Titellogo-LGDvj20-2_website.jpg

Vol in de spotlights

De Logistiekdag staat dit jaar in het teken van innovatie en hoe bedrijven het logistieke speelveld veranderen. Innovatie en inspiratie worden anno 2020 steeds meer gedreven door duurzame ambities. De duurzame transitie van de sector Transport en Logistiek neemt een prominentere positie in dan ooit te voren. Niet enkel gestuurd door verplichte wet- en regelgeving, maar ook door de groeiende wil en motivatie om te verduurzamen. Kansen zijn er genoeg om te versnellen. De logistieke sector is faciliterend aan alle sectoren, gebruikt ‘Co2-gevoelige’ assets en is actief op vele deelsegmenten van stadsdistributie tot intermodaal achterlandvervoer. De bijdrage van uw bedrijf staat hierbij vol in de spotlights. Dat geldt ook voor onze rol als financier. Dé gelegenheid om de uitdaging samen met u op te pakken. In deze column geeft Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek bij ABN AMRO aan waarom, en hoe we dat moeten doen.

Wet- en Regelgeving worden scherper

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft in 2015 de kaders voor verduurzaming gezet. Deze urgentie is onderstreept door diverse rapporten over Climate Change, onder meer door het vooraanstaande instituut IPPC. Dit wordt vertaald in nieuwe, scherpere wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de mondiale IMO regelgeving voor de scheepvaart en de onlangs gepresenteerde “Timmermans Green Deal” op Europees niveau. Op nationaal niveau is in 2019 een aantal nieuwe Green Deals afgesloten. Kortom, verladers, logistiek én ook wij als financiers voelen een toenemende druk om tijdig met passende oplossingen te komen.

Duurzaamheid geeft u onderscheidend vermogen

Uit de Strategy Trends 2019 van Berenschot blijkt dat duurzaamheid als snelste stijger in de top 3 is binnengedrongen als het gaat om onderscheidend vermogen. Het onderwerp is voor bedrijven definitief van strategisch belang. Dit valt samen met een ander strategisch thema en dat is continuïteit. Toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen zijn cruciaal in uw markt die gekenmerkt wordt door forse concurrentie. Extra aandacht aan het opzetten van een duurzame logistieke operatie kan u die belangrijke voorsprong bieden om onderscheidend te zijn.

Duurzame transitie van logistiek komt niet vanzelf en is niet gratis

Met enkel praten over duurzaamheid en hoe we als sector de transitie moeten versnellen redden we het zeker niet. Het gaat om de vertaalslag naar uw individuele bedrijfsstrategie, uw eigen ambities en doelstellingen. Gedragen door iedereen binnen uw organisatie, en door uw opdrachtgevers. Zonder hen gaat de versnelling op halve kracht, of, slechter nog, komt helemaal niet vooruit. Dat betekent ook dat er over meerkosten mag worden gesproken én onderhandeld. Mensen van mijn generatie kennen het Zeeuws meisje met de slogan “geen cent te veel hoor”. Dat was wellicht toen passend, maar gaat hier niet op. Kansrijke innovaties die nodig zijn voor een geslaagde duurzame transitie zijn niet gratis. Creativiteit is nodig. Zomaar een voorbeeld: als we alle producten in de supermarkt in de binnenstad een fractie duurder maken, en dat investeren in zero emissie vervoer is dat een invalshoek met veel voordelen voor alle betrokkenen, inclusief de consument. Van mij mag het “een centje meer zijn” als we hiermee kunnen versnellen.

Mogelijkheden om te verduurzamen zijn er zeker; hoe serieus staat het thema op uw agenda?

Zoals gezegd, er zijn kansen genoeg. In de logistieke sector draait veel om zichtbare assets. Denk aan trucks, trailers, heftrucks, logistiek vastgoed, en ook aan binnenvaartschepen. De koppeling met Co2 uitstoot en energie is simpel te leggen. Oplossingen zijn er. Schonere motoriseringstechnieken in trucks en schepen, duurzame koelunits, zonnepanelen en duurzaam bouwen van logistiek vastgoed (Breeam). Nieuwe technologie geeft ons mogelijkheden te verduurzamen. Laat me één ding uit de wereld helpen. Hoe de oplossingen worden ingezet is niet afhankelijk van omvang. Niet enkel ‘hele grote’ bedrijven als Simon Loos, Peter Appel of Jumbo rijden of experimenteren met elektrische trucks. Ook Tinie Manders, Breytner, Deudekom, Twan Heetkamp, Leenman Waterwerken en Adriaanse Transport gebruiken nieuwe, duurzame technologie. Ook samenwerkingsverbanden zijn kansrijk. Denk aan voorbeelden als de uitbreiding van de samenwerking tussen CB en Cityhub, de start van de West Brabant corridor en intiatieven als ViaTim, Homerr en Cycloon. Initiatieven die genomen zijn door ondernemers die met elkaar zijn gaan ‘zitten’ om kansen te pakken en knelpunten op te lossen. De intrinsieke motivatie om te willen verduurzamen is, samen met leiderschap, hun vertrekpunt.

Maak het niet te complex, maar kijk vanuit uw eigen bedrijf wat u zelf kunt doen. Deel uw visie en ambitie transparant met uw opdrachtgevers. Een gedeelde ambitie kan die extra kosten of risico’s van een innovatieve duurzame oplossing mogelijk maken. Maar het begint bij de vraag hoe stevig duurzaamheid op uw agenda staat. Is dit ook al uw eigen top 3 binnengedrongen?

Financieren van de duurzame transitie doen we samen

Tenslotte het volgende. Natuurlijk, de investeringen die de duurzame transitie ondersteunen moeten hun rendement halen. En dat is niet in alle gevallen op voorhand helder. Hybride financieringsvormen zijn nodig met banken, derde financiers en overheid als vermogensverschaffers. Invest-NL, EIA-VAMIL, DKTI, Groenverklaringen, en ook de eind december aangekondigde EUR 35 mio voor duurzame Transportinnovaties kunnen de deur openzetten naar een business case die financieel wel haalbaar is.

Het zal voor u als ondernemer niet altijd helder zijn welke van deze instrumenten wanneer en waarvoor in te zetten zijn. Van ABN AMRO mag u verwachten dat wij met u zoeken naar de beste (financierings)oplossing. Via onze eigen Groenbank of in samenwerking met derden om gebruik te maken van de regelingen die mogelijk zijn.

Samen met u de duurzame transitie van de logistieke sector te versnellen. Dat is onze ambitie.