Interview met Lex de Groot – CEO, Neptune Energy

Interview met Lex de Groot CEO, Neptune Energy

Neptune Energy pakt het voortouw

Neptune Energy is de grootste gasproducent op de Nederlandse Noordzee en heeft ruim 50 jaar ervaring in het voorzien van de Nederlandse huishoudens, ziekenhuizen en industrie van energie. Gas is ook de komende tijd nog nodig. Naast gasproductie tegen de laagst mogelijke uitstoot, werken we tevens aan de energiewereld van morgen. Zo zijn we druk bezig met projecten voor grootschalige CO2-opslag (carbon capture & storage, ofwel CCS). De CO2 zal via pijpleiding of maritiem transport aangeleverd worden, waarna het veilig opgeslagen wordt in lege gasvelden. Tevens werken we met consortiumpartners aan de energie van morgen. Met onze expertise in moleculen en veilig produceren ver weg op zee, maakt dat we een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van groene waterstofproductie op de Noordzee.

 

Wereldprimeur offshore productie groene waterstof

Met de pilot PosHYdon zorgen we samen met de consortiumpartners voor een wereldprimeur: de eerste offshore productie van groene waterstof op een werkend platform. PosHYdon vindt plaats op het door Neptune geopereerde Q13a-A platform voor de kust van Scheveningen; de eerste keer dat daadwerkelijk offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd worden. Het zeewater wordt gedemineraliseerd op het platform en samen met de groene stroom wordt het omgezet in groene waterstof. De waterstofmoleculen gaan samen met de gasmoleculen door de bestaande pijpleiding naar land. De lessen die PosHYdon alle partijen leert, helpt de verdere uitrol van waterstofprojecten op de Noordzee. Het consortium bestaat uit 14 organisaties, waaronder TNO, Gasunie, Eneco en Nel Hydrogen.

 

Daarnaast kijken we ook verder en zijn we voornemens om met consortiumpartner RWE het project H2opZee vorm te geven. Dit is een demonstratieproject voor ca. 500 MW groene waterstofproductie verder weg op de Noordzee waarbij gebruik wordt gemaakt van een (bestaande) pijpleiding met een capaciteit voor 10-12 GW. Hiermee kan de opschaling naar grootschalig direct op gang komen. H2opZee is gepland voor 2030 en is een initiatief van TKI Wind op Zee. Ecologie vormt een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie die nu gaande is.

“Want als we van elkaar kunnen leren en niet ieder voor zich het wiel opnieuw gaan uitvinden, dan zorgt ook dat voor versnelling

Hergebruiken en versnellen

Naast expertise in moleculen is er onzes inziens ook een rol weggelegd voor het hergebruik van bestaande infrastructuur. Zeker niet alles, maar een deel kan zeker een rol spelen. Sterker nog, de grote pijpleidingen van NOGAT en NGT zijn reeds gecertificeerd voor het transport van groene waterstof. Aangezien het er al ligt, kan dit de transitie versnellen. Daarnaast is het goedkoper, maar ook beter voor de natuur. Het ligt er al en heeft al een aanlanding. Je hoeft dus niet meer de zeebodem te verstoren of door kwetsbare kuststroken zoals duinen of de Waddenzee. Als we slim bestaande infrastructuur hergebruiken, net als op land, versnellen we de transitie. De offshore infrastructuur sluit tevens al aan op de bestaande onshore infrastructuur en de waterstof-backbone van de Gasunie. Tevens zijn er internationale verbindingen met het VK, Duitsland en Denemarken. Dit alles vormt dus een mooie springplank voor het verwezenlijken van de Esbjerg-ambities. Zo ver is het echter nog niet. Er moeten nog veel zaken geregeld worden, ook door de overheid en de politiek. Op alle onderdelen, dus gas, elektrificatie, CO2-opslag en de waterstofprojecten, zijn we intensief met de ministeries in overleg. Over locaties, vergunningen, percentages en regelgeving.


Samenwerking staat centraal

Ten eerste, we moeten ons realiseren dat er nu wereldwijd grote ambities zijn op het gebied van onder meer offshore windparken. Dat is echt niet zomaar gerealiseerd. Gezien de schaarste aan mensen en materiaal zullen we echt moeten samenwerken –bedrijfsleven én overheden– en alle zeilen bijzetten om dat voor elkaar te krijgen. Ten tweede, voorlopig zijn olie en gas nog niet uit beeld. Zeker gas zal (wereldwijd) nog heel lang nodig blijven als energiebron. De knop kan niet in één keer om.

Image link

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.