SMC Website header.jpg

Programma

Plenair congres

Tafelsessies

12.30 Netwerklunch

13.30 Welkom

Dagvoorzitter prof. Ir. Elphi Nelissen Hoogleraar Building Sustainability, Technische Universiteit Eindhoven heet u welkom.

13.40 Aftrap

Barbara Kathmann, Wethouder Economie, Wijken & Kleine Kernen, Gemeente Rotterdam

13.55 Investeren in Smart Cities

Bij Smart Cities komen twee trends samen: digitalisering en verstedelijking. Welke uitdagingen en kansen voor steden, bedrijven, (kennis)instellingen, het Rijk en de regio’s zijn er? Wat kunnen we aan beleid verwachten voor de toekomst? U hoort Regina Oosting, Wnd. Afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

14.15 Smart City 2.0 [Engelstalig]

Almirall Esteve, Director of Center for Innovation in Cities, Barcelona

14.40 Tafelsessie ronde 1

Onder leiding van twee gespreksleiders wordt er gediscussieerd aan de hand van stellingen over verschillende onderwerpen binnen Smart City:

1. Smart mobility
2. Gezonde gebouwde omgeving
3. Urban infrastructure & safety
4. Data safety & security
5. Klimaat & energie
6. Circulaire stad

15.20 Koffiepauze

15.45 Tafelsessie ronde 2

U kunt weer kiezen uit een van de thema's om mee te discussiëren.

16.30 Samenvatting

Korte wrap-up van de tafelsessies: wat zijn de learnings?

17.15 Netwerkborrel

1) Smart mobility


Welk belang hebben data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit? Wat is er nodig om nieuwe innovaties en oplossingen aan te jagen en te integreren?
Onder leiding van:

  • Luuk Verheul, Senior Adviseur Smart Mobility, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Henk Schravemade, Programmamanager Smart Mobility, Connekt

2) Gezonde bebouwde omgeving


Wat is de financiële businesscase en meerwaarde voor de eindgebruikers enerzijds en voor investeerders en eigenaren anderzijds?
Onder leiding van:

  • Alexandra A. Jurgens-Boot, Directeur, Blue Building Institute
  • Wouter Beelen, Manager Innovaties, VolkerWessels iCity

3) Urban infrastructure & safety


Big data, Smart Mobility en het Internet of Things stellen hoge eisen aan de capaciteit en kwaliteit van de huidige (digitale) infrastructuur. Hoe ziet de infrastructuur van de toekomst eruit? Wie moet deze investeringen doen en hoe zorgen we ervoor dat de technologie ons niet inhaalt?
Onder leiding van:

  • Niek de Jong, CEO, Sustainder
  • Hans Nouwens, Programmadirecteur, Nationaal Smart City Lab

4) Data safety & security


Het verzamelen van data is essentieel voor smart city oplossingen die indirect de leefbaarheid en veiligheid verbeteren. Maar vrijwel alle initiatieven die veel data verzamelen roepen vragen over privacy op. Wie is de eigenaar van data in een smart city? Hoe gaan we om met die privacy?
Onder leiding van o.a.:

  • Anita Nijboer, Partner & Advocaat Omgevingsrecht, Kennedy Van der Laan

5) Klimaat & energie


In de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen speelt de stad een belangrijke rol. Voor welke uitdagingen staan we en hoe kunnen we het energiesysteem in de stad zo optimaal mogelijk inrichten?
Onder leiding van o.a.:

  • René Pauw, Beleidsmedewerker Smart City, Gemeente Hilversum

6) Circulaire stad


Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken.Hoe gaan we slimmer en efficiënter om met grondstoffen, energie en afval?
Onder leiding van o.a.:

  • Saskia Müller, Sustainable Urban Developer and former program manager Smart City gemeente Amsterdam
SMC Website foto.jpg