Wo 22 januari
Antwerpen
LGBvj20_Headerfoto.jpg
Olivier Declercq

Olivier Declercq

Ab Inbev
Jono Vanhie-Van Gerwen

Jono Vanhie-Van Gerwen

Universiteit Gent imec-IDLab
Luc Driessen

Luc Driessen

Move Intermodal
Werner Rens

Werner Rens

Algemene Adminstratie van de Douane & Accijnzen
Laurence Coudroy

Laurence Coudroy

Johnson & Johnson
Hans De Backer

Hans De Backer

Flanders Investment & Trade
Anthony Viaene

Anthony Viaene

Dropon
Lode Verkinderen

Lode Verkinderen

Transport en Logistiek Vlaanderen
Sara Verlinde

Sara Verlinde

MOBI VUB
Stephanie Van Breedam

Stephanie Van Breedam

Futureproofed
Luc D'Hondt

Luc D'Hondt

Delhaize Group
Pieter Leonard

Pieter Leonard

Colruyt Group
Alex Van Breedam

Alex Van Breedam

TRI-VIZOR
Filip De Witte

Filip De Witte

DC Van Marcke
Christophe Wuyts

Christophe Wuyts

Hugo Ceusters-SCMS
Frederik Gielis

Frederik Gielis

Mainfreight Forwarding Belgium
Antoon Desmet

Antoon Desmet

Knauf – Isolava
Mark Goossenaerts

Mark Goossenaerts

Shipit
Filip Goossens

Filip Goossens

On Time Logistics
Philippe Lovens

Philippe Lovens

urbike
Johan Proost

Johan Proost

Ipsen Logistics
Lennart Heip

Lennart Heip

Dow
Olivier De Smedt

Olivier De Smedt

WeBarge
Wayne Visser

Wayne Visser

Antwerp Management School

DE LOGISTIEK VAN MORGEN: BENT U VOORBEREID?

Ieder jaar lijkt de boodschap sterker, de toon harder en de noodzaak groter. De logistiek in België verandert. De ene verandering positief, de ander minder. Zo zien we dat het vestigingsklimaat in België, zeker op het gebied van e-commerce, minder populair wordt. Daarnaast zorgen de nieuwe duurzaamheidsnormen voor een grote druk op bestaande warehouses. De verduurzaming en de bijbehorende druk hierop komt ook terug in de gehele supply chain. Hoe gaat de logistiek hiermee om en wordt dit doorgevoerd tot en met de ‘last mile’? In gesprek met Filip Goossens (On Time Logistics) en Sara Verlinde (MOBI VUB) over de toekomst, verduurzamen en de last-mile distributie wordt al snel duidelijk dat de mogelijkheden er zijn. Nu alleen nog de realisatie hiervan.

De gesprekken en onderwerpen zijn niet nieuw, maar zoals gezegd wordt de noodzaak groter. “Om steden leefbaar te houden, moeten we goederen bundelen in duurzame voertuigen. Dit gaat niet alleen om duurzaamheid, maar ook om overlast en congestie te minimaliseren.”, aldus Filip Goossens van On Time Logistics. Als koerierdienst is juist die last mile, de verduurzaming en de samenwerking hierin essentieel. Maar dan moeten wij dat als logistieke partijen wel gaan doen. Dat erkent ook Sara Verlinde van MOBI VUB. “Mensen moeten hiervoor open staan. Voor een duurzame stedelijke logistiek hebben we nood aan transparante en betrouwbare logistieke regels in steden en aan verladers en ontvangers met een open geest voor innovatieve logistieke oplossingen.” Juist de innovatieve blik en openheid voor samenwerking gaan dat verschil maken. Daarbij is wel de vraag of de markt dit zelf kan regelen. Of moeten er regels worden gemaakt vanuit de overheid die de sector onder druk zet en daardoor de verbeteringen sneller worden gerealiseerd?

Volgens Filip Goossens kijkt de markt nu nog met een te beperkte blik naar de huidige situatie. Uiteindelijk vergeten wij in dit vraagstuk een belangrijke schakel in de supply chain: de ontvanger. Het bewustzijn van de individuele ontvanger over de klimaatproblemen en de distributiegevolgen van de ‘bevoorrading en de bestellingen’ zijn aanzienlijk. “Als wij de retailer of de eindgebruiker mee laten beslissen en betalen aan de last-mile oplossing, dan kunnen wij ons distributiemodel fundamenteel optimaliseren. Men mag absoluut die verantwoordelijkheid bij de gehele supply chain neerleggen.”

Is een fundamentele aanpassing noodzakelijk of zit de verandering meer in voertuigen?
Persoonlijk denk ik van niet. De fiets of cargo-fiets is bijvoorbeeld absoluut een oplossing, maar wel slechts een druppel op een hete plaat. De gehele stadsdistributie met een fiets is niet realistisch. Dat betekent echter niet dat wat wel met een fiets gebeurt geen effect heeft. Toch zijn wij nu in een periode beland waar distributiemodellen moeten veranderen om echt het verschil te maken. Daar moeten wij als België ook voorop in willen lopen. Dit zet ons op de kaart in de logistieke wereld. Met de huidige concurrentie is dat zeker niet overbodig.