headerfoto-woonvastgoed2018_1250x250.jpg

Programma

12.30 Netwerklunch

13.30 Welkom

Dagvoorzitter Hamit Karakus, Algemeen Directeur Platform31 heet u welkom in Rotterdam.

13.40 Opening

Erik Jan van Kempen, Directeur-Generaal Omgevingswet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14.00 Schaarste in woning en bouwgrond

De woningnood is zó hoog dat er enorm veel extra woningen moeten bijkomen. Hoe gaan we slimmer en duurzamer om met de beschikbare ruimte? Zeker gezien het tekort aan bouwlocaties in grote steden. En is de bouwwereld ingesteld op deze enorme bouwopgave? U hoort Ronald Huikeshoven, Directievoorzitter AM.

14.20 Stijging woningprijzen

Door tekort aan woningen verzilveren verkopers hun macht en vragen steeds hogere prijzen. Waarbij er aan de vraag kant een oneerlijke concurrentiestrijd losbarst. Welke factoren zijn van invloed op de prijsstijging in de woningmarkt? Wat staat ons de komende jaren te wachten? U hoort Philip Bokeloh, Senior Econoom ABN AMRO Bank.

14.40 Doorstroming op de woningmarkt

Het is van belang dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Essentieel is dat er voldoende doorstroom is op de woningmarkt. Welke uitdagingen liggen er voor ons? Wat kunnen we doen om de woningmarkt op gang te krijgen?

Interview met:
Hester van Buren, Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale
Taco van Hoek, Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

15.10 Koffiepauze

“Inspirerend, informerend
en innoverend met uitstekende
netwerkmogelijkheden”

15.50 Kansen binnen de woningmarkt

De woningmarkt staat onder druk. Welke factoren zijn doorslaggevend om te investeren in de huidige woningmarkt? Welke trends en ontwikkelingen kunnen de markt een boost geven? U hoort Jaap van der Bijl, CEO Altera

16.10 Circulair vastgoed op maat

De toekomst van bouwen is circulair en digitaal. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat voor kansen en uitdagingen biedt dit? U hoor dé expert Gert van Vugt, Founder & CEO Sustainer Homes over duurzame bouwsystemen en maatwerk.

16.30 Toekomstbestendig woonbeleid

In deze kansrijke markt staan we voor enorme uitdagingen. Hoe ziet de toekomst van woonvastgoed eruit? Welke impact heeft vergrijzing en immigratie? Komen starters straks nog wel aan een woning? Aan welke vernieuwingsstrategieën kunnen we denken voor de toekomst? Wat is er nodig aan beleid om de woningmarkt gezond te houden?

Tafelgesprek met:
Max van Engen, Directeur Wonen Gemeente Amsterdam
Heleen Aarts, Directeur Amvest
Jan Fokkema, Directeur NEPROM
Frits Markus, vakgroep Voorzitter Wonen makelaarsvereniging NVM

17.15 Netwerkborrel