Di 20 april
Theater Zuidplein, Rotterdam
HCRvj21_website_header.jpg

Programma

11.00 Start 38ste Havencongres Rotterdam

Ontvangst en netwerkmoment

11.30 Welkom door de voorzitter

Roelof Hemmen, anchor Business News Radio (BNR)

#

11.40 The new economy after COVID-19 and impact on worldwide trade [English]

“The circumstances brought about by the pandemic are unprecedented in our lifetimes and in the history of the multilateral trading system. They call for an unprecedented level of international cooperation." Slowdown of growth of trade already shown before COVID-19. The pandemic will surely have a huge effect in decrease of global trade. What is the impact on trade flows and port and logistics companies? What does this mean for global supply chains, for transport and for ports? What does it mean for global supply chains? We are honoured that ambassador Alan Wolff, Deputy Director-General, World Trade Organisation (WTO) shares his insights.

#

12.05 The global digital supply chain [English]

Companies for fast moving consumer goods face multiple challenges that ask them to be hyper-efficient, transparant, responsive and agile. Re-inventing your business model is essential, which also includes using real-time data, AI, and new forms of partnerships. One of the most innovative global companies is Unilever. How are they transforming there digital supply chain and what does it mean for the whole value chain? Marc Engel, Chief Supply Chain Officer Unilever explains.

#

12.30 Sustainable and green: LNG as the way forward in shipping [English]

The CMA CGM Group, a world leader in shipping and logistics and a pioneer in the field of energy transition, has the ambition to achieve zero-emission shipping and has made pioneering decisions to do so. In 10 years’ time they reduced its CO2 emissions per container transported by 50%, and it has set itself the target of reducing it by a further 30% in 2025.They are investing significantly in using LNG to power some of its future container ships (20 ships by 2022, including 9 vessels of 23,000-TEUs), notably resulting in a 99% reduction in sulphur oxides and fine particles emissions. Farid Trad, Vice President Direction Energy CMA CGM Global reveals the ambitions and LNG strategy (with reservation).

#

12.50 Netwerklunch

14.00 De impact van COVID-19 op de ontwikkeling van de Rotterdamse haven

De pandemie heeft dit jaar een flinke impact op de bedrijven in de haven, maar kunnen we al iets zeggen over de gevolgen op middellange en lange termijn? Leidt dit tot een trendbreuk in de globalisering? Heeft het consequenties voor de digitalisering, de energie- en de grondstoffentransitie? In hoeverre is de crisis, en de reactie van de Europese Unie en de Nederlandse overheid daarop, een katalysator voor deze transities, of juist een remmende factor? Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, deelt met u zijn visie wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor de haven van Rotterdam en hoe het Havenbedrijf daar op inspeelt.

#

14.20 De nieuwe Havennota

Brigit Gijsbers, plv. directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken ministerie IenW brengt de inhoud van de nieuwe Havennota. Hoe speelt het rijksbeleid in op de verschillende trends die gesignaleerd zijn zoals digitalisering, energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen.

#

14.40 Interview: De impact van China

“Nederland en Europa moeten hun zaken op orde hebben om de concurrentie met China aan te kunnen. Ook om een eigen, onafhankelijke, positie in te kunnen nemen in de globale handelscontext”, geeft Ed Kronenburg, oud-ambassadeur Beijing aan. “De snel groeiende rol en invloed van China in Europa is in Nederland onderwerp van verhit debat geworden – eindelijk” vindt Monika Sie Dhian Ho, China-expert en directeur Instituut Clingendael.

Het is duidelijk, we mogen de politieke kracht van grootmacht China niet onderschatten. In een interview leggen deze experts uit hoe we een evenwichtige handelsrelatie met China met gelijk speelveld tot stand kunnen brengen.

#

#

15.00 Netwerk break

15.40 Rotterdamse haven platform van de toekomst?

In gesprek met ondernemers en CEO's van de verschillende clusters in Rotterdam over de concurrentiepositie van de haven.
Met:

  • Ruben Beens, CEO BP Nederland
  • Cuno Vat, CEO Neele-Vat Logistics
  • Pieter van Oord, CEO Van Oord
  • Arjan van Gils, havenwethouder gemeente Rotterdam

#

#

#

#

16.30 Slotwoord

Traditiegetrouw wordt het Havencongres afgesloten door Deltalinqs, directeur Bas Janssen.

#

16.45 Afsluitende netwerkborrel

PackagingIndustry2016_ (46)_Flickr.jpg