WVBvj22_website_header.jpg
Matthias Diependaele

Matthias Diependaele

Vlaamse Overheid
Tine Heyse

Tine Heyse

Stad Gent
Filip Canfyn

Filip Canfyn

Rebelgroup
Tom Meeuws

Tom Meeuws

Stad Antwerpen
Rik Menten

Rik Menten

Arcadis Belgium
Iwein Meyskens

Iwein Meyskens

archipelago
Alexandre Huyghe

Alexandre Huyghe

Revive
Véronique Goossens

Véronique Goossens

Belfius
Kristof Vanfleteren

Kristof Vanfleteren

ION
Piet Derriks

Piet Derriks

Immoweb
Kris Loix

Kris Loix

archipelago
Dirk Paelinck

Dirk Paelinck

European Proptech Association
Marc Heughebaert

Marc Heughebaert

WoninGent

Programma

12.15 Ontvangst en netwerklunch

13.15 Welkom

door moderator Filip Canfyn.

#

13.30 De nood aan betaalbaar wonen

Véronique Goossens, Hoofdeconoom Belfius, zal vanuit haar rol haar visie geven op de huidige woningmarkt en wat zij verwacht dat er in de toekomst gaat gebeuren met de residentiële vastgoedprijzen.

#

14.00 De huurmarkt is de groeimarkt

Voor het eerst sinds lange tijd zit er groei in de markt van huurwoningen in België. Kopen wordt voor sommige groepen gewoon onbetaalbaar. Maar zijn er wel genoeg betaalbare en kwalitatieve woningen?

Tafelgesprek met onder meer:
  • Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Wonen & Internationale Solidariteit Stad Gent
  • Piet Derriks, Managing Director Immoweb
  • Marc Heughebaert, Voorzitter WoninGent

#

#

#

14.35 De ontwikkelingen op het gebied van PropTech

door Dirk Paelinck, voorzitter European PropTech Association. Hij zal een inspirerende presentatie houden over de technologieën en de start-ups uit heel Europa, die de innovatie stuwen in vastgoed op het gebied van residentieel, kantoren, retail, en de industrie.

#

15.00 Netwerk break

15.45 Aan welke knoppen kunnen we draaien om betaalbaar wonen te realiseren?

De verwachting is dat velen van ons de komende jaren op zoek gaan naar een woning die voldoet aan diverse eisen, waarbij betaalbaarheid en kwaliteit belangrijke pijlers zijn. Maar wat is er voor nodig om in deze behoefte te voorzien? U hoort Kristof Vanfleteren, CEO ION

#

16.10 Renovatie als speerpunt van de energietransitie

Met talloze leegstaande kantoren, een krappe woningmarkt en een urgente energietransitie is er meer dan ooit behoefte aan renovatie en transformatie van ons vastgoed.

Interview met onder meer:
  • Tom Meeuws, Schepen Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Samenlevingsopbouw, Sociale Economie, Leefmilieu en Erediensten Stad Antwerpen
  • Rik Menten, Business Area Director Places Buildings Arcadis Belgium
  • Alexandre Huyghe, CEO Revive

#

#

#

16.40 Residentieel vastgoed

Goede architectuur is meer dan een esthetische interventie. Welzijn, duurzaamheid én toekomstbestendigheid dienen centraal te staan. Hoe verhoudt zich dit tot de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt? Laat u inspireren door Iwein Meyskens, Architect en Managing- en Executive Partner en Kris Loix, Architect & Executive Partner archipelago.

#

#

17.05 Afsluiting

We staan voor grote opgaven die de toekomst van de woningmarkt bepalen, zoals de economische- en prijsontwikkelingen, klimaateisen, afstemming aanbod en vraag, huur vs. koopmarkt, complexe herontwikkelingen in binnensteden, hoge grondprijzen en een aangepast beleid. Welke uitdagingen en opportuniteiten brengt dit ons en hoe spelen we daar samen op in?

Hoor wat Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed hier over te zeggen heeft.

#

17.25 Netwerkdrink