corp_slider_2020_1.jpg
corp_slider_2020_2.jpg
corp_slider_2020_3.jpg
corp_slider_2020_4.jpg
corp_slider_2020_5.jpg
corp_slider_2020_6.jpg
corp_slider_2020_7.jpg

Is waterstof de hype voorbij?!

Er wordt door steeds meer bedrijven fors geïnvesteerd in waterstof. Ook meer nationale overheden in Europa lijken waterstof serieus te nemen als een belangrijke oplossing in de energietransitie. En zeker niet onbelangrijk: waterstof heeft in het fit for 55 pakket van de Europese Commissie een belangrijke plek. Het zijn nog vooral plannen en veel van de ontwikkelingen staat nog in de kinderschoenen. Kunnen we al zeggen dat waterstof de hype voorbij is en onderweg gaat naar de volgende fase?

Energietransitie in Europa: Fit for 55

Onder leiding van Frans Timmermans (Vicevoorzitter van de Europese Commissie) zijn er duidelijke ambities geformuleerd. Volgens sommigen nog niet genoeg, anderen denken juist een onhaalbare opgave: 50% van de waterstof moet opgewekt gaan worden uit hernieuwbare energie (ook wel groene waterstof). Daarbij is het plan om in de EU 40 GW elektrolyse capaciteit te realiseren voor de productie van 10 miljoen ton waterstof per jaar uit hernieuwbare bronnen. En misschien nog belangrijker op de planning staat een EU-brede certificering van waterstof, een missing link, hard nodig om te kunnen opschalen.

Duurzame toekomst

Ambities en schaalbaarheid moeten hand in hand gaan. Hoge ambities die niet haalbaar zijn omdat de randvoorwaarden er niet (op tijd) zullen zijn, maken iets onrealistisch. Dat is iets wat je ook hoort over groene waterstof. Te hoge ambities die niet waargemaakt kunnen worden, omdat er enerzijds hier niet genoeg windenergie zal zijn om aan de vraag naar waterstof te voldoen. Anderzijds het feit dat we de meeste groene waterstof uit het verre buitenland moeten gaan importeren, omdat daar wel grote zonne- en windparken aangelegd kunnen worden. Dat laatste is nu overigens niet anders met de huidige fossiele brandstoffen.

Waterstofprojecten in gang zetten

De verwachting voor Nederland is om de eerste electrolyser in 2025 actief te hebben. Met deze waterstoffabrieken kan de energie omgezet worden in waterstof, ongeveer 10% van de vraag zal in Nederland zelf opgewekt worden. De rest moet worden geïmporteerd. Los van de benodigde infrastructuur (een grote opgave) voor transport, koppeling en opslag, moeten er voldoende windmolens op zee gebouwd gaan worden en is de investeringsbeslissing afhankelijk van meerdere partijen in de ketens. Investeren in waterstof kan niet door 1 bedrijf alleen. Een legal framework, certificering en standaarden moeten snel opgezet worden om te zorgen dat we over een aantal jaar ook groene waterstof kunnen produceren. Als één van de randvoorwaarden niet gerealiseerd gaat worden, is het lastig zijn om de ambities waar te maken. De snelheid waarmee alles er moet komen is ook van belang om op tijd groene waterstof te kunnen maken.

Energy meets industry meets mobility

Omdat er in de industrie al waterstof wordt gebruikt, lijkt het logisch dat groene waterstof ingezet gaat worden voor de verdere verduurzaming van de industrie. Dat geldt zeker voor de plekken waar veel industriële bedrijven in een hub gevestigd zijn én waar ruimte is voor grootschalige opwekking van hernieuwbare energie, zoals in havens. De uitrol van waterstof voor mobiliteit kan nog langer op zich laten wachten, maar zal ook een grote groeimarkt gaan worden is de verwachting. We hebben het dan vooral over de zwaardere transportmiddelen waar elektrisch rijden niet evident is, zoals vrachtwagens. Als we de importstromen kunnen realiseren en de lokale productie op gang kunnen brengen in vaak complexe samenwerkingen spreken we over een forse groeimarkt en een belangrijke oplossing om naar CO2 neutraal rijden te gaan.

Tot slot

Een succesvolle uitrol van groene waterstof is nog geen vanzelfsprekendheid, het is een complexe opgave. Echter de ambities van de overheden en de omarming van belangrijke bedrijven uit de energie en industrie sector laten zien dat de hypefase voorbij is, het is tijd voor realistische acties!