Terugblik 2021: duidelijke ambities voor verduurzaming

Terugblik 2021: duidelijke ambities voor verduurzaming


Samenwerking staat centraal

Claudia Mariconda stuurt sinds een aantal maanden een team van 15 mensen aan binnen Port of Antwerp gericht op de verduurzamingstransitie van het havenbedrijf zelf als de projecten met het bedrijfsleven en andere havens. Zij benoemde onder meer het grootste project om tegen 2030 de uitstoot te halveren waar Jan Remeysen over vertelde: Antwerp@C. Dit is een Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) project waar Port of Antwerp met 7 spelers onderzoekt om CO2 te hergebruiken, en waar zowel BASF als Fluxys ook partners in zijn.Ook benoemde ze een project samen met de havens Bremen, Hamburg, Haropa en Rotterdam om vanuit een faciliterende rol walstroom beschikbaar te maken voor containerschepen.

Steven Van Caekenberghe (Fluxys) hebben begin dit jaar grootschalig de industrie bevraagd waar zij behoefte aan hebben om vervolgens hierop hun toekomstig aanbod op af te stemmen. Een infrastructuur voor waterstof tussen bedrijven en grensoverschrijdend is daarbij een belangrijke investering. Zo zijn ze bezig met een open acces infrastructuur hiervoor. Om dit te realiseren is er een visie nodig van de overheid met een duidelijk wetgevend kader, financiële hefbomen, en zeker ook entrepreneur schap en een sleutelwoord van deze middag: er is samenwerking nodig voor al onze ambitieuze plannen. “De transitie bieden ons allen opportuniteiten voor nieuwe verdienmodellen.” Het slotwoord was voor Claudia: “Het biedt ons zeker veel opportuniteiten, het industriecluster is dan misschien een deel van het probleem, ze willen zeker ook een deel van de oplossing zijn. We pakken dat heel graag samen op.” En zo eindigde deze 16e editie, met natuurlijk nog een drink in de mooie Art Nouveau Zaal van Horta om weer eens face-to-face te netwerken met elkaar. Graag tot volgend jaar!

No Selectd Video!