LGDvj21-headerfoto.jpg

Themacongres 3. Warehousing & Logistieke hotspots

Themacongres 3. Warehousing & Logistieke hotspots

Een flinke toename in XXL warehouses en buitenlandse investeerders: het gaat goed met Nederland als vestigingslocatie voor DC's. Hoe kunnen we verder optimaliseren binnen DC's met automatisering, digitalisering en mensen? Welke vestigingsregio's zijn hot? En wat is de keerzijde van de steeds grotere DC's? De verdozing van Nederland zoals het Den Haag wordt genoemd, gaat aan banden gelegd worden. Wat is de impact? We hebben een aantal experts op het podium die graag in gesprek gaan met jou.

14.00 Introductie

Door sessievoorzitter René de Koster, Professor of Logistics and Operations Management Erasmus Universiteit Rotterdam

14.10 Vraag, aanbod en locatie: nog te matchen?

Sven Bertens, Head of Research & Strategy JLL Nederland geeft vanuit onderzoek inzichten in vraag en aanbod ontwikkeling van DC's alsook de eisen aan het vastgoed. Waar liggen de kansen?

14.35 De verdozing van Nederland

De discussie over de zogenaamde verdozing van het landschap vraagt om zorgvuldige afwegingen. Voordelen en nadelen van grote logistieke centra vragen om een onderbouwde ruimtelijke keuze. René Buck, directeur Buck Consultants International gaat nader in op de drijfveren achter schaalvergroting van distributiecentra, de locatievoorwaarden die zij stellenen de vraag of gemeenten en provincies hieraan tegemoet moeten komen

15.00 Gezamenlijke koffiepauze​

15.45 DC strategie en de human factor

Winnaar Logistiek Manager van het Jaar 2019, Job Sonke, Manager European Distribution Center Hollister. Hij ontving de prijs naar aanleiding van het centraliseren van de Europese distributie naar 1 locatie in Nederland. Job gaat in op het meekrijgen van zijn team, het overtuigen van het management van het Amerikaanse bedrijf en de voordelen van het centrale DC.

16.15 Innovatie in warehousing en implementatie van robotisering

Robots in warehouses inzetten voor saaie en repeterende werkzaamheden en mensen laten doen waar zij goed in zijn. Het klinkt heel logisch! Dat is het ook zeggen Alex van der Plas, Manager Operations DSV en Heiko Sandee, Managing Director SmartRobotics. Zij delen hun inzichten over hoe robots en cobots in warehousing de normaalste zaak van de wereld gaat worden.

16.45 Netwerkborrel met alle deelnemers

“Bij het centraliseren van alles in 1 DC loop je tegen weerstand aan. Bepaalde business units in landen willen hun autonomie niet zomaar opgeven. Ze waren dan ook niet meteen enthousiast om de logistiek in Europa centraal onder te brengen."
Job Sonke, Hollister Incorporated
18-6-7 Port Cyber Summit -377.jpg

14.55 Networking

15.10 Sharing logistics: deeleconomie voor de logistiek

Ron van Duin, Lector Haven- en Stadslogisitiek Kenniscentrum Duurzame Havenstad Hogeschool Rotterdam en docent Logistiek TU Delft

SMiLES: samen voor een emissieloze binnenstad

  • Sjouke van der Vlugt, Sr Beleidsmedewerker Stadsontwikkeling, gemeente Groningen
  • Eric Bos, voorzitter Groningen City Club

15.45 Succesvolle partnerships

Samenwerken en regie voor een duurzame logistieke keten

Emissievrije binnenvaart, hoe bereiken we dat? Daarvoor hebben we een keten van bedrijven nodig die samenwerken en samen durven. Heineken en Combined Cargo Terminals gaan als launching customers als eerste gebruiken maken van energiecontainers om mee te varen. Hoe breek je de keten open? Unieke bijdrage met de spelers uit de keten op de Logistiekdag.

  • Willem Dedden, Directeur Zero Emission Services
  • Jan Kempers, Manager Sustainable Development Heineken Nederland
  • Leon Sluiman, Project & Business Developer ENGIE Ventures & Integrated Solutions
  • Luc Smits, Managing Director Combined Cargo Terminals

Sessievoorzitter: Goos Kant, Hoogleraar Logistieke Optimalisatie Universiteit Tilburg en Managing Director ORTEC

16.15 Networking