3 Vragen aan …

3 Vragen aan

Jan Janse, Districtschef Zeehaven, Nationale Politie is 1 van de sprekers tijdens Logistiek Safe & Secure op 11 juni. Als voorproefje op deze dag stelden wij hem alvast 3 vragen:

1. De schatting is dat ongeveer 20% van alle cocaïne die via de havens binnenkomt, wordt onderschept. In de kranten lezen we echter regelmatig dat er recordvangsten coke worden gevonden. Betekent dat dan dat de drugssmokkel in zijn totaliteit nog steeds toeneemt?

De wereldproductie groeit de laatste jaren sterk. Enerzijds door verbeterde productieprocessen. Anderzijds omdat het aantal producerende landen is toegenomen. De totale productie wordt geraamd op zo’n 2.5 miljoen kilo.
Wereldwijd wordt ongeveer 50 tot 55 procent in beslag genomen. Ondanks dat is er geen tekort. Het aanbod is dus nog steeds hoger dan de vraag. Omdat de inkoopprijs vanwege dat hoge aanbod ook daalt, nemen smokkelaars soms het risico om hele grote partijen te vervoeren.

2.“Drugssmokkelaars hebben in de haven van Rotterdam het hele logistieke proces in handen”, las ik in een interview uit 2021 dat jij had met NRC. We zijn inmiddels 3 jaar verder. Heb jij het idee dat alle schakels in de keten zich inmiddels bewust zijn van dit probleem en maatregelen nemen?

Ik weet niet of ik het precies zo gezegd heb, maar ik zeg wel regelmatig dat het logistieke proces niet weerbaar is tegen smokkel. Je kunt op alle mogelijke manieren meeliften zonder dat het opvalt. Ook is het vrij eenvoudig om aan relevante informatie te komen, bijvoorbeeld over de locatie van containers.
Rederijen, terminals en fruitbedrijven zijn zich inmiddels terdege bewust van de risico’s. De meeste nemen maatregelen om barrières te creëren tegen smokkel. Ze trainen hun personeel, verbeteren de ICT en passen werkprocessen aan. De binnenvaart, het spoor, wegtransport, verdeelcentra en inlandterminals  zijn voorbeelden van branches waar nog onvoldoende urgentie leeft.

3. Publiek/private samenwerking staat hoog op de agenda als wapen tegen de georganiseerde misdaad. Een voorbeeld daarvan is de Vertrouwensketen. Dit gezamenlijke initiatief om havenlogistieke ketens weerbaarder te maken is sinds 31 maart actief in Rotterdam. Hoe werkt de Vertrouwensketen precies?

De vertrouwensketen is een belangrijk initiatief om de logistieke keten meer weerbaar te maken tegen onder andere diefstal van pincodes, ofwel container release codes.
De kern van het systeem is dat een container niet meer wordt meegegeven aan een willekeurig persoon die de pincode weet, maar aan een vooraf aangewezen en geïdentificeerde persoon. Dit systeem kan gelden voor de hele keten tot aan de aankomst bij de bonafide eigenaar.
Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen bij het transport van een container zijn aangesloten op PORTBASE zodat bij iedere stap een geïdentificeerde ontvanger kan worden aangewezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.