Di 23 november
WATT The Firms, Gent
CRNvj21_website_header.jpg

Inhoud

Programma

10.00 - 11.30 Lesblok 1 Wat is circulair bouwen?

Om de opportuniteiten van Circulair vastgoed helder te hebben is het belangrijk om de definitie van circulair bouwen te kennen. Wat is de visie achter een gebouw beschouwen als een materialenbank? Welke materialen kunnen we toepassen en innoveren en wat is de waarde ervan? Wat kunnen we met Urban Mining, de gebruikte materialen hergebruiken? En vooral ook hoe maakt dit de bouw kost efficiënter?

11.45 - 13.00 Lesblok 2 Financiering

Dat valt uiteen in 2 delen, aan de ene kant het financieren van circulaire bouwproject. Hoe overtuig je investeerders en wat maakt dat dit haalbaar is en je competitief kunt blijven? En aan de ander kant hoe kunnen we het circulair vastgoed waarderen?

13.00 Lunch

14.00 - 15.30 Lesblok 3 Hoe start je met circulair bouwen?

We hebben nu de kaders helder, wat is het en hoe kunnen we het financieel organiseren. Hoe starten we, wat is er nodig om aan de slag te gaan met circulair bouwen? Wat heb je nodig van de verschillende spelers in de keten? Hoe kan je innoveren en zelf innovaties op waarde schatten?

15.30 Interactieve afsluiting

We bespreken de lessons learned en gaan met elkaar het gesprek aan, zodat we het geleerde in de praktijk kunnen brengen.

16.00 Einde van de cursusdag

Thema's

1. Wat is circulair bouwen? Hoe kan je starten met het gebouw als materialen bank? Materialen: grondstoffen in de bouw, Wat is Urban Mining en hoe zet je het in?
2. Financiering: analyse instrumenten, financiële aspecten, business modellen, waardering van vastgoed en aanbestedingen
3. Product as a service
4.Hoe start je met circulair bouwen?
5. Innovatie: Ontwikkeling nieuw bouwproduct
6. EPD environment product declaration, de normen van de toekomst

Voor wie is deze dag bedoeld?

  • Werkzaam in de vastgoedsector, zoals projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, bouwbedrijven en andere vastgoedorganisaties
  • Werkzaam binnen de utiliteitsbouw of weg- en waterbouw
  • Fabrikanten en andere toeleveranciers bouwsector
  • Werkzaam zijn bij overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector
  • Management niveau en/of ondernemer