Do 8 oktober
De Kuip, Rotterdam
SUFnj20_headerfoto2_1250x250px.jpg
Bram Adema

Bram Adema

CFP Green Buildings
Arjan Reinders

Arjan Reinders

APG
Bart Karstens

Bart Karstens

Rathenau Instituut
Cathelijne Hermans

Cathelijne Hermans

Royal HaskoningDHV
Marcel Broekhaar

Marcel Broekhaar

Gemeente Zwolle
Pieter Litjens

Pieter Litjens

CROW
Arjan van Timmeren

Arjan van Timmeren

TU Delft & AMS Institute
Ger Baron

Ger Baron

Gemeente Amsterdam
Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen

Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens
Veronique Meines

Veronique Meines

Connekt
Alex Hesling

Alex Hesling

!MPULS
Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel

Hogeschool Amsterdam
Esther Wubben

Esther Wubben

Nationale Postcode Loterij
Joeri Kuik

Joeri Kuik

MediaMarktSaturn
Arno Bonte

Arno Bonte

Gemeente Rotterdam
Robert Arends

Robert Arends

Nieuwe Gracht
Gerald Babel-Sutter

Gerald Babel-Sutter

Urban Future Global Conference
Lars van der Meulen

Lars van der Meulen

VolkerWessels
Sonja van Uden

Sonja van Uden

Stichting Brainport Smart District
Paul van Koningsbruggen

Paul van Koningsbruggen

Technolution
Gideon Maasland

Gideon Maasland

MVRDV
Masi Mohammadi

Masi Mohammadi

TU Eindhoven
Norbert Schotte

Norbert Schotte

VORM
Arnoud Molenaar

Arnoud Molenaar

Gemeente Rotterdam
Adriaan Geuze

Adriaan Geuze

West 8
Martijn de Waal

Martijn de Waal

Hogeschool van Amsterdam
Maik Knuiman

Maik Knuiman

Bestuurskwartier Arnhem
Frank Vieveen

Frank Vieveen

Gemeente Rotterdam
Martijn Steenstra

Martijn Steenstra

Sweco
Leonie van den Beuken

Leonie van den Beuken

Amsterdam Smart City
Micco Grönholm

Micco Grönholm

City of Helsingborg
Dirk van Brederode

Dirk van Brederode

VNG
Jochem de Groot

Jochem de Groot

Microsoft Nederland

Smart City & Region

12.45 Netwerklunch

13.15 Welkom en inleiding

door sessievoorzitter Martijn de Waal, schrijver en onderzoeker Hogeschool van Amsterdam.
Leven in stedelijk gebied is niet meer los te zien van informatie- en communicatietechnologie. Wat betekenen deze technologische ontwikkelingen voor de manier waarop we leven, wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen? En wat betekent dat voor het besturen van de stad?

#

Slim samenwerken met data-gestuurd werken

Slimme oplossingen ontwikkelen voor hedendaagse uitdagingen begint met inzicht in de situatie nu. Gemeente, Rijk, en provincie werken samen om middels de gebiedstransformatie van het Prinsenhof het gebied Bestuurskwartier in Arnhem integraal te verduurzamen. Daarbij geven zij verder invulling aan de duurzaamheidsambities op het gebied van de belangrijke thema's: klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Als 1 van de pilots van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wordt in samenwerking met Sweco een data- en meetstrategie opgesteld. Deze data en meetstrategie vormt de basis voor het goed vastleggen van de huidige situatie (nulmeting) op basis waarvan maatregelen gevalideerd kunnen worden. Dit levert effectievere maatregelen op voor het Bestuurskwartier en kennis om te gebruiken in volgende projecten. U hoort:

Martijn Steenstra, Expert Leader Climate Action Sweco
Maik Knuiman, Manager gebiedsgerichte verduurzaming Bestuurskwartier Arnhem

#

#

14.00 Wissel & netwerken

14.15 Financiering van Smart City projecten

De noodzaak van investeren in smart city oplossingen om de leefbaarheid in de stad te vergroten is er. Hoe kunnen we dit samen financieren om het mogelijk te maken? De grootste pensioenuitvoerder van Nederland APG ziet het belang van investeren in verduurzaming en ziet dat smart city oplossingen daarbij essentieel zijn. Ze hebben - wereldwijd als eerste - een investeringsfonds opgericht, het Smart City Infrastructure Fund, om de financiering mogelijk te maken. Arjan Reinders , Co-Head of European Infrastructure and Natural Resources APG licht toe wat dit kan betekenen voor Nederland.

Gevolgd door een Roundtable onder leiding van Martijn de Waal.

#

15.00 Wissel & Netwerken

15.15 Inclusive design van de stad

Er vindt een slag plaats om de publieke ruimte. Energieopwekking en klimaatadaptie zullen steeds meer plek vragen. Ook gaan we een intensiever gebruik van de publieke ruimte zien, terwijl allerhande actuele ontwikkelingen juist intensiever gebruik complexer maken. Over 10 jaar zullen we steden alleen nog maar integraal ontwikkelen met samenhangende oplossingen voor gebruik, energieopwekking, voedselproductie, vervoer, en afvalwaterzuivering. Circulariteit en real-time meten zullen daarin een belangrijke rol spelen. Keynote spreker prof. dr. Ir. Arjan van Timmeren, professor of Environmental Technology & Design TU Delft en Scientific Director AMS Institute, deelt zijn visie.

#


15.25 Ask me anything: lessons learned in de slimme stad

We hebben een bijzonder mooi panel van een aantal koplopers in de smart city. Wat kunnen zij meegeven over hoe je steden, regio’s, wijken en dorpen slim kunt maken? Hoe betrek je stakeholders, inclusief burgers? Kortom, wat werkt wel en wat werkt niet? Mis deze gelegenheid niet om deze toppers naar hun ervaringen te vragen!

Interactief gesprek met:

  • Frank Vieveen, programmamanager Smart City gemeente Rotterdam
  • Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City
  • Marcel Broekhaar, programmaleider Slimme Samenleving gemeente Zwolle
  • Dirk van Brederode, programmamanager Smart Society VNG

#

#

#

#

16.00 Einde programma & Netwerken

5e editie Smart City & Region

Dit is inmiddels de 5e editie van ons Smart City event. We hebben smart toepassingen nodig om de druk op verstedelijking, de energietransitie en het welzijn in goede banen te leiden. Toch staan veel initiatieven nog in de kinderschoenen. Wat kunnen we leren van de koplopers? Hoe organiseren we samen slimme regio's en steden, ook juist voor middelgrote steden?

Benieuwd naar vorige edities? Have a look!

#

5e Smart City event

We gaan in op belangrijke vraagstukken hoe we samen de stad en regio van de toekomst vormgeven. De uitdagingen zijn breed, we willen leren van anderen. Daarom bieden we een veelvoud van ideeën, ontmoetingen en interactie. Wat zijn de drijfveren van zowel grote als kleine steden en hoe kunnen we samen tot duurzame en smart oplossingen komen? Anders samenwerken van markt en overheid, digitale organisatie binnen gemeenten en financiering zijn vragen die we in deze sessie bespreken.

Hostingpartner

#

Kennispartner