LGBvj22_website_header.jpg
Hanno Reeser

Hanno Reeser

H. Essers
Daisy Rycquart

Daisy Rycquart

CITBO & FBB
Alex Van Breedam

Alex Van Breedam

Tri-Vizor
Ilse Hoet

Ilse Hoet

Vlaamse Overheid
Sophie Houtmeyers

Sophie Houtmeyers

Skechers

DE LOGISTIEK VAN MORGEN: BENT U VOORBEREID?

Ieder jaar lijkt de boodschap sterker, de toon harder en de noodzaak groter. De logistiek in België verandert. De ene verandering positief, de ander minder. Zo zien we dat het vestigingsklimaat in België, zeker op het gebied van e-commerce, minder populair wordt. Daarnaast zorgen de nieuwe duurzaamheidsnormen voor een grote druk op bestaande warehouses. De verduurzaming en de bijbehorende druk hierop komt ook terug in de gehele supply chain. Hoe gaat de logistiek hiermee om en wordt dit doorgevoerd tot en met de ‘last mile’? In gesprek met Filip Goossens (On Time Logistics) en Sara Verlinde (MOBI VUB) over de toekomst, verduurzamen en de last-mile distributie wordt al snel duidelijk dat de mogelijkheden er zijn. Nu alleen nog de realisatie hiervan.

De gesprekken en onderwerpen zijn niet nieuw, maar zoals gezegd wordt de noodzaak groter. “Om steden leefbaar te houden, moeten we goederen bundelen in duurzame voertuigen. Dit gaat niet alleen om duurzaamheid, maar ook om overlast en congestie te minimaliseren.”, aldus Filip Goossens van On Time Logistics. Als koerierdienst is juist die last mile, de verduurzaming en de samenwerking hierin essentieel. Maar dan moeten wij dat als logistieke partijen wel gaan doen. Dat erkent ook Sara Verlinde van MOBI VUB. “Mensen moeten hiervoor open staan. Voor een duurzame stedelijke logistiek hebben we nood aan transparante en betrouwbare logistieke regels in steden en aan verladers en ontvangers met een open geest voor innovatieve logistieke oplossingen.” Juist de innovatieve blik en openheid voor samenwerking gaan dat verschil maken. Daarbij is wel de vraag of de markt dit zelf kan regelen. Of moeten er regels worden gemaakt vanuit de overheid die de sector onder druk zet en daardoor de verbeteringen sneller worden gerealiseerd?

Volgens Filip Goossens kijkt de markt nu nog met een te beperkte blik naar de huidige situatie. Uiteindelijk vergeten wij in dit vraagstuk een belangrijke schakel in de supply chain: de ontvanger. Het bewustzijn van de individuele ontvanger over de klimaatproblemen en de distributiegevolgen van de ‘bevoorrading en de bestellingen’ zijn aanzienlijk. “Als wij de retailer of de eindgebruiker mee laten beslissen en betalen aan de last-mile oplossing, dan kunnen wij ons distributiemodel fundamenteel optimaliseren. Men mag absoluut die verantwoordelijkheid bij de gehele supply chain neerleggen.”

Is een fundamentele aanpassing noodzakelijk of zit de verandering meer in voertuigen?
Persoonlijk denk ik van niet. De fiets of cargo-fiets is bijvoorbeeld absoluut een oplossing, maar wel slechts een druppel op een hete plaat. De gehele stadsdistributie met een fiets is niet realistisch. Dat betekent echter niet dat wat wel met een fiets gebeurt geen effect heeft. Toch zijn wij nu in een periode beland waar distributiemodellen moeten veranderen om echt het verschil te maken. Daar moeten wij als België ook voorop in willen lopen. Dit zet ons op de kaart in de logistieke wereld. Met de huidige concurrentie is dat zeker niet overbodig.