Headerfoto-energie-opslag-distributie-2019.jpg
Volgende editie
Energieopslag & -distributie
wordt verwacht
februari 2020

Programma

12.30 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Welkom door dagvoorzitter

Dagvoorzitter Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas, heet u welkom op deze 4e editie van het jaarlijkse congres Energieopslag & -distributie.

13.40 Opening: Flexibiliteit sleutel tot succes transitie in Europa

De flexibiliteitsbehoefte groeit, deze moet worden ingevuld met verschillende energievormen. Welke rol spelen gassen en infrastructuur hierin en wat is de grootste uitdaging voor de komende 5 jaar? U hoort Han Fennema, CEO Nederlandse Gasunie.

14.00 Uitdagingen als gevolg van seizoensinvloeden

De energieleverancier en netbeheerder gaan samen het gesprek aan. Hoe gaan we om met de verschillen tussen winter en zomer? Hoe kunnen we samenwerkingen optimaliseren?
Tafelgesprek met o.a.:
Bernard Dam, Full Professor in Chemistry TU Delft
Peter Vermaat
, CEO Enexis Groep
Ron Wit, Directeur Energietransitie Eneco

14.35 De effectieve route: Kosten & Leveringszekerheid

Hoe kunnen we de maatschappelijke kosten laag houden en levering garanderen? Kortweg: wat is de meest effectieve route om te bewandelen? O.l.v. Kees Vendrik, Hoofd Econoom Triodos Bank & Voorzitter Sectortafel Elektriciteit, in gesprek met o.a.:
Pallas Agterberg, Directeur Strategie Alliander
Taco Douma, Director Hard Coal, Gas & Biomass Continental Europe RWE
Tijmen Keesmaat, Directeur Windpark Krammer(Coöperatie Deltawind & Zeeuwind)
Luuk Spee, Senior Adviseur ACM en CEER

15.00 Koffiepauze

15.45 Thermal Energy Storage: Dé oplossing?!

Hoe kan thermische seizoensopslag bijdragen aan een lokaal warmtenetwerk? EcoVat ontwikkelde een opslagvat waarin een grote hoeveelheid warmte ondergronds wordt ppgeslagen. Dit met een rendement van 95% warmte voor meer dan 6 maanden. Managing Director EcoVat, Aris de Groot, vertelt u er meer over.

16.00 Op weg met waterstof

In H-vision onderzoeken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam de haalbaarheid van grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof in de energievoorziening van de industrie. Door kolen en gas te vervangen door CO2-arme blauwe waterstof, kunnen bedrijven al op korte termijn een vermindering van de CO2 uitstoot realiseren én investeren in infrastructuur en installaties die op termijn voor groene waterstof inzetbaar zijn.

Een interview met:
- Alice Elliott, Hydrogen and the Energy Transition Shell Nederland
- Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program
- Marcel van de Kar, Director Business Development Energy Transition Vopak

16.25 Smart Charging: kans of probleem?

Engie heeft de eerste echte ‘Smart Grid Charger’ in handen en werkt aan de ontwikkeling van energieneutrale kantoorgebouwen. Dit project gaat verder dan het ‘slim laden’ zoals we nu kennen. Opslag, flexibiliteit en security of supply bieden uitdagingen en kansen. Hoe kunnen deze ontwikkelingen opgeschaald worden? Hans Boot, COO Engie, vertelt u meer.

16.45 Overhandiging Nationaal Actieplan Energieopslag - update 2019

In 2016 presenteerde Energy Storage NL het nationaal Actieplan Energieopslag. Hoe kijken we terug op de afgelopen 3 jaar? Blijft het toekomstperspectief ongewijzigd of moeten we bijschaven? Overhandiging actieplan Energy Storage NL door Hans van der Spek, Bestuurder en Jillis Raadschelders, Voorzitter aan Timon Verheule, Waarnemend Directeur en Kwartiermaker Directie Elektriciteit i.o. ministerie Economische Zaken en Klimaat.

17.00 Netwerkborrel

Ontmoetingsfoto_Offshore 2015-0341.jpg