Do 8 oktober
Rotterdam
SUFnj20_headerfoto2_1250x250px.jpg

Programma

Plenair

Interactieve tafelsessies

12.30 Netwerklunch

13.30 Welkom

Dagvoorzitter prof. Ir. Elphi Nelissen Hoogleraar Building Sustainability, Technische Universiteit Eindhoven heet u welkom.

13.40 Nationale Omgevingsvisie: visie op verstedelijking en digitalisering

Bij Smart Cities komen twee trends samen: digitalisering en verstedelijking. Welke uitdagingen en kansen voor steden, bedrijven, (kennis)instellingen, het Rijk en de regio’s zijn er? Wat kunnen we aan beleid verwachten voor de toekomst? U hoort Regina Oosting, Wnd. Afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

14.00 Smart City 2.0: data driven cities [Engelstalig]

Almirall Esteve, Director of Center for Innovation in Cities, Barcelona

How can we use IT to redefine governance and reinvent citizenship in the XXI century transforming cities from service providers to ecosystem orchestrators and therefore fostering growth and promoting entrepreneurship?

14.25 Europese samenwerking voor opschaling

Albert Engels, Projectcoördinator RUGGEDISED Gemeente Rotterdam

14.35 'De digitalisering van de stad is de redding van de democratie, data maakt transparant'

We gaan in gesprek met:

  • Hans Nouwens, Programmadirecteur, Nationaal Smart City Lab
  • Mark Keuter, Manager Digital, AM
  • Niek de Jong, CEO, Sustainder
  • Anita Nijboer, Partner & Advocaat Omgevingsrecht, Kennedy Van der Laan

15.10 Koffiepauze

Kies uit sessie 1 of 2:

15.50 Sessie 1 Smart Mobility

Welk belang hebben data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit? Wat is er nodig om nieuwe innovaties en oplossingen aan te jagen en te integreren?

Onder leiding van:

  • Henk Schravemade, Programmamanager Smart Mobility, Connekt
  • Luuk Verheul, Senior Adviseur Smart Mobility, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

15.50 Sessie 2 Klimaat & Energie: De Smart Energy City begint met samenwerking

Participatie vanuit bewoners is lastig, neem daar het digitalisering en privacy vraagstuk bij en de uitdagingen voor gemeenten zijn groot. Goede afstemming met de partijen (bewoners, bedrijven, organisaties en bezoekers) uit de stad is dan essentieel, hoe organiseer je dat?

René Pauw, Beleidsmedewerker Smart City Gemeente Hilversum neemt u mee in dit onderwerp. Vervolgens gaat Leo Smits, Creative Director Quby in hoe je met deze afstemming de verduurzamings-opgaven in de stad kunt adresseren.

Kies uit sessie 3 of 4:

16.30 Sessie 3 Gezonde gebouwde omgeving

Wat is de financiële businesscase en meerwaarde voor de eindgebruikers enerzijds en voor investeerders en eigenaren anderzijds?

Onder leiding van:

  • Ir. Wouter Beelen, Manager Innovaties, VolkerWessels iCity
  • Alexandra A. Jurgens-Boot, Algemeen Directeur, Blue Building Institute en Partner, Boot Advocaten

16.30 Sessie 4 Circulaire stad

Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken.Hoe gaan we slimmer en efficiënter om met grondstoffen, energie en afval?

Onder leiding van o.a.:

  • Saskia Müller, Sustainable Urban Developer and former program manager Smart City, gemeente Amsterdam

17.10 Netwerkborrel

SMC Website foto.jpg