Headerfoto-FUMvj19-1250x250.jpg

Programma

12.15 Netwerklunch

13.15 Aftrap

Walther Ploos van Amstel, Professor City Logistics, Hogeschool Amsterdam, schetst kort de line-up van de dag

#

13.25 Welkom

13.40 Opening

Pieter Litjens, Algemeen Directeur, CROW

#

14.00 Supplying the city

De stedelijke urbanisatie vormt een bedreiging voor de toekomstige bereikbaarheid. Hoe kan de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gewaarborgd?

Interview met onder andere:
Joeri Kuik, Vice President Supply Chain Management, MediaMarktSaturn
Cathelijne Hermans, Senior Adviseur Strategie en Management, Royal HaskoningDHV

#

#

14.25 Charging the city

Interview met onder andere:
Veronique Meines, Projectmanager Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, Connekt
René Groen, Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit, Gemeente Utrecht

#

#

14.55  Koffiepauze

15.35 Road safety in the city

Door de stedelijk verdichting staat de doorstroom van verkeersstromen steeds meer onder druk. Wegen en fietspaden worden drukker met een grotere diversiteit aan vervoersmiddelen. Is de veiligheid van de stedelijke omgeving in gevaar? Welke trends en nieuwe ontwikkelingen zien we? Hoe verschillen deze uitdagingen met de ontwikkeling van nieuwe (autoluwe) wijken en bestaande omgevingen?

U hoort:
Robert Arends, Stedenbouwkundig, Regionaal Ontwerper & Partner, Nieuwe Gracht
Peter van der Knaap, Directeur-Bestuurder, SWOV

#

#

16.00 Waarde mobiliteit voor vastgoed ontwikkeling

Hans-Hugo Smit, Gebiedsmarketeer, BPD

#

16.20 Inzet van innovatie oplossingen

Tamara Goldsteen, Senior Project Manager Smart and Green Mobility, Gemeente Helmond & Innovation Manager Europe Smart Mobility, SmartwayZ.nl

#

16.40 Mobiliteit van morgen

We gaan in op de uitdagingen en kansen in demobiliteitsopgave die voor ons ligt. Nieuwe vervoersmodellen, nieuwe samenwerkingen in binnenstedelijk infra, meervoudig ruimtegebruik stedelijke verdichting, enz. Hoe pakken we samen de mobiliteitsopgave op? Welke samenwerkingen zijn er nodig? Welke nieuwe innovaties kunnen de sector hierbij helpen?

Afsluitend tafeldebat met:
Ilse Harms, Senior Adviseur Gedrag en Smart Mobility, Ministerie van I&W
Ger Baron, CTO, Gemeente Amsterdam
Lars van der Meulen, Directeur CSR, VolkerWessels
Paul van Koningsbruggen, Director Mobility, Technolution

#

#

#

#

17.15 Netwerkborrel

ontmoetingfsfoto-Offshore 2015-0344.jpg