Headerfotos_Havencongres2015_2000x300px.jpg
Headerfotos_Offshore_Kothinsky_2000x300px.jpg
Headerfotos_zaalfoto_1920x280.jpg
Headerfoto_podiumfoto2_1920x280.jpg
Headerfotos_Ontmoeten_2000x500px.jpg
Headerfotos_podiumfoto3_1920x280.jpg
Headerfotos_podiumfoto_1920x280.jpg

Mobility, Infra & Building

MP_Header_Mobility-Infra-Building_def_2018.jpg
Headerfoto-stedelijk-transformatie-platform_1250x250.jpg

Terugblik Stedelijk Transformatie Platform 2019!

Afgelopen dinsdag 26 februari ontmoette ruim 80 eindbeslissers elkaar in Antwerpen tijdens de 1e editie van Stedelijk Transformatie Platform.

Experts aan het woord over toekomstbestendige, energieneutrale en bereikbare steden. Hoe gaan we om met gebiedsontwikkeling in relatie tot energie, mobiliteit en de betaalbaarheid. Wat is de rol van de overheid? Deze zou niet zozeer sturend moeten zijn maar vooral ondersteunend, luisterend, voorwaarde scheppend en regie voerend.

Kwalitatieve verdichting is voorzien van open ruimte. De betonstop is geen kantelpunt in de Vlaamse ruimtelijke ordening. Toonaangevend projecten die aan bod zijn gekomen 'Blue Gate Antwerp' & 'De Nieuwe Stad'. Deze projecten dragen bij aan verbetering voor de bewoner, de buurt en natuur in de stad. Waarbij bereikbaarheid, collectieve meerwaarde, nieuwe beeldkwaliteit, duurzame mobiliteit en ruimte voor ontmoeting centraal staan.


Nationale Havenconferentie 2017 (3).jpg

Geslaagde eerste editie Circulair Real Estate

Afgelopen woensdag 28 november ontmoetten ruim 100 eindbeslissers elkaar in Antwerpen tijdens de 1e editie van Circulair Real Estate.

Koplopers gaven de eerste handvatten voor de eerste stappen naar circulaire processen in de bouw en vastgoedsector. Het begint bij circulair aankopen met oog voor mens, planeet én portemonnee. Er zijn diverse praktijkcases aan bod gekomen over alle aspecten van circulaire gebiedsontwikkeling, ontwerp, bouwen en circulaire financiering!

Kortom een inspirerende en informele dag!

Voorzijde-Blockchain_voorppt.jpg

Terugblik BLOCKCHAIN CONFERENCE 2018

Wanneer zet je een blockchain in? Wat sla je op in een blockchain? Hoe draagt blockchain bij aan een transparante sector?

Een kleine greep uit de vragen die naar voren kwamen op de nationale Blockchain Conference, 1 november in Utrecht.

Veel interactie tussen spreker en deelnemer zorgde voor een dynamische dag met ruimte voor vragen over concrete toepassingen.

Met ruim 140 deelnemers uit de logistieke-, vastgoed- en energiesector kijken we terug op een interessant netwerkevent waar veel nieuwe contacten zijn gelegd en vele vragen beantwoord zijn.

Innovaties die slopen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen circulair en winstgevend maken!
Hét congres en netwerkevent over de (on)betaalbaarheid van woningbouw.

Inspirerend en interactief Smart City Congres!

In het Wordhotel Wings in Rotterdam ontmoetten donderdag 27 september ruim 100 directeuren, managers en beleidsmedewerkers elkaar op de 3e editie van het Smart City jaarcongres. Tijdens het event stonden netwerken, kennisdelen en inspiratie centraal.

O.l.v. dagvoorzitter Kees Jansen en sessievoorzitters Nico Anten en Hans Nouwens gingen we in op technologische ontwikkelingen, opschaling van pilots en samenwerking.We kijken terug op een geslaagde dag met vruchtbare ontmoetingen!

Graag tot volgend jaar.

Peter-Paul van den Berg - kopie.jpg

Project Kamp C tijdens Circulair Real Estate

In 2019 verrijst in Westerlo het eerste circulaire gebouw van België: ’t Centrum. In dat gebouw worden zoveel mogelijk pijlers van circulair bouwen geïntegreerd. Rond het gebouw en het bouwtraject zal initiatiefnemer Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en.... Lees meer

circulaire-woonwijk.jpg

Praktijkcase: eerste circulaire woonwijk van Nederland door Sustainer Homes

De eerste volledig circulaire woonwijk van Nederland staat - als het aan de samenwerkende consortia ligt - volgend jaar in de Rotterdamse wijk Heijplaat. Het wordt een duurzame zelfvoorzienende woonbuurt, bestaande uit...Lees meer