LGDvj21-headerfoto.jpg

Themacongres 4. Future Supply Chain

Themacongres 4. Future Supply Chain

Een interactieve sessie waarbij we ingaan op onze supply chains van de toekomst. Bewegingen als platformeconomie, vernieuwen van je businessmodel, transparantie, ketensamenwerking en digitalisering vormen onze SC's van morgen. Hoe speel je daarop in om voor een toekomstbestendige keten?

14.00 Introductie

Door sessievoorzitter Miranda Volker, logistiek adviseur.

14.10 Van traditonele supply chains naar nieuwe netwerken

Verbetertrajecten richten zich meestal op optimalisatie van bestaande structuren, waarbij IT ingezet wordt om dezelfde processen sneller of goedkoper uit te voeren. De toegevoegde waarde van de supply chain krijgt te weinig aandacht, structuren blijven ongewijzigd en de kracht van IT wordt niet ten volle benut. Een geheel nieuwe IT-gedreven structuur van samenwerking kan mogelijk een veel grotere waarde brengen. Paul Grefen, hoogleraar Information Systems TU Eindhoven, deelt zijn visie en gaat er graag over in gesprek.

14.35 Transparantie en verduurzaming van de supply chain

Olga den Boer, verantwoordelijke Corporate Responsibility Lekkerland, laat zien hoe ze aan het doorpakken zijn met verduurzaming in de supply chain. Met al 3 lean & green sterren op zak hebben ze de ambitie om ook de vierde binnen te halen. Olga deelt de duurzaamheidsstrategie.

15.00 Gezamenlijke koffiepauze​

15.45 Samen bouwen aan een logistiek platform

Twee veelbelovende start-ups werken samen om de logistiek beter te organiseren, papierloos te maken en eenvoudiger. Hoe zij daar in gaan slagen, logistiek goedkoper maken en waarom ze dat samen doen? We vragen het aan innovators Hjalmar van der Schaaf, oprichter Cargoledger (blockchain) en Martijn de Ruiter, oprichter Explect (expediteur)

16.15 Succesvolle partnerships

Het complexer worden van supply chains vraagt om meer samenwerken in de keten en ook anders samenwerken. Wat maakt nou een echt succesvolle partnership? Aan de hand van de palletpooling stap die Aviko recent gemaakt heeft met CHEP delen zij hun lessons learned. Met:
Frank Scholten, transportmanager Aviko
Chris Lemckert, senior Manager Packaging Procurement Aviko
Patrick van Daele, Senior Manager Retail Solutions & Collaboration CHEP
Niels Clason, Key Account Manager CHEP

16.45 Netwerkborrel met alle deelnemers

“Digitalisering opent veel nieuwe technische mogelijkheden, maar als je niet weet wat je daarmee wilt bereiken, kom je niet ver.”
Paul Grefen
"Makkelijk delen van betrouwbare informatie biedt iedereen voordelen."
Hjalmar van der Schaaf, CargoLedger
pct (5).jpg