CO2 ALS HERNIEUWBARE BRANDSTOF

CO2 ALS HERNIEUWBARE BRANDSTOF

Interview met topman Bart Leenders van Neste

In aanloop naar de 4e CO2 Conferentie in Theater De Veste in Delft stelden we 3 vragen aan Bart Leenders, spreker op de conferentie. Bart is Executive Vicepresident Investment Management & Execution bij het in Finland opgerichte Neste, dat een belangrijke rol speelt in de energietransitie. In 2011 opende Neste hun biobrandstoffen raffinaderij in de Rotterdamse haven, de grootse in haar soort in Europa. De investeringsbeslissing voor de indrukwekkende uitbreiding van de huidige locatie is genomen. Welke rol en functie heeft koolstof voor Neste in Rotterdam?

“Het afvangen en opslaan van CO2 onder de Noordzee is een belangrijke eerste stap om de CO2-emissies verder terug te brengen. De volgende stap is het benutten van deze CO2 als bouwstenen voor de productie van synthetische hydrocarbons, maar dit is niet eenvoudig.” Bart Leenders

1.Kunt u ons meer vertellen over de innovatieve processen en technologieën die Neste heeft geïmplementeerd in haar fabriek in Nederland, met name met betrekking tot de productie van bio-grondstoffen en het gebruik van koolstofarme waterstof?

“Innovatie is cruciaal in de transitie naar een klimaatneutrale economie en industrie. Dat Neste op dit moment ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) is, hebben we mede te danken aan onze zelf ontwikkelde en gepatenteerde NEXBTL-technologie. Deze technologie maakt het mogelijk voor Neste om een grote verscheidenheid aan afval- en reststromen (vetten en oliën) om te zetten tot hoogwaardige hernieuwbare producten ter vervanging van fossiele grond- en brandstoffen.

Neste doet veel onderzoek naar mogelijkheden om nieuwe afval- en reststromen te benutten als hernieuwbare grondstoffen. Ook kijken we constant hoe we onze eigen processen verder kunnen verduurzamen. Een mooi voorbeeld is het MultiPLHY-demonstratieproject: dit is een hoge-temperatuur-electrolyser op de Neste site in Rotterdam voor de productie van groene waterstof, op basis van een Solid Oxide Electrolysis Cells (SOEC) technologie.”

2.Wat waren de belangrijkste afwegingen en uitdagingen voor Neste bij het nemen van de investeringsbeslissing voor de fabriek?

“Neste wil haar klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 20 miljoen ton CO2 te verminderen. Om dit mogelijk te maken hebben we een ambitieuze groeistrategie, waarmee we onze productiecapaciteit voor hernieuwbare producten uitbreiden, de productie efficiëntie verbeteren en onze algehele emissies verminderen. De investeringsprojecten in Rotterdam (“Expansion 2026”) komen voort uit deze strategie.

De belangrijkste redenen om in Nederland te investeren zijn de beschikbaarheid van koolstofarme waterstof, de goede logistieke infrastructuur en de inzet vanuit de Nederlandse overheid op duurzame oplossingen zoals SAF. De grootste uitdagingen voor projecten om de Nederlandse industrie te verduurzamen zijn de onzekerheid ten aanzien van wetgeving en de lastige constructiemarkt: de tekorten aan materialen en mensen. “

3. De fabriek in Nederland speelt een cruciale rol in het transporteren en opslaan van afgevangen CO2 onder de Noordzee. Kunt u de verwachte impact van deze inspanningen op de lange termijn reductie van broeikasgassen beschrijven? 

“Iedere ton CO2 die niet in de lucht terechtkomt, is een positieve ontwikkeling. Het afvangen en opslaan van CO2 onder de Noordzee is een belangrijke eerste stap om de CO2-emissies verder terug te brengen. Neste levert een bijdrage door het voor onze waterstof leveranciers mogelijk te maken hun CO2 af te vangen en op te slaan. De volgende stap is het benutten van deze CO2 als bouwstenen voor de productie van synthetische hydrocarbons, maar dit is niet eenvoudig. Op dit moment werkt Neste samen met partners aan technologieën om afgevangen CO2 en groene waterstof om te zetten naar deze synthetische hydrocarbons, die vervolgens als hernieuwbare grondstoffen en brandstoffen (e-Fuels) kunnen worden gebruikt.”

Meer horen? Bekijk het hele programma van de CO2 Conferentie op 4 april hier.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.