Terugblik 2021: duidelijke ambities voor verduurzaming

Terugblik 2021: duidelijke ambities voor verduurzaming

Op woensdag 30 juni 2021 vond de 16de editie van de Havenconferentie Antwerpen plaats, het jaarlijkse netwerkmoment waar directeuren uit de industrie, logistiek en overheden samenkomen op strategisch niveau. Met als thema re-inventing your business nam professor Theo Notteboom het woord en benadrukte de verschillende zienswijzen die er zijn over werkelijk verduurzamen, met daarbij ook het gevaar van greenwashing.

Verschillende sprekers benoemden het duidelijk: verduurzamen is geen keuze, het moet gewoon gebeuren. Met boeiende bijdragen van prominente sprekers is er deze middag doorgepraat over de uitdagingen en opportuniteiten die de energietransitie brengt. Het publiek kon interactief meedoen met stellingen en meningen delen en daarnaast vragen stellen aan de sprekers.

 “In 2050 CO2 neutraal zijn is technisch haalbaar. Onze rol is duidelijk maken hoe groot de uitdagingen zijn, de verschillende routes aangeven die nodig zijn en het debat voeren over welke keuzes we gaan maken. In de groene transitie wedloop moeten we ons allen maximaal inspannen en dit zal steeds hoger worden.” – Minister Khattabi

Ambities voor 2050

De opvolgende bijdragen van Coca-Cola en Danone aan het programma met doelen van het bereiken van CO2 neutraliteit in respectievelijk 2040 en 2050, sloten hierbij goed aan. Beide sprekers gaven aan dat innovaties in verpakkingen nu al voor flinke reducties zorgen. Zo zei An Vermeulen (Coca Cola dat al het plastic in de flessen vanaf heden bestaat uit 100% gerecycleerd materiaal, met een 70% lagere footprint als resultaat, Danone gaat er vanuit in 2025 alle verpakkingen circulair of recycleerbaar te hebben. Terugdringen van voedselverspilling gaf Nathalie Guillaume ook als een belangrijke pijler van Danone in de route van verduurzaming.

Vervolgens was via videoverbinding vanuit het hoofkantoor Wallenius Wilhelmsen in Noorwegen Roger Strevens bij ons. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde duurzame strategie van de rederij. Als belangrijk punt haalde Roger ook aan dat voor zowel bestaande als ook het aantrekken van nieuwe medewerkers, duurzaamheid ook zeer belangrijk is. “If we want to keep attracting new employees, we have to have incredible plans”. In 2023 wil de groep de terminals en werven CO2 neutraal hebben, en in 2025 ook de 135 eigen schepen klaar voor onshore power. Het meest kansrijke voor verduurzaming van de scheepvaart zien ze nu naast LNG op de kortere termijn ammoniak, windenergie en synthetische brandstoffen met op de middellange termijn waterstof en lange termijn batterijen.

Image link

Samenwerking staat centraal

Claudia Mariconda stuurt sinds een aantal maanden een team van 15 mensen aan binnen Port of Antwerp gericht op de verduurzamingstransitie van het havenbedrijf zelf als de projecten met het bedrijfsleven en andere havens. Zij benoemde onder meer het grootste project om tegen 2030 de uitstoot te halveren waar Jan Remeysen over vertelde: Antwerp@C. Dit is een Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) project waar Port of Antwerp met 7 spelers onderzoekt om CO2 te hergebruiken, en waar zowel BASF als Fluxys ook partners in zijn.Ook benoemde ze een project samen met de havens Bremen, Hamburg, Haropa en Rotterdam om vanuit een faciliterende rol walstroom beschikbaar te maken voor containerschepen.

Steven Van Caekenberghe (Fluxys) hebben begin dit jaar grootschalig de industrie bevraagd waar zij behoefte aan hebben om vervolgens hierop hun toekomstig aanbod op af te stemmen. Een infrastructuur voor waterstof tussen bedrijven en grensoverschrijdend is daarbij een belangrijke investering. Zo zijn ze bezig met een open acces infrastructuur hiervoor. Om dit te realiseren is er een visie nodig van de overheid met een duidelijk wetgevend kader, financiële hefbomen, en zeker ook entrepreneur schap en een sleutelwoord van deze middag: er is samenwerking nodig voor al onze ambitieuze plannen. “De transitie bieden ons allen opportuniteiten voor nieuwe verdienmodellen.” Het slotwoord was voor Claudia: “Het biedt ons zeker veel opportuniteiten, het industriecluster is dan misschien een deel van het probleem, ze willen zeker ook een deel van de oplossing zijn. We pakken dat heel graag samen op.” En zo eindigde deze 16e editie, met natuurlijk nog een drink in de mooie Art Nouveau Zaal van Horta om weer eens face-to-face te netwerken met elkaar. Graag tot volgend jaar!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.