Headerfoto-energie-opslag-distributie-2019.jpg
Jörg Gigler

Jörg Gigler

TKI Nieuw Gas
Hans Winters

Hans Winters

Siemens Nederland
Jillis Raadschelders

Jillis Raadschelders

DNV GL
Erik Stronk

Erik Stronk

Ennatuurlijk
Jean Paul Scheurleer

Jean Paul Scheurleer

Hylife Innovations
Kirsten Zagt

Kirsten Zagt

Bareau Group/AHPD Projects
Nienke Homan

Nienke Homan

Provincie Groningen
Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren

Gemeente Den Haag
Huibert Baud

Huibert Baud

Liander

Programma

12.30 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Welkom door dagvoorzitter

Dagvoorzitter Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas, heet u welkom op deze 5e editie van het jaarlijkse congres Energieopslag & -distributie.

#

13.40 Opening: Stop met pilots, nu opschalen

Hans Winters, CEO Siemens Nederland, is van mening dat we uit de rapporten-fase moeten komen en echt stappen moeten gaan zetten. Waar is zijn visie op gebaseerd en wat is er ervoor nodig om dit te realiseren?

#

14.00 Vormgeven van de Regionale Energiestrategie

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

14.20 Elektrificatie in de wijk

Het klimaatakkoord vraagt om een fundamentele verandering in het energiesysteem. Welke impact heeft het stoppen van het verwarmen van de gebouwde omgeving via gas? Huibert Baud, Manager Strategy and Innovation Liander, deelt zijn visie en neemt ons mee in de wereld van morgen.

#

14.40 Elektrificatie in de wijk: e-mobiliteit

De komende jaren verliest de klassieke brandstofmotor terrein aan schonere aandrijftechnologie. Wat betekent dit voor de infrastructuur? Jillis Raadschelders, Business Director Energy Transition DNV GL neemt ons mee in de opkomende e-mobiliteit.

#

15.00 Warmtenetten

We stellen steeds hogere eisen aan comfort. Maar we willen ook het milieu zo min mogelijk belasten. De inzet van warmtenetten lijkt een passende oplossing. Gesprek met o.a. Erik Stronk, Directeur Ennatuurlijk.

#

15.20 Netwerkbreak

16.00 Waterstof in de wijk

Innovathuis Stad aan 't Haringvliet is het duurzaamste volledig groene huis van de Benelux. Initiatiefnemer en mede-oprichter Hylife Innovations Jean Paul Scheurleer licht dit unieke initiatief toe.

16.20 Groen gas in de wijk

Ameland krijgt de primeur van een vergister die op een innovatieve manier groengas produceert. Kirsten Zagt, Directeur Bareau Group/AHPD Projects licht zijn innovatie toe en stelt wat er nodig is voor opschaling en nationale inzet.

#

16.40 Publieke stakeholdersdebat

In gesprek met wethouders en afgevaardigden van gemeentes en provincies om de koppeling te maken naar de eisen, wensen en ervaringen in de praktijk en in relatie tot de burger. In ieder geval met: Nienke Homan, gedeputeerde van Provincie Groningen en Liesbeth van Tongeren, wethouder Gemeente Den Haag.

#

#

* foto: Martijn Beekman

17.10 Slotwoord

Na de decentrale invalshoek, sluiten we af met een nationaal perspectief.

17.30 Afsluiting en netwerkborrel

Ontmoetingsfoto_Offshore 2015-0341.jpg