WOVvj21_website_header.jpg
Roel van de Bilt

Roel van de Bilt

Rabobank
Co Verdaas

Co Verdaas

TU Delft
Anneke Jongerius

Anneke Jongerius

AM
Hamit Karakus

Hamit Karakus

Platform 31
Monique van Haaf

Monique van Haaf

Provincie Overijssel
Ed Anker

Ed Anker

Gemeente Zwolle
Martijn Balster

Martijn Balster

Gemeente Den Haag
Theo Rook

Theo Rook

Van Wijnen West
Desirée Uitzetter

Desirée Uitzetter

BPD
Astrid Schlüter

Astrid Schlüter

Vesteda

Programma

12.00 Netwerklunch

13.30 Welkom

Dagvoorzitter Hamit Karakus, Algemeen Directeur Platform31 heet u welkom.

#

13.45 Transformatie als bijdrage voor het oplossen van woningtekorten

In welke mate draagt transformatie bij aan het oplossen van het woningtekort? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen? Blijven de huizenprijzen stijgen?
U hoort Roel van de Bilt, directeur, Rabo Real Estate Finance.

#

14.00 Wonen is een grondrecht voor iedereen

Goede betaalbare woningen in een prettige buurt; welke bijdrage kunnen commerciële woningbeleggers leveren? Astrid Schlüter, COO Vesteda.

#

14.15 Gebiedsontwikkeling combineren met de andere maatschappelijke opgaven

Gebiedsontwikkeling verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Hoe gaan we daar mee om? Welke toepasbare concepten worden daar voor ontwikkeld? Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, professor Co Verdaas, neemt u daar in mee.

#

14.30 Debat: samenwerken en daadkracht

Met onder meer:

  • Desirée Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter bestuur NEPROM
  • Eerdere sprekers

#

15.00 Netwerk break

15.45 Nieuwe Wijken aanpak

Een gebiedsgerichte aanpak voor kwetsbare wijken met bijzondere aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Een aanpak die effectief is als de sociale infrastructuur structureel wordt versterkt door een betere aansluiting van de werelden van wonen, zorg, welzijn en onderwijs en als tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt. Wethouder Martijn Balster licht toe hoe Den Haag dit aanpakt.

#

16.05 Gebiedsontwikkeling Den Haag Zuid-West

Diverse partijen werken optimaal samen aan de integrale gebiedsontwikkeling Moerwijk Oost in Den Haag Zuidwest. De uitgangspunten van dit project zijn: verbetering van de woonkwaliteit, vergroening, verdichting en verduurzaming.
U wordt bijgepraat over de aanpak, samenwerking en resultaten tot nu toe. Interview met o.a.:

  • Theo Rook, regiodirecteur Van Wijnen West

#

16.20 Adaptieve woningprogrammering

Een model om woningprogrammering meer adaptief te maken. Gemeenten, provincies en markpartijen kunnen op deze manier eenvoudiger inspelen op voorbijkomende kansen en veranderende omstandigheden. De provincie Overijssel en de gemeente Zwollen hebben een goede afstemming hierover met elkaar. Zij vertellen over deze effectieve samenwerking.

Vraaggesprek met:
  • Monique van Haaf, gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail Provincie Overijssel
  • Ed Anker, Wethouder Ruimtelijke ordening, Wonen en Water Gemeente Zwolle

#

#

16.45 In het kader van de nieuwe omgevingswet, hoe ga je om met participatie?

Rondom participatie ligt vanuit de nieuwe omgevingswet een veel grotere rol bij de marktpartijen. Hoe ziet die rol eruit? Anneke Jongerius, placemaker van AM deelt haar ideeën.

#

17.00 Netwerkborrel