kunnen op dit moment veel zonne- en windenergie projecten in met name Noord Nederland niet aangesloten worden. Deze projecten zijn hard nodig om de doelstellingen van het energieakkoord voor 2020 te halen.

Partner worden?

Verbind uw organisatie en bereik de eindbeslissers uit de industrie. Er zijn per event slechts enkele partnerships beschikbaar.

EOD Linkedin - Hans Winters.jpg

Achtergrondinformatie

Benieuwd naar de vorige edities van dit congres?

“Een van de belangrijkste opgaven in de energietransitie is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen en de verschillende sectoren in één geïntegreerd systeem bij elkaar brengen. En daarbij is het van belang om terug te redeneren vanuit de eindgebruiker, bij industriële toepassingen, in de mobiliteit en in de gebouwde omgeving.”
Hans Winters, CEO Siemens Nederland