WOVvj21_website_header.jpg

Programma

12.30 Networking met lunch

13.30 Welkom

Dagvoorzitter Hamit Karakus, Algemeen Directeur Platform31 heet u welkom.

#

13.40 Gebiedsontwikkeling combineren met de andere maatschappelijke opgaven

We moeten de complexiteit van gebiedsontwikkeling omarmen, tijden zijn nou eenmaal verandert. Van abstracte opgaven naar concrete oplossingen. Hoe gaan we daar mee om? Welke toepasbare concepten worden daar voor ontwikkeld? Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, professor Co Verdaas, neemt u daar in mee en geeft handvatten hoe we dit kunnen oplossen.

#

14.05 Transformatie als bijdrage voor het oplossen van woningtekorten

Transformatie dient vele doelen en draagt bij aan bredere welvaart. Lessons learned van transformatie van kantoren in te zetten op het andere laaghangende fruit wat we nog kunnen plukken: transformatie van winkels naar woningen. Het biedt veel kansen en kan zelfs 10% van het woningtekort oplossen. U hoort Roel van de Bilt, directeur, Rabo Real Estate Finance.

#

14.20 Debat: samenwerken en daadkracht

Het ambitieniveau is hoog. We praten teveel over de belemmeringen, in plaats van over kansen en oplossingen. Wat gaan we samen doen? Wat kan er wel? Met:

  • Martin van Rijn, Voorzitter AEDES
  • Desirée Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter bestuur NEPROM
  • Erik Jan van Kempen, Directeur-generaal Omgevingswet Ministerie BZK
  • Roel van de Bilt, voorzitter Werkgroep Duurzaamheid IVBN en directeur Rabo Real Estate Finance

#

#

#

15.10 Networking

15.55 Voorbeeld woningmarkt Den Haag & Nieuwe Wijken Aanpak

Interview met:

  • Wethouder Martijn Balster, Den Haag
  • Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion

Een gebiedsgerichte aanpak voor kwetsbare wijken met bijzondere aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Een aanpak die effectief is als de sociale infrastructuur structureel wordt versterkt.

#

#

16.25 Unieke aanpak: Adaptieve woningprogrammering

In plaats van dat alle gemeenten zelf inzetten op zo veel mogelijk bouwen, heeft de Provincie Overijssel een meer overkoepelende aanpak gekozen. Zij nemen de lead om vanuit het grotere belang antwoord te geven op de behoefte die er is op de woningmarkt in de hele provincie, juist in samenwerking met de gemeenten en markt. De invulling ervan wordt samen vormgeven. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle vertellen over deze effectieve samenwerking, en delen hun lessons learned van deze unieke aanpak. Interview met:

  • Monique van Haaf, gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail Provincie Overijssel
  • Ed Anker, Wethouder Ruimtelijke ordening, Wonen en Water Gemeente Zwolle

#

#

16.55 In het kader van de nieuwe omgevingswet, hoe ga je om met participatie?

Rondom participatie ligt vanuit de nieuwe omgevingswet een veel grotere rol bij de marktpartijen. Hoe ziet die rol eruit? Anneke Jongerius, placemaker van AM deelt haar ideeën. Placemaking en participatie kan je veel brengen. Hierbij dien je wel voorbij je eigen belang te kijken, en juist te kijken naar het grote maatschappelijke belang. Een mooi slotwoord, waar alle eerdere thema’s in samenkomen door gebieden te creëren die de gezondheid, het geluk en het welzijn van mensen bevorderen voor meer verbondenheid.

#

17.15 Netwerkborrel