Headerfoto_SMCnj16.jpg

Naard Hermans | De Reisbeweging

Wat is de grootste bottleneck om mensen uit de auto te krijgen?

Heel kort, de mensen zelf. De grootste uitdaging is om hen zelf over hun eigen vooroordelen heen te laten stappen en zich open te stellen voor alternatieven. Het doorbreken van de weerstand dus. Onbekend maakt onbemind en we horen velerlei redenen (of excuses?) van mensen waarom ze de auto niet uit kunnen zonder dat ze de alternatieven echt serieus hebben overwogen. Zodra we mensen hierin mee krijgen dan blijkt vaak dat afhankelijk van de situatie de fiets of het OV een heel goed of zelfs een beter alternatief kunnen zijn.

Wat is het beste resultaat dat behaald is met Low Car Diet?

Het beste resultaat is dat er al ruim 6000 mensen hebben meegedaan, dat de wedstrijd blijft groeien en we steeds beter inzicht krijgen in de manieren waarop we dit programma effectief in kunnen zetten. Ons doel is om medewerkers structureel anders te laten reizen, en bedrijven bekend te maken met alternatieve en duurzame vervoersoplossingen. Ons onderzoek naar de blijvende verandering onder oud-deelnemers heeft aangetoond dat ze na 2 jaar nog altijd 20% minder autokilometers maken.

Welke tip heb je voor organisaties om gedragsverandering bij medewerkers te stimuleren?

Begin bij de medewerker. Wij laten met het Low Car Diet zien dat je zonder nieuw beleid of investeringen al veel kunt bereiken door juist mensen positief te benaderen. Geef hen de ruimte om iets tijdelijk te proberen. Op de lange termijn kun je als bedrijf zorgen dat medewerkers dit gedrag ook kunnen volhouden door juiste keuzes te stimuleren en te faciliteren. Laat medewerkers vrij om zelf te kiezen. Maak het beleid zo flexibel mogelijk. En stimuleer duurzaam gedrag. Veel mensen staan er voor open hun gedrag te veranderen als ze hiermee iets goed doen.

28 September spreekt Naard Hermans op het jaarcongres Smart City in Eindhoven. Bent u benieuwd naar zijn visie? Reserveer snel uw plaats.

Hostingpartner

Sponsor

Mediapartner