Do 8 oktober
Rotterdam
SUFnj20_headerfoto2_1250x250px.jpg

Programma

12.30 Netwerklunch

13.45 Welkom

Walther Ploos van Amstel, Professor City Logistics, Hogeschool Amsterdam, schetst kort de line-up van de dag

#

13.55 Aftrap

Pieter Litjens, Algemeen Directeur, CROW

#

14.10 Supplying the city

De stedelijke urbanisatie vormt een bedreiging voor de toekomstige bereikbaarheid. Hoe kan de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gewaarborgd?

Interview met:
  • Joeri Kuik, Vice President Supply Chain Management, MediaMarktSaturn
  • Cathelijne Hermans, Senior Adviseur Strategie en Management, Royal HaskoningDHV
  • Veronique Meines, projectmanager Green Deal Zero Emission Stadslogistiek Connekt

#

#

#

14.45 De autovrije leefwijk; nieuwe realiteit of utopia?

Door de stedelijk verdichting staat de doorstroom van verkeersstromen steeds meer onder druk. Wegen en fietspaden worden drukker met een grotere diversiteit aan vervoersmiddelen. Is de veiligheid van de stedelijke omgeving in gevaar? Welke trends en nieuwe ontwikkelingen zien we? Hoe verschillen deze uitdagingen met de ontwikkeling van nieuwe (autoluwe) wijken en bestaande omgevingen?

U hoort:
Robert Arends, Stedenbouwkundig, Regionaal Ontwerper & Partner, Nieuwe Gracht
Peter van der Knaap, Directeur-Bestuurder, SWOV

#

#

15.10 Koffiepauze

15.50 Opschalen met Smart Mobility

We staan voor een grote mobiliteitsopgave waardoor er veel nieuwe smart mobility innovaties ontstaan. Hoe kunnen we innovaties succesvol opschalen en implementeren binnen de gemeentelijke grenzen? Tamara Goldsteen, Senior Project Manager Smart en Green Mobility, Gemeente Helmond deelt haar ervaringen en visie.

#

16.10 Mobiliteit van morgen

We gaan in op de uitdagingen en kansen in demobiliteitsopgave die voor ons ligt. Nieuwe vervoersmodellen, nieuwe samenwerkingen in binnenstedelijk infra, meervoudig ruimtegebruik stedelijke verdichting, enz. Hoe pakken we samen de mobiliteitsopgave op? Welke samenwerkingen zijn er nodig? Welke nieuwe innovaties kunnen de sector hierbij helpen?

Afsluitend tafeldebat met:
Ilse Harms, Senior Adviseur Gedrag en Smart Mobility, Ministerie van I&W
Ger Baron, CTO, Gemeente Amsterdam
Lars van der Meulen, Directeur CSR, VolkerWessels
Paul van Koningsbruggen, Director Mobility, Technolution

#

#

#

#

16.45 Netwerkborrel

ontmoetingfsfoto-Offshore 2015-0344.jpg