Headerfoto_FUM_1280x290.jpg

Achtergrond

FUM2018-123.jpg

Korte samenvatting editie 2018

Wat betekent de verstedelijking voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad? Hoe kunnen we de stad verbeteren door deze groei? De oplossing: Slimme bestemmingen. Dit kan enkel via een ander mobiliteitsconcepten. Binnen deze concepten zijn staan er twee doelen voorop: “dichterbij en sneller”! Ligt de oplossing bij MaaS 'urban mobility hapiness'? Volgens Neeskens is deelmobiliteit de enige oplossing voor het combineren van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in projecten. Dit sluit geheel aan bij de City Deal die eerder dit jaar is gesloten. Voor deze concepten is data nodig. Er is echter een duidelijk gevaar dat data geen doel is maar een middel om inschattingen of afwegingen te maken.

Conclusie: Of de oplossing nou centraal of decentraal geregeld wordt, zorg in ieder geval dat leefbaarheid en mobiliteit (en mogelijk de energie transitie) gecombineerd wordt. Daarom moeten mogelijkheden voor deeleconomie vroegtijdig geanalyseerd worden. Tevens is het belangrijk dat men de mogelijkheden slim en consistent gebruikt en combineert. De technieken zijn verder dan dat sommige nog voor ogen zien. Mobiliteit moet dus als middel gebruikt worden voor een algemeen betere stad.

Impressie 2018

Ruim 100 eindbeslissers ontmoetten elkaar donderdag 12 april in Woerden tijdens de 1e editie van Future Urban Mobility. O.l.v. Walther Ploos van Amstel zijn we ingegaan op de vraag 'Hoe houden we steden mobiel'? Er zijn inzichten verkregen vanuit verschillende expertises.

Kortom een interactieve en inspirerende dag met vruchtbare netwerkmomenten! Graag tot volgend jaar!

Terugblik 2018