Headerfoto-FUMvj19-1250x250.jpg
Volgende editie
Future Urban Mobility
wordt verwacht
maart 2020

Programma

12.30 Netwerklunch

13.30 Aftrap

Bart van Arem, Full prof. Transport Modeling, TU Delft, schetst kort de line-up van de dag.

13.40 Welkom

Robert van Asten wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie, Gemeente Den Haag heet u welkom.

13.50 Opening

Mark Frequin, Directeur-Generaal Mobiliteit, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

14.05 Verstedelijking als kans

De stedelijke urbanisatie vormt een bedreiging voor de toekomstige bereikbaarheid. U hoort Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit en Ruimtelijke ontwikkeling, Radboud Universiteit over investeren in (binnen) stedelijke gebieden. Hoe kan de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gewaarborgd?

14.25 Bebouwde omgeving afstemmen op psychologische behoefte

Hoe speel je in op de behoeftes van de verschillende doelgroepen in de bebouwde omgeving? Welke gevolgen hebben ruimtelijke keuzes voor beleving en gedrag? Joren van Dijk, Omgevingspsycholoog, deelt zijn visie.

14.45 Parkeernormen bij nieuwbouw en transformatieprojecten

Parkeernormen zorgen voor uitdagingen in gebiedsontwikkeling. Wat betekent dat voor gemeenten en voor de ontwikkelaars? Belemmert dit de groei in steden? Wat biedt een passend alternatief?

Tafelgesprek met:

  • Ed Heijstee, Directeur DID Vastgoedontwikkeling
  • Andrew Berkhout, Directeur Greenwheels
  • Emile Klep, Directeur Stedelijke Inrichting Gemeente Rotterdam
  • Peter Kievoet, Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte, gemeente Den Haag

15.15  Koffiepauze

15.45 Connected & C-ITS

Nederland investeert fors in slimme mobiliteitsoplossingen. Connected ITS wordt gezien als the next step op dit gebied. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? U hoort expert Jan Linssen, Directeur ARS Traffic & Transport Technology.

16.05 Pitch: Smart Mobility E-Palette

Lucas van Schijndel, Manager New Mobility, Louwman & Parqui Toyota Lexus Nederland

16.20 Praktijkcase TMaaS (Traffic Management as a Service)

U hoort Frank Vanden Bulcke, Directeur Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (winnaar CIVITAS award 2018) over dit pilot project waarin een consortium van acht organisaties onder leiding van Stad Gent een toekomstgericht framework ontwikkelt voor multimodaal verkeers- management in een stedelijke omgeving. Wat betekent TMaaS voor de bewoners, verkeerskundige en de lokale overheid?

16.35 Weg met MaaS op weg naar MaaC!

Walter Dresscher, Oprichter, De Natuurlijke Stad

16.50 Mobiliteit van morgen

De verstedelijking, grote vraag naar woningen, veranderende mobiliteitsmarkt en invloed van digitalisering vraagt om een nieuwe inrichting van duurzame steden. Wat zijn de meest kansrijke ontwikkelingen op dit gebied om de bestaande steden toekomstbestendig te krijgen?

Tafelgesprek met:

  • Raymond Gense, Managing Director, Next Urban Mobility
  • Jaap Bierman, Directeur, HTM
  • Dick Laheij, Directeur, Heijmans Vastgoed
  • Saskia Kluit, Directeur, Fietsersbond
  • Edwin Brugts, Manager Car Sharing, BMW Group Nederland

17.20 Netwerkborrel

ontmoetingfsfoto-Offshore 2015-0344.jpg