EODvj20-Headerfoto.jpg
Jörg Gigler

Jörg Gigler

TKI Nieuw Gas
Hans Winters

Hans Winters

Siemens Nederland
Jillis Raadschelders

Jillis Raadschelders

DNV GL
Kirsten Zagt

Kirsten Zagt

Bareau Group/AHPD Projects
Huibert Baud

Huibert Baud

Liander
Manja Thiry

Manja Thiry

Eneco
Ruud Deckers

Ruud Deckers

O-PAC Ontwikkelingsmij
Herman Exalto

Herman Exalto

Ennatuurlijk
René Schutte

René Schutte

Gasunie
Suzan Schakenraad

Suzan Schakenraad

Essent
Tjisse Stelpstra

Tjisse Stelpstra

Provincie Drenthe
Arno Bonte

Arno Bonte

Gemeente Rotterdam
David Peters

David Peters

Stedin
Daan Peters

Daan Peters

Guidehouse

Programma

12.15 Ontvangst en netwerklunch

13.15 Welkom door dagvoorzitter

Dagvoorzitter Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas, heet u welkom op deze 5e editie van het jaarlijkse congres Energieopslag & -distributie.

#

13.25 Vormgeven van de Regionale Energiestrategie

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. David Peters, Chief Transition Officer Stedin schetst deze nieuwe insteek.

#

13.45 Elektrificatie in de wijk

Woningen

Het klimaatakkoord vraagt om een fundamentele verandering in het energiesysteem. Welke impact heeft het stoppen van het verwarmen van de gebouwde omgeving via gas? Huibert Baud, Manager Strategy and Innovation Liander, deelt zijn visie en neemt ons mee in de wereld van morgen.

#

E-mobiliteit

De komende jaren verliest de klassieke brandstofmotor terrein aan schonere aandrijftechnologie. Wat betekent dit voor de infrastructuur? Jillis Raadschelders, Business Director Energy Transition DNV GL neemt ons mee in de opkomende e-mobiliteit.

#

14.25 Warmtenetten

We stellen steeds hogere eisen aan comfort. Maar we willen ook het milieu zo min mogelijk belasten. De inzet van warmtenetten lijkt een passende oplossing. Interview met Herman Exalto, Commercieel Directeur Ennatuurlijk en Manja Thiry, Directeur Business Development Eneco.

#

#

14.45 Netwerkbreak

15.30 Waterstof

Gesprek met René Schutte, Program Manager Hydrogen Gasunie en Tjisse Stelpstra, Gedeputeerde Provincie Drenthe over de ontwikkelingen en potentie van waterstof.

#

#

15.50 Duurzame gassen

Ameland krijgt de primeur van een vergister die op een innovatieve manier groengas produceert. Bernard de Geus, Bareau Group/AHPD Projects licht zijn innovatie toe en stelt wat er nodig is voor opschaling en nationale inzet. Daan Peters, Guidehouse, zal verdere duurzame energie ontwikkelingen delen.

16.10 Pitch grootschalig opslagproject

door Ruud Deckers, Directeur O-PAC Ontwikkelingsmij.

#

16.20 Publieke stakeholdersdebat

In gesprek met wethouders en afgevaardigden van gemeentes en provincies om de koppeling te maken naar de eisen, wensen en ervaringen in de praktijk en in relatie tot de burger. Arno Bonte, Wethouder Duurzaamheid & Energietransitie Rotterdam.

#

16.50 Outlook NL

Suzan Schakenraad, Chief Operating Officer Essent

#

17.10 Slot: Stop met pilots, nu opschalen

Hans Winters, CEO Siemens Nederland, is van mening dat we uit de rapporten-fase moeten komen en echt stappen moeten gaan zetten. Waar is zijn visie op gebaseerd en wat is er ervoor nodig om dit te realiseren?

#

17.30 Afsluiting en netwerkborrel

Ontmoetingsfoto_Offshore 2015-0341.jpg