LGDvj21-headerfoto.jpg

Corona versnelt de transitie naar duurzame logistieke ketens

Logistieke ketens zijn in corona-tijd stevig op de proef gesteld. Het heeft de vitale functie van de logistieke sector om onze maatschappij in beweging te houden opnieuw bewezen. Kunnen we voordeel halen uit de ervaringen van 2020? Ik denk van wel. Onder druk van de crisis heeft de logistieke sector zich krachtig getoond door ketensamenwerking, digitalisering en leiderschap.

Het belang van ketensamenwerking is groot. De communicatie tussen opdrachtgevers en logistieke dienstverleners is tijdens corona intensiever geweest dan ooit. Dit heeft partnerships verrijkt en versterkt. Daarnaast is gebleken hoe waardevol een degelijke digitale infrastructuur is. Het heeft bedrijven inzicht en actuele informatie gegeven die van cruciaal belang bleken bij het vaststellen van diverse scenario’s. Tenslotte zal de crisis de leercurves van veel ondernemers een nieuwe impuls hebben gegeven. Ondernemers en bedrijven gaan hier sterker uitkomen.

Maar er is meer nodig. Wat de crisis ook heeft geleerd is dat de vanzelfsprekendheid van logistieke ketens niet gegarandeerd is. Er is in het verleden teveel ingezet op kostenefficiëntie. De toekomst vraagt om een nieuwe balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. Leidende tot nieuw keuzes, passend bij het post corona nieuwe normaal. Ook de duurzame transitie krijgt hiermee een bredere betekenis dan ooit. Deze transitie gaat verder dan CO2 footprint of het terugdringen van de verspilling in lineaire ketens. Logistieke ketens leggen cruciale verbindingen tussen leveranciers, producenten, retailers en consumenten. Vanuit deze positie zullen zij in toenemende mate een centrale rol spelen in de transitie naar een duurzame economie door logistieke innovaties en creativiteit. Ook de uitvoeringsagenda 2021-2023 van de Topsector Logistiek is hier op aangepast. Het brengt focus op een beperkt aantal thema’s en heeft ambities die herkenbaar zijn voor een veel bredere doelgroep, ook het Midden en Kleinbedrijf.

Dit opent de weg naar versnelling van een duurzamere samenleving met duurzame ketens. Met praktisch toepasbare innovaties die onze lineaire economie geleidelijk maar zeker ook ruimte biedt te transformeren naar een circulaire economie.

Visie en gedreven leiderschap horen hierbij. Het bepaalt de strategische keuzes die de basis zijn voor een succesvol en toekomstbestendig logistiek bedrijf. Het programma van de Logistiekdag 2021 heeft interessante sprekers die hun visie geven op thema’s die niet pas morgen, maar al vandaag de strategische agenda’s bepalen. Logistiekdag 2021 biedt inspiratie als ingrediënt om de transitie naar duurzame logistieke ketens te versnellen. Veel te doen, maar ook veel te winnen.

#

Column door Bart Bannink, spreker Logistiekdag 2021 en Sector Banker Transport & Logistiek