Di 26 februari
Horta, Antwerpen
Headerfoto-stedelijk-transformatie-platform_1250x250.jpg
Luk Lemmens

Luk Lemmens

Provincie Antwerpen
Koen Kennis

Koen Kennis

PMV
Marc Dillen

Marc Dillen

Vlaamse Confederatie Bouw
Dirk Gyselinck

Dirk Gyselinck

Belfius
Kris Verhellen

Kris Verhellen

Extensa
Francis De Wolf

Francis De Wolf

BRUT Architecture and Urban Design
Bram Vandenboom

Bram Vandenboom

Tractebel
Guy Vloebergh

Guy Vloebergh

Universiteit Antwerpen
Steven Steppe

Steven Steppe

Rebel
Jan Cools

Jan Cools

Be-Mobile
Koen De Meyer

Koen De Meyer

Mobiliteitsraad Vlaanderen
Wim Michiels

Wim Michiels

Anyways

Programma

12.00 Netwerklunch

13.30 Welkom

De moderator Wim De Vilder heet u welkom in Horta Antwerpen.

13.40 Opening

Luk Lemmens, Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Provincie Antwerpen opent deze 1e editie van Stedelijk Transformatie Platform.

13.55 Innovatie in gebiedsontwikkeling

Verstedelijking en veranderende maatschappelijke context vragen om een nieuwe duurzame aanpak. Met welke innovaties gaan we energie neutrale gebiedsontwikkeling halen? U hoort Guy Vloebergh, Gastdocent Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Universiteit Antwerpen & Senior Ruimtelijk Planner, OMGEVING cvba.

14.15 Impact betonstop

De betonstop vraagt om een nieuwe visie over de inrichting van steden. Voor welke uitdagingen staan we bij de verdichting van de stadskernen? Is de betonstop een bouwstop? Dreigt er een woningtekort?Is dit de oplossing voor onze mobiliteit, schone lucht en open ruimte problematiek?

Interview met:
Marc Dillen, Directeur-Generaal, Vlaamse Confederatie Bouw
Steven Steppe, Directeur, Rebel

14.40 Casestudy: Blue Gate Antwerp

Petroleum Zuid was ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie. Nu is dit terrein klaar voor een nieuw hoofdstuk. Welke duurzame innovaties worden hier toegepast? Wat is van essentieel belang in de samenwerking om dit te kunnen realiseren? Koen Kennis, Schepen voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand, Stad Antwerpen & Voorzitter, PMV deelt zijn visie.

15.00 Koffiepauze

15.40 Mobiliteit als drijfveer

De veranderende mobiliteitssector is een grote uitdaging in de stad. Hoe maken we de gebiedsontwikkeling van nu toekomstbestendig als we kijken naar nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden, deelmobiliteit en wellicht al autonoom rijden? Jan Cools, CEO, Be-Mobile deelt zijn visie.

16.00 Duurzame transformatie in de praktijk

Is een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige inrichting van de stad haalbaar en concurrent tegelijkertijd? Wat zijn ruimtelijke voorwaarde voor deze (on) mogelijke balans in duurzame gebiedsontwikkeling? U hoort Kris Verhellen, CEO, Extensa.

16.20 Smart City

Gebruik van opensource data is booming in steden. Smart City is dan ook een term waar we niet meer omheen kunnen.Wat is nu eigenlijk een smart city? Hoe gaan we om met de data die wordt verzameld waarbij privacy en veiligheid essentieel is? Welke impact heeft dit op stedelijke ontwikkeling en de ruimtelijke ordening?

Tafelgesprek met:
Dirk Gyselinck, Lid van het Directiecomité, Belfius
Wim Michiels, Smart City Expert, Anyways
Koen De Meyer, Beleidsadviseur, Mobiliteitsraad Vlaanderen
Bram Vandenboom, Head of Urban, Tractebel

17.00 Afsluiting 'De nieuwe stad'

Gunther Slagmeulder, Bestuurder & Ingenieur-Architect, BRUT Architecture and Urban Design deelt de succesfactoren van dit toonaangevende project. Het ontwerp voor deze nieuwe wijk toont hoe verdichting op mensenmaat de levenskwaliteit kan bevorderen van de bewoners, de directe omgeving en de stad.

17.15 Netwerkdrink