Wo 21 september
Mechelen
CRNvj21_website_header.jpg

Inhoud

Programma

10.00 - 11.30 Lesblok 1 Wat is circulair bouwen?

Wim Debacker, senior onderzoeker VITO Nexus

Om de opportuniteiten van circulair vastgoed helder te krijgen is het belangrijk om van een gedragen definitie van circulair bouwen te vertrekken. Vanuit deze definitie werken we een visie uit waarbij gebouwen beschouwd kunnen worden als materialenbanken (“Building as Material Banks”); waarbij het vastgoed zowel financiële als maatschappelijke meerwaarde creëert op de korte en op de lange termijn. Maar welke knelpunten binnen de huidige bouwpraktijk en het beleid staan dergelijk toekomstbeeld in de weg? Wat kunnen we vandaag al doen en waar is er nog ruimte voor innovatie?

11.45 - 13.15 Lesblok 2 Van theorie naar praktijk: starten met circulair bouwen

Patrick Vandenbempt, circulair ondernemer

We hebben nu de kaders helder. Hoe starten we, wat is er nodig om aan de slag te gaan met circulair bouwen en ontwerpen? Wat heb je nodig van de verschillende spelers in de keten? Hoe kan je innoveren en zelf innovaties op waarde schatten?


13.15 Lunch

14.00 - 15.00 Lesblok 3 Sturen op circulair vastgoed: Financiële en circulaire waarde vastleggen

Johan Klaps, director Madaster Belgium

Afval kan uit de gebouwde omgeving worden geëlimineerd door materialen een identiteit te geven via een materialenpaspoort. Om op te kunnen schalen met circulair bouwen is het belangrijk dat er een goed waarderingssysteem en digitale registratie komt van de gebruikte bouwmaterialen, de circulaire waarde en daarmee ook inzage in de financiële waarde. In de toekomst zal het ook een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van financiering voor vastgoedprojecten.

15.00 Interactieve afsluiting

We bespreken de lessons learned en gaan met elkaar het gesprek aan, zodat we het geleerde in de praktijk kunnen brengen.

16.00 Einde van de cursusdag

Thema's

1. Wat is circulair bouwen? Hoe kan je starten met het gebouw als materialen bank? Materialen: grondstoffen in de bouw, Wat is Urban Mining en hoe zet je het in?
2. Financiering: analyse instrumenten, financiële aspecten, business modellen, waardering van vastgoed en aanbestedingen
3. Product as a service
4.Hoe start je met circulair bouwen?
5. Innovatie: Ontwikkeling nieuw bouwproduct
6. EPD environment product declaration, de normen van de toekomst

Voor wie is deze dag bedoeld?

  • Werkzaam in de vastgoedsector, zoals projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, bouwbedrijven en andere vastgoedorganisaties
  • Werkzaam binnen de utiliteitsbouw of weg- en waterbouw
  • Fabrikanten en andere toeleveranciers bouwsector
  • Werkzaam zijn bij overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector
  • Management niveau en/of ondernemer