Headerfotos_Havencongres2015_2000x300px.jpg
Headerfotos_Offshore_Kothinsky_2000x300px.jpg
Headerfotos_zaalfoto_1920x280.jpg
Headerfoto_podiumfoto2_1920x280.jpg
Headerfotos_Ontmoeten_2000x500px.jpg
Headerfotos_podiumfoto3_1920x280.jpg
Headerfotos_podiumfoto_1920x280.jpg

Privacyverklaring

Management Producties b.v. hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover we beschikken altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten.

IP-adres

Management Producties b.v. kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw emailadres. In de eerste plaats kunt u deze zelf hebben verstrekt, door in te schrijven voor een bijeenkomst, het bestellen van een publicatie of door uzelf te abonneren op een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol-adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verzamelen, om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer u inlogt op het internet automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, tenzij u die ons zelf heeft doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

Cookies

Wij maken ook gebruik van zogenaamde cookies om onze websites, producten en diensten beter te laten aansluiten op uw wensen en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieruit kunnen wij bijvoorbeeld de voorkeuren van een internetbezoeker afleiden. Ook kunnen cookies gebruikt worden om de werking van de internetpagina voor u makkelijker te maken. Wanneer u bijvoorbeeld het inschrijfformulier invult om deel te nemen aan een bijeenkomst, dient u uw gegevens in te vullen. Om deze inschrijfprocedure sneller te laten verlopen kunnen wij een cookie op de harde schijf van uw computer plaatsen. Wanneer u een volgende keer onze website bezoekt, herkent deze u als klant. Het is in dat geval voor u niet noodzakelijk de vereiste gegevens weer in te voeren. Natuurlijk geldt dat wij de informatie die uit cookies worden verkregen niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Indien u geen cookies wenst, kunt u via uw eigen computer het gebruik daarvan uitzetten. In dat geval heeft u echter geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van onze online-diensten gebruik te maken. Als alternatief kunt u de cookies die op uw computer worden opgeslagen regelmatig wissen.

Persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op in onze centrale database. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Wij willen uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Management Producties b.v. aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit via het onderstaande emailadres laten weten. Wij zullen meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten.

Google Analytics

Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina's het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Management Producties b.v. met u heeft gesloten.

Wij zorgen ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestand zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kunt u dit via het onderstaande emailadres doorgeven.

Wij hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een email te sturen.