Headerfotos_Havencongres2015_2000x300px.jpg
Headerfotos_Offshore_Kothinsky_2000x300px.jpg
Headerfotos_zaalfoto_1920x280.jpg
Headerfoto_podiumfoto2_1920x280.jpg
Headerfotos_Ontmoeten_2000x500px.jpg
Headerfotos_podiumfoto3_1920x280.jpg
Headerfotos_podiumfoto_1920x280.jpg

Coronavirus

Update 31-3 (for an English translation, see below)

Beste klanten,

Uw gezondheid is belangrijk voor ons. Voor het laten doorgaan van onze events inv COVID-19 volgen we de aanwijzingen van de overheid.

Op dit moment hebben we besloten alle evenementen die plaatsvinden tot 1 juni te verplaatsen naar een andere datum, dit betreft de onderstaande congressen:

 • Future Urban Mobility 2020 wordt verplaatst naar 8 oktober.
 • Stedelijk Transformatie Platform 2020 wordt verplaatst naar 16 juni.
 • Offshore Industry 2020 wordt verplaatst naar 24 juni.
 • Havencongres Rotterdam 2020 wordt verplaatst naar 29 september.
 • Transportdebat 2020 wordt uitgesteld tot 19 mei 2021, deelnemers van het Transportdebat hebben een bericht met meer informatie ontvangen.
 • CO2 Conferentie 2020 wordt verplaatst naar 3 december.
 • Voor onze overige evenementen in het voorjaar zijn we hard bezig met het vinden van een oplossing, wanneer we daarover meer informatie hebben, melden we die uiteraard.

Deelnemers van de bovenstaande congressen hebben van ons een mail met informatie over de verplaatsing ontvangen. Geen mail ontvangen? Kijk in uw postvak ongewenst en neem anders contact met ons op: info@managementproducties.com

We snappen dat u misschien twijfels heeft of u wel wilt komen op een later moment. In onze voorwaarden bieden we u de mogelijkheid om tot 2 weken voor de conferentie uw deelname te annuleren zonder kosten. Beslist u later dat u toch niet wilt komen vanwege het Coronavirus? Dan kunt u uw inschrijving doorschuiven naar een ander event later in het jaar. Neem dan even contact met ons op 010 435 04 77

Graag tot ziens!

Management Productions-team

Hygiƫne maatregelen

 • De locatie zorgt voor extra schoonmaak voorafgaand en tijdens het event en voldoende handzeep en desinfectie middelen.
 • Bij de ingang vragen we u uw handen met desinfect te reinigen.
 • Handen schudden vervangen we voor een andere groet.
 • Uiteraard niezen en hoesten in de elleboog.

Risicogebieden

Bent u in de afgelopen 14 dagen voor aanvang van een event in 1 van deze gebieden geweest (China (inclusief Hongkong), Italiƫ, Iran, Zuid-Korea) of in contact geweest met iemand uit dit gebied en heeft u griep of verkoudheidsklachten? We vragen u niet te komen naar het event en contact met ons op te nemen op 010 435 04 77.- English -

Dear customers,

Your health is important to us. We are following the instructions of the government closely regarding COVID-19.

We will judge the correct actions to take on a case by case basis while taking into account the current situation. We will move events to a different date where necessary and keep this post updated regularly.

At this point we have decided to move all events taking place until June 1st to another date, this measure concerns the following conferences:

 • Future Urban Mobility 2020 will be moved to October 8th.
 • Stedelijk Transformatie Platform 2020 will be moved to June 16th.
 • Offshore Industry 2020 will be moved to June 24th.
 • Havencongres Rotterdam 2020 will be moved to September 29th.
 • Transportdebat 2020 will be moved to May 19th, 2021. Participants of this event have received additional information regarding this move.
 • CO2 Conference 2020 will be moved to December 3rd.
 • We are working hard to find solutions for our other events taking place before the summer. We will update you when we have more information to share.

Participants of the conferences listed above have received information about the new conference dates through e-mail. Have you not received an e-mail? Please check your spam folder and contact us at: info@managementproducties.com

We understand that you may have doubts about attending our events. In our terms & conditions we offer you the possibility to cancel your participation up to 2 weeks before the conference at no cost. If you decide to decline attending one of our events within 2 weeks prior to the event date? We will offer you the posibility to rebook your attendance to another event later this year. Contact us at +31 (0)10 435 04 77.

We hope to see you again!

Management Productions-team

Hygiene measures

 • The location provides extra cleaning before and during the event and sufficient hand soap and disinfectants.
 • At the entrance we ask you to clean your hands with disinfecting soap.
 • We replace shaking hands with another greeting.
 • Obviously sneezing and coughing in the elbow.

Risk areas

If, in the past 14 days before the start of an event, you have been in any of these areas (China (including Hong Kong), Italy, Iran, South Korea) or been in contact with someone from this area and have flu or cold symptoms? We politely ask you to not attend our event and contact us on +31 (0)10 435 04 77.