Havencongres Rotterdam 2024 nabeschouwing

Havencongres Rotterdam 2024 nabeschouwing

Op 16 april vond het Havencongres Rotterdam plaats in HAL4 aan de Maas. Het thema van de dag was “Onze license to operate and grow”, met bijzondere aandacht voor verduurzaming, de energietransitie, de rol van de industrie en haven, en innovatie.

Bij aankomst waren er enkele leden van Extinction Rebellion aan het demonstreren, wat rustig verliep en buiten de locatie plaatsvond. Deze demonstratie benadrukte echter het belang van de besproken onderwerpen van de dag.

De sprekers deelden deze visie over het belang van verduurzaming. Tjerk Opmeer opende de dag met de woorden: “Niet alle bedrijven erkennen het belang van duurzaamheid, aangezien projecten hoge investeringskosten met zich meebrengen. We strekken onze hand uit om samen te werken, te zoeken naar maatwerkoplossingen en te helpen met subsidies. We beschouwen de Rotterdamse haven als de plaats waar verandering moet en kan plaatsvinden. Laten we hier samen voor zorgen, zodat welvaart en welzijn samenkomen.”

Victor van der Chijs benadrukte vervolgens dat regelgeving een belemmering vormt en dat de overheid te weinig doet. Klimaatverandering is bij bedrijven topprioriteit, namelijk op nummer twee van het zorgenlijstje. Bij burgers staat het klimaat op nummer acht. Bedrijven in de haven tonen dan ook grote klimaatambities volgens de Haven Innovatie Barometer van Henk Volberda. Vivienne de Leeuw benadrukte het belang van een evenwicht tussen het verbeteren van de leefomgeving en het voortzetten van de energietransitie.

Barbara Baarsma gaf aan dat groei binnen planetaire grenzen investeringen van zowel bedrijven als overheden vereist. Er wordt gewerkt aan een ondernemersakkoord dat wederzijdse verplichtingen bevat, waarbij de overheid voorspelbaarheid, dienstbaarheid en flexibiliteit biedt, terwijl ondernemers belastingen betalen en transparant handelen. Wederkerigheid is hierbij essentieel, aangezien samenwerking noodzakelijk is voor vooruitgang. It takes two to tango!

In het tweede deel van de dag sprak Henk Volberda over de ambitie van de haven om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Hij benadrukte dat bedrijven bij innovatie niet alleen naar de klant moeten luisteren, maar ook bij zichzelf moeten beginnen, met speciale aandacht voor de zachte kant van innovatie.

Pauline Buitink begon het laatste panelgesprek door te benadrukken dat het belangrijk is om het verleden te erkennen en op te lossen om vooruitgang te boeken. Ze onderstreepte de essentiële rol van de haven in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Frank Tazelaar benadrukte vervolgens het belang van het nemen van regie over het eigen verhaal van de haven, waarbij het beeld wordt bepaald door gezamenlijke inspanningen. Het Havencongres is daar een mooi onderdeel van, gezien wij vandaag dit verhaal ook vertellen.

Dick Velings concludeerde dat het essentieel is om stappen te zetten om de energietransitie te versnellen, waarbij samenwerking en grensoverschrijdend denken cruciaal zijn om een sneeuwbaleffect te creëren voor een snellere verduurzaming van de haven. Het is van belang om lange termijn strategisch, in plaats van korte termijn cyclisch naar de energietransitie te kijken.

De borrel na afloop was gezellig, gezien een groot deel van het publiek bleef hangen. Dit bood de gelegenheid voor verdere gesprekken tussen de aanwezigen, en zelfs nieuwe samenwerkingen. Kortom, een mooie dag en een eerste stap naar verbetering!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.