HCRvj20_headerfoto_1250x250px.jpg
Alan Wolff

Alan Wolff

World Trade Organisation
Allard Castelein

Allard Castelein

Port of Rotterdam
Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï

Deltalinqs
Ed Kronenburg

Ed Kronenburg

Oud-ambassadeur Beijing
Cuno Vat

Cuno Vat

Neele-Vat
Roelof Hemmen

Roelof Hemmen

BNR
Monika Sie Dhian Ho

Monika Sie Dhian Ho

Instituut Clingendael
Pieter van Oord

Pieter van Oord

Van Oord

Mainport Rotterdam: Leading in transitions

We gaan ervoor: een ambitieus, concurrerend en slimme Rotterdamse haven. Dat doen we door samen te werken, te investeren en mee te bewegen. Weten we wat er aan komt, wat de impact is van global developments? Het is een tijd waarbij veel op ons afkomt en waar we ons op voor moeten bereiden. Wat gaan de twenties ons brengen?

Daarom starten we deze 38e editie met de (inter)nationale ontwikkelingen met een forse impact op ons in de haven, om vervolgens naar binnen te kijken en samen onze strategie te bepalen om de komende 10 tot 30 jaar waarde te blijven creëren.

Graag tot 29 september, ook namens kennispartners Port of Rotterdam en Deltalinqs!

Topsprekers op deze editie:

 • Ambassador Alan Wolff , Deputy Director-General, World Trade Organisation
 • Unilever (with reservation)
 • CMA CGM Global (with reservation)
 • Birgit Gijsbers, plv. directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken ministerie IenM
 • Pieter van Oord, CEO Van Oord
 • Monika Sie Dhian Ho, China-expert en directeur Instituut Clingendael
 • Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam
 • Atzo Nicolaï, nieuwe voorzitter Deltalinqs
 • Ed Kronenburg, oud-ambassadeur Beijing
 • Cuno Vat, CEO Neele-Vat

Het 38ste Havencongres staat onder leiding van Roelof Hemmen (presentator BNR).

38e Havencongres Rotterdam

Highlights:

 • De wereld om ons heen verandert snel: wat is de impact van grote ontwikkelingen als de investeringsstrategie van de platformeconomie en digitalisering?
 • De wereldhandel staat onder druk, politieke verschuivingen beperken en aan de andere kant krijgen de grootmachten nog meer macht. welke impact heeft dat?
 • We gaan in gesprek met elkaar over ambities, transitiepaden en kiezen voor verandering vanuit de herijkte havenvisie, gericht op het blijvend creëren van maatschappelijke en economische waarde.
Offshore Industry 2019-60 voor website.jpg

Wie ontmoet u?

Tijdens dit event ontmoet u 150 - 200 havenondernemers en logistieke directeuren; professionals uit de chemie, energie, op- en overslag, industrie en handel en transportsector, logistiek dienstverleners, verladende partijen en beleidsmedewerkers van havens en verschillende overheden.

Sprekers

pct foto.png

Word partner van dit congres!

Het Havencongres Rotterdam is al 38 jaar de topontmoeting van het havenbedrijfsleven . Wilt u uw bedrijf verbinden aan dit C-level inhoudelijke event met onafhankelijke content? Neem contact op met Patricia Dijkstra en wij helpen graag met een samenwerking op maat!

2019: "Financiële wereld is erg in beweging, dus we kunnen nog wel wat verwachten. De haven is dan nog conjunctuur gevoeliger. Jullie zitten hier op een spannende plek, maar als het ergens kan is het hier" Marieke Blom, hoofdeconoom ING
2019: “In de haven zullen nieuwe samenwerkingen ontstaan om de fossiel gedragen logistiek en productie CO2–neutraal te maken.
Daarbij is tempo noodzakelijk. 2050 lijkt ver weg, maar gezien de complexiteit heeft de haven die tijd hard nodig!”
- Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad

Adviesraad Havencongres 2020

Ook dit jaar hebben wij het programma opgesteld in overleg met onze adviesraad, een selectie aan professionals die de markt en sector vertegenwoordigen. Dit jaar bestond onze gewaardeerde adviesraad uit:

 • Victor Schoenmakers, Port of Rotterdam
 • Bas Janssen, Deltalinqs
 • Eduard Backer, CMA CGM
 • Rob Bagchus, Hutchison Ports ECT
 • Larissa van der Lugt, Erasmus Universiteit
 • Marcel van der Kar, Vopak
netwerken.png

Al 38 jaar hét jaarlijkse C-level havenevent!

Het Havencongres Rotterdam is al sinds 1982 hét netwerkevent voor de Rotterdamse haven en logistiek. Kijk hier voor een impressie van deze en eerdere edities!