Do 11 maart
, Online
EODvj21_headerfoto_1250x250px.jpg
Hans Timmers

Hans Timmers

NWEA
Patrick Lammers

Patrick Lammers

Essent
 Hans Schoenmakers

Hans Schoenmakers

Uniper
Abdeluheb Choho

Abdeluheb Choho

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Jörg Gigler

Jörg Gigler

TKI Nieuw Gas
Aris de Groot

Aris de Groot

Ecovat
Wiebrand Kout

Wiebrand Kout

Elestor
Helmer Horlings

Helmer Horlings

EnergyStock
Philip de Goey

Philip de Goey

Eindhoven University of Technology
Evert den Boer

Evert den Boer

Enexis
Wouter van den Akker

Wouter van den Akker

Alliander
Niels Kastelein

Niels Kastelein

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Programma

12.30 Online walk-in & networking

13.30 Welkom door dagvoorzitter

Dagvoorzitter Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas, heet u welkom bij deze 6 editie van het jaarlijkse congres Energieopslag & -distributie.

#

13.35 Een groen Nederland

De realisatie van een klimaat neutrale leefomgeving is veelomvattend. Niels Kastelein, Directeur Klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft aan waar we staan, of we in de pas lopen naar -55% in 2050 en welke versnelling we nodig hebben? Welke stappen nemen we op korte termijn en welke liggen wat verder in de toekomst? Of en hoe zullen de verkiezingen dit veranderen?

#

13.50 Energiesysteem van de toekomst

In dit debat “Energiesysteem van de toekomst” praten we met keynotes over de visie op de inrichting van het toekomstige energiesysteem. Waar moet het aan voldoen en hoe komen we tot realisatie ervan? En ook over de inhoud van de energiemix en het slim samen laten werken van deze energiebronnen?

Debatleden zijn, o.a:
  • Patrick Lammers, CEO, Essent
  • Evert den Boer, CEO, Enexis
  • Niels Kastelein, Directeur Klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

    #

    #

#

14.20 Batterij 2.0

Pitch: Elestor is een van de partijen in het consortium MELODY en realiseert de redox flow batterijen. Een innovatieve batterij voor de grootschalige opslag van energie. Wat gaan deze batterijen ons brengen? Wat zijn de eerste learnings? Wiebrand Kout, CTO Elestor, bespreekt het.

#

14.35 Netwerk break

14.50 Grootschalige opslag

Energieopslag speelt een essentiële rol in de energietransitie. Grootschalige opslag is nodig t.b.v. de industrie, maar wel wat meer complex. We gaan in gesprek met Aris de Groot, Directeur Ecovat, Helmer Horlings, Directeur EnergyStock en Hans Schoenmakers, CEO Uniper over de verschillende opslag varianten zoals warmte-, elektriciteit- en wateropslag en de gewenste (industriële) flexibiliteit. Wat biedt iedere techniek? Wat is de kans van opschalen en het toekomstperspectief?

#

#

#

15.20 Waterstof als antwoord op netcongestie

De netcongestieproblematiek is een enorme uitdaging. Veel partijen zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden van het stroomnetwerk en alternatieven zoals waterstofproductie. Is waterstof de silver bullit? Wouter van den Akker, Innovatie Manager Waterstof, Alliander, gaat hier dieper op in!

#

15.40 Van plan naar realisatie: ijzerpoeder fabriek

Metaalpoeder wordt gezien als een veelbelovende herbruikbare brandstof. Philip de Goey, Hoogleraar Eindhoven University of Technology, heeft samen met Swinkels Family Brewers en het Metal Power consortium ’s werelds eerste industriële installatie ingericht met ijzerpoeder als brandstof. Wat ging er aan de realisatie vooraf, wat heeft het jullie geleerd en is deze innovatieve technologie al klaar voor grootschalige inzet?

#

16.00 Netwerkbreak

16.15 Innovatief windpark Hollandse Kust Noord

Samen met Shell gaat Eneco windpark Hollandse Kust Noord realiseren. Hollandse Kust Noord is niet zomaar een windpark, het wordt een plek voor technologische demonstraties die in de toekomst grootschalig ingezet kunnen worden. Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind, Eneco, deelt wat er uniek aan is, wat we ervan kunnen leren en de actuele stand van zaken.

#

16.35 Wind meets industry

Het Klimaatakkoord bevat ambitieuze opgaven voor zowel de energie- en de industriesector. Tijdens “Wind meets industry” gaan we in gesprek met Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind, Eneco en Hans Visser, Voorzitter, NWEA, over hoe beide sectoren elkaar kunnen versterken in de realisatie van de klimaatdoelen. Is het samen innoveren en projecten opstarten de oplossing?

#

#

17.00 Investeren in de energietransitie

De energiebranche is een sector met veel uitdagingen. Zo ook o.a. op het investeringsvlak. Wat is de rol van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland hierin? Welke subsidies zijn vastgesteld en wordt er nog nagedacht over aanvullende programma’s? Abdeluheb Choho, Algemeen Directeur RVO, sluit de bijeenkomst met deze essentiele pijler af.

#

17.20 Afsluiting en online netwerken