WOVvj21-headerfoto.jpg

Woonvastgoed: ‘Denk in gebieden en niet in gebouwen’

De woningmarkt stagneert! Het woningaanbod neemt af en de prijzen lopen verder op. Is aansluiting van vraag en aanbod überhaupt nog mogelijk? Hoe gaan we om met scheef wonen en nauwelijks bereikbare huur- of koopwoningen voor de middenhuur, starters en senioren? Het zijn enkele uitdagingen waarmee de woningmarkt te maken heeft. Experts staan op 6 februari op het podium van Woonvastgoed in Rotterdam. Hierbij alvast een voorproefje!

Gezien het tekort aan bouwlocaties in grote steden moeten we slimmer en duurzamer omgaan met de beschikbare ruimte. Maar hoe doen we dat?

Denk in gebieden en niet in gebouwen, maar onderscheidt woongebieden met oog voor omgeving, groen, natuur, bereikbaarheid en voorzieningen. Neem het stedelijk gebied als uitgangspunt, dan blijkt er nog genoeg (verrommelde) ruimte beschikbaar die we kunnen herontwikkelen met woningen en het stedelijk gebied mooi kunnen afzomen”, aldus Heleen Aarts, Directeur Amvest.

Verder is het van belang dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Essentieel is dat er voldoende doorstroom is op de woningmarkt. Om tot goede afstemming en aanpak te komen is een goede woonvisie noodzaak. Het overleg tussen corporaties en gemeenten kan beter zo snel en diepgaand mogelijk worden gestart om tot oplossingen te komen voor de woningmarkt.

Wat is er nodig om aan de grote vraag naar huurwoningen in het middensegment te voldoen?

“ Er zijn grotere gebiedsontwikkelingen nodig. Dat lukt alleen als de krachten worden gebundeld. Wat ons betreft maken we afspraken met overheid en marktpartijen over woningen, werkplekken én convenience retail in de stad”, aldus Jaap van der Bijl, CEO Altera.

Op donderdag 6 februari gaan topdirecteuren verder in gesprek over de uitdagingen en kansen binnen de woningmarkt. Praat mee en kom óók netwerken met o.a. NEPROM, MN, Bouwinvest Real Estate Investors, Stebru en de gemeente Rotterdam. Hier vindt u het volledige programma.