SUFnj20_headerfoto2_1250x250px.jpg
Bram Adema

Bram Adema

CFP Green Buildings
Frank Vieveen

Frank Vieveen

Gemeente Rotterdam
Cathelijne Hermans

Cathelijne Hermans

Royal HaskoningDHV
Leonie van den Beuken

Leonie van den Beuken

Amsterdam Smart City
Pieter Litjens

Pieter Litjens

CROW
Dirk van Brederode

Dirk van Brederode

VNG
Ilse Harms

Ilse Harms

Ministerie van I&W
Arjan Reinders

Arjan Reinders

APG
Ger Baron

Ger Baron

Gemeente Amsterdam
Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Gemeente Zwolle
Tamara Goldsteen

Tamara Goldsteen

Gemeente Helmond
Arjan van Timmeren

Arjan van Timmeren

TU Delft & AMS Institute
Peter van der Knaap

Peter van der Knaap

SWOV
Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen

Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens
Veronique Meines

Veronique Meines

Connekt
Alex Hesling

Alex Hesling

!MPULS
Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel

Hogeschool Amsterdam
Esther Wubben

Esther Wubben

Nationale Postcode Loterij
Joeri Kuik

Joeri Kuik

MediaMarktSaturn
Melanie Peters

Melanie Peters

Rathenau Instituut
Robert Arends

Robert Arends

Nieuwe Gracht
Arno Bonte

Arno Bonte

Gemeente Rotterdam
Lars van der Meulen

Lars van der Meulen

VolkerWessels
Gerald Babel-Sutter

Gerald Babel-Sutter

Urban Future Global Conference
Paul van Koningsbruggen

Paul van Koningsbruggen

Technolution
Sonja van Uden

Sonja van Uden

Stichting Brainport Smart District
Masi Mohammadi

Masi Mohammadi

TU Eindhoven
Gideon Maasland

Gideon Maasland

MVRDV
Arnoud Molenaar

Arnoud Molenaar

Gemeente Rotterdam
Martijn de Waal

Martijn de Waal

Hogeschool van Amsterdam

Future Urban Mobility

12.30 Netwerklunch

13.45 Welkom

Walther Ploos van Amstel, Professor City Logistics, Hogeschool Amsterdam, schetst kort de line-up van de dag.

#

13.55 Aftrap

Pieter Litjens, Algemeen Directeur, CRO

#

14.10 Supplying the city

De stedelijke urbanisatie vormt een bedreiging voor de toekomstige bereikbaarheid. Hoe kan de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gewaarborgd?
Interview met:
  • Joeri Kuik, Vice President Supply Chain Management, MediaMarktSaturn
  • Cathelijne Hermans, Senior Adviseur Strategie en Management, Royal HaskoningDHV
  • Veronique Meines, projectmanager Green Deal Zero Emission Stadslogistiek Connekt

#

#

#

14.35 De autovrije leefwijk; nieuwe realiteit of utopia?

Door de stedelijk verdichting staat de doorstroom van verkeersstromen steeds meer onder druk. Wegen en fietspaden worden drukker met een grotere diversiteit aan vervoersmiddelen. Is de veiligheid van de stedelijke omgeving in gevaar? Welke trends en nieuwe ontwikkelingen zien we? Hoe verschillen deze uitdagingen met de ontwikkeling van nieuwe (autoluwe) wijken en bestaande omgevingen?
U hoort:

  • Robert Arends, Stedenbouwkundig, Regionaal Ontwerper & Partner, Nieuwe Gracht
  • Peter van der Knaap, Directeur-Bestuurder, SWOV

#

#


15.00 Koffiepauze

15.45 Opschalen met Smart Mobility

We staan voor een grote mobiliteitsopgave waardoor er veel nieuwe smart mobility innovaties ontstaan. Hoe kunnen we innovaties succesvol opschalen en implementeren binnen de gemeentelijke grenzen? Sonja van Uden, projectleider Innovatieve Projecten Stichting Brainport Smart District deelt haar ervaringen en visie.

16.05 Mobiliteit van morgen

We gaan in op de uitdagingen en kansen in de mobiliteitsopgave die voor ons ligt. Nieuwe vervoersmodellen, nieuwe samenwerkingen in binnenstedelijk infra, meervoudig ruimtegebruik stedelijke verdichting, enz. Hoe pakken we samen de mobiliteitsopgave op? Welke samenwerkingen zijn er nodig? Welke nieuwe innovaties kunnen de sector hierbij helpen?
Afsluitend tafeldebat met:

  • Ilse Harms, Senior Adviseur Gedrag en Smart Mobility, Ministerie van I&W
  • Ger Baron, CTO, Gemeente Amsterdam
  • Lars van der Meulen, Directeur CSR, VolkerWessels
  • Paul van Koningsbruggen, Director Mobility, Technolution

#

#

#

#

16.45 Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

#

4e editie Future Urban Mobility

Mobiliteit en verstedelijking gaan hand in hand. Voor welke uitdagingen staan we? Door de handen in één te slaan tussen rijk en regio kunnen we gezamenlijk grotere stappen nemen. Wat is hier voor nodig? Hoe implementeren we nieuwe mobiliteitsconcepten? Zetten we in op autovrije wijken? Hoe houden we de steden bereikbaar? Je hoort het op Future Urban Mobility!

Hostingpartner

#

Kennispartner