Studiedag

Circulair

Bouwen.

Where to begin

20 september 2023

Kamp C, Westerlo

Stappen zetten met Circulair Bouwen? Doen! Experten deelden tijdens deze studiedag hoe het haalbaar wordt.

Bekijk het programmaLocatie & KostenInteresse in de vervolg studiedag?

Studiedag Circulair Bouwen.

In slechts 1 dag alle bouwstenen om circulair bouwen van theorie naar praktijk te brengen. Hou de website in de gaten voor de volgende editie!

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Van theorie naar praktijk

De droom vs de realiteit: Hoe kunnen we met zo min mogelijk afval en verspillen van grondstof vastgoedprojecten realiseren?

In 1 dag werd er ingegaan op de bouwstenen hiervoor; de benodigde kennis gedeeld, en werd er ingegaan op valkuilen en de geleerde lessen vanuit de praktijk.

Circulair bouwen wordt de norm. Goed om hierop voorbereid te zijn en de opportuniteiten te pakken die het brengt. In deze 1 daagse studiedag namen we de deelnemers mee in alle ontwikkelingen, oplossingen en mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken.

Thema's studiedag circulair bouwen

Circulair: geen afval meer en minder grondstoffen
Ontwerp: circulair herbedenken, wat is daarvoor nodig?
Project: hoe organiseer je circulaire bouwprojecten?
Kostprijs: wat is de impact op de kosten en het rendement
Waarde: hoe stel je de restwaarde vast

Docenten 2023

Griet Verbeeck

Griet Verbeeck leidt het Sustainability Research Team aan de faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt en ze is ook de Duurzaamheidscoördinator van deze universiteit.  Ze is als lesgever en onderzoeker sterk gedreven om zowel studenten als professionelen te leiden naar meer duurzame keuzes, vooral dan met betrekking tot het gebruik van natuurlijke grondstoffen, en met bijzondere aandacht voor sociale rechtvaardigheid en planetaire grenzen. Ze vindt inspiratie in de principes van de donuteconomie en sufficiëntie en probeert beide te integreren in haar professioneel en persoonlijk leven.

Lode Lefevre

Lode Lefevre, project engineer sustainable design bij VK architects+engineers® (part of Sweco)

Een opleiding als ingenieur-architect en zijn ervaring als stabiliteitsingenieur leverde Lode een eerste affiniteit met materialen en in het bijzonder structuren op. Een onderzoekservaring aan de KULeuven verbreedde verder zijn blik en interesse tot circulair ontwerpen, detailleren en bouwen. Vandaag, als project engineer sustainable design bij VK architects+engineers® spitst hij zich toe op circulariteit als onderdeel van een algemene duurzaamheidsaanpak. Ontwerpen gericht op levensduur, flexibiliteit en duurzaam hergebruik vraagt een andere ontwerpmethode en samenwerken. Een uitdaging die hij dagelijks met plezier aangaat.

Jorn Verbeeck

Jorn Verbeeck is een ervaren professional met een passie voor circulaire economie en duurzaamheid. Hij heeft een brede expertise opgebouwd op het gebied van circulair bouwen en heeft een sterke focus op het bevorderen van circulaire praktijken in zowel de publieke als de private sector.

Met een achtergrond in economie en bedrijfskunde heeft Jorn uitgebreide kennis van financiële aspecten en duurzaamheidsstrategieën. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij KPMG Advisory, waar hij heeft bijgedragen aan verschillende projecten gericht op de financiering van de circulaire economie. Zijn expertise en inzichten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve financieringsmodellen en strategieën die organisaties helpen bij de overgang naar circulair ondernemen.

Daarnaast is Jorn Verbeeck ook actief betrokken bij Vlaanderen Circulair, een organisatie die zich inzet voor de bevordering van circulaire economie in Vlaanderen. Als lid van het team heeft hij bijgedragen aan verschillende initiatieven en projecten die gericht zijn op het stimuleren van circulaire praktijken in diverse sectoren.

Sofie Torfs

Sofie Torfs is projectverantwoordelijke op Kamp C van verschillende Europese en regionale projecten met focus op circulair bouwen en circulair aanbesteden, biobased materialen en kleinschalige, betaalbare woningen. Samen met enkele collega’s heeft ze het traject van het circulaire kantoorgebouw ’t Centrum van dichtbij opgevolgd en was ze nauw betrokken bij het voortraject

Tim Ost

Tim Ost, design principal sustainable design bij VK architects+engineers® (part of Sweco)

Vanuit zijn achtergrond als ingenieur-architect deed Tim de nodige ervaring op in het ontwerpen van gebouwen voor korte-middellange en lange termijn, alsook de detaillering van materialen om te anticiperen op die scenario’s. Aangevuld met kennis als Breeam AP en Well AP, leidde dit tot een interessant parcours van inzichten rond milieuvoetafdruk en gezondheid van materialen. Binnen VK stuurt Tim de strategische visie en interdisciplinaire kennisontwikkeling rond duurzaamheid aan. Samen met het intern multidisciplinair sponsorteam is zo een circulaire aanpak geformuleerd die naast de koolstofvoetafdruk ook de nadruk legt op materiaal efficiëntie, m.a.w. grondstof uitputting voorkomen. De nadruk op grondstoffen en scenario-ontwerpen leidde zo tot het besef dat ‘een 100% remontabel gebouw niet per definitie circulair is’.

Jona Van Steenkiste

De interesse van ir. arch. Jona Van Steenkiste (°1989) in duurzaamheid startte tijdens zijn studies aan Universiteit Gent en bleef nadien groeien. Via allerlei opleidingen, infodagen, workshops en onderzoeken verruimt zijn kennis in duurzaam bouwen elke dag en bouwde hij een netwerk op van consulteerbare experten. Die uitgebreide kennis wordt gedeeld met elk projectteam op maat van dat gebouw op die locatie. Jona zit in de werkgroep Duurzaamheid van de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) en werkt bij Bureau Bouwtechniek als projectarchitect en duurzaamheidsadviseur mee aan diverse grote en kleine bouwprojecten in België. Hij maakt deel uit van verschillende initiatieven om mens- en milieuvriendelijk bouwen, onderhoud van gebouwen en circulair bouwen te stimuleren.

Programma 2023

Hieronder vind je het programma met toelichting per lesblok.

09.30 Inloop Deelnemers

Je wordt welkom geheten door Griet Verbeeck, de moderator van vandaag. Er is kort tijd voor een voorstelrondje.

In 2050 naar een volledige circulaire samenleving, waarom dan nu al bezig zijn met circulair bouwen? Waar de focus nu steeds meer ligt op duurzamer bouwen, is het belangrijk om de volgende stap, die van circulariteit ook al mee te nemen. Waarom? Wat is circulair bouwen, wat vraagt het in de keten en hoe start je hier samen mee?

Prof. Griet Verbeeck, UHasselt vertelt over de basisprincipes van circulair bouwen.  Ze geeft een inleiding met meer dan genoeg tips voor je eigen project.

Vanuit Europa is circulariteit een belangrijk speerpunt, waar een EPD als milieulabel (Environmental Product Declaration) inmiddels in meerdere landen is doorgevoerd. Het geeft de milieuprestatie weer van een product, inclusief ook de oorsprong ervan. In België beheert FOD Gezondheidszorg dit in is alles te vinden in een B-EPD databank. De TOTEM tool helpt de Belgische bouwsector de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. Het zet in op drie uitdagingen, stimuleren van toekomstgerichte duurzame projecten, de milieu-impact te evalueren en innovatie in bouwsystemen en ecodesign aan te moedigen. Het is ook goed inzetbaar voor het selectie en gunningstraject voor nieuwe vastgoedprojecten. Beide tools zijn inmiddels geïntegreerd en bieden veel uitkomsten. Kortom, daar moet je alles van af weten. Tijdens dit lesblok zal Jona van Steenkiste hier op ingaan.

12.00 Lunch en netwerken

Op eigen gelegenheid je verdiepen in de verschillende biobased materialen waar dit gebouw uit is opgebouwd.

Als je eenmaal wilt gaan starten met een circulair bouwproject, dan komt de vraag hoe ga je hierover in gesprek met de architect? Waar moet je allemaal aan denken, zowel op de korte, middellang en lange termijn? Tijdens dit lesblok wordt er ingegaan op scenario mapping, wordt er gekeken naar materialen, de voetafdruk die je achterlaat en het remontabel maken van de je project.

Tim Ost en Lode Lefevre van VK architects + engineers nemen je mee in al deze onderdelen.

14.20 Korte break

Drie thema’s, drie groepen.

Elke groep zal een pijn/knelpunt krijgen waar ze vervolgens over in gesprek gaan met elkaar. Iedereen krijgt uiteindelijk elke vraag voorgelegd. Met welke oplossing kom jij? Aan het eind van deze module wordt dit besproken.

Ervaringen delen van concrete vastgoedprojecten, daar zijn we naar op zoek. In 2022 is ’t Centrum opgeleverd, het eerste volledig circulair kantoorgebouw in Vlaanderen. Het gebouw bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd worden en ergens anders weer heropgebouwd. Het Building Information Model (BIM) is gebruikt met daarin gekoppeld het  materialenpaspoort. Wat zijn de lessons learned om rekening mee te houden in het realiseren van een circulair gebouw? Dit hoort u van Sofie Torfs Project Manager bij Kamp C.

Griet sluit de dag af, voordat iedereen mee kan met de rondleiding.

Hoe leuk is het om dan tot slot een echt praktijkvoorbeeld van dichtbij te bekijken tijdens de rondleiding door Kamp C. Het eerste circulaire kantoorpand van Vlaanderen. Hier kun je van dichtbij zien welke producten er zijn gebruikt, hoe het er in het echt uitziet en kun je nog je laatste vragen stellen over hoe ze het hier hebben aangepakt.

Na alle informatie is het tijd voor reflectie en om nog met de andere deelnemers te netwerken onder het genot van een drankje.

18.30 Einde van deze studiedag

Meer informatie De inschrijvingen voor de volgende editie openen binnenkort!

Waarom u dit Niet mag missen

wees er bij!

CONNECT
Complexe uitdagingen vragen om samenwerking en vooruitzien. Daarom brengen we de bouwketen bij elkaar om te verbinden.
SHARE
Bevlogen sprekers delen hun visie, passie, lessons learned en out-of-the-box oplossingen om jou te inspireren en te laten starten met dit thema.
CREATE
Samen maken we de toekomst! Stap uit je dagelijkse praktijk, deel je ideeën en kom netwerken. Maak jezelf onderdeel van de oplossing.

MEDIAPARTNERS 2023

ERKEND DIENSTVERLENER

6 vormingsuren

SPREKERS 2023

Locatie

Locatie & Parkeren

Deze dag vond plaats bij Kamp C in Westerlo.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze dag is bedoeld voor als je wilt starten met of als je net gestart bent met circulair bouwen en je nog niet helemaal helder hebt waar te beginnen, wat er belangrijk is om te weten en wat je niet mag vergeten. Het is interessant voor:

  • Managers en projectleiders werkzaam in de vastgoedsector, zoals projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, bouwbedrijven en andere vastgoedorganisaties
  • Managers en projectleiders werkzaam binnen de utiliteitsbouw of weg- en waterbouw
  • Managers en directeuren van fabrikanten en andere toeleveranciers bouwsector
  • Beleidsmakers en adviseurs werkzaam zijn bij overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector

Ben je al een stap verder, of heb je enige ervaring met circulaire projecten en wil je dieper op de materie ingaan, kijk dan is bij onze Advanced Studiedag Circulair Bouwen.

Kennis opdoen over de benodigde bouwstenen voor circulair vastgoed: lessons learned, trends, processen en mogelijkheden in circulair bouwen. Het kunnen communiceren met opdrachtgevers, productontwikkelaars, fabrikanten, investeerders, gezagdragers en andere stakeholders over het circulaire bouwproces. Het kunnen (op)starten van circulaire bouwprojecten en toepassen van de kennis binnen en buiten uw organisatie vanuit uw rol binnen de bouwketens.

 

Ben je al langer bezig met een circulair project en wil je dieper op de materie ingaan, kijk dan is bij onze Advanced Studiedag Circulair Bouwen.

De kosten van deze cursus bedragen €749,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, netwerkborrel en consumpties.

Schrijf je je gelijk in voor de studiedag en de Advanced Studiedag Circulair Bouwen dan geldt de combinatieprijs van €1349,-.

 

GROEP

Wil je je met 3 of meer mensen tegelijk inschrijven, bijvoorbeeld uit een bedrijf, of met samenwerkingspartners vanuit de keten/je regio? Neem dan contact met ons op voor een combinatieticket. Stuur een mail naar info@managementproducties.com en geef aan dat het om een multiple inschrijving gaat voor de Studiedag Circulair Bouwen op 20 september. Dan nemen we contact met je op.

Medewerkers in vast dienstverband bij een KMO gevestigd in Vlaanderen kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille voor een subsidie. Management Producties is geregistreerd dienstverlener onder nummer: DV.O100166.

Mocht je bij nader inzien verhinderd zijn, dan kan je je altijd gemakkelijk en kosteloos laten vervangen door een collega. Als dat niet kan, kan je tot drie weken voor de bijeenkomst nog kosteloos annuleren (alleen schriftelijk). Daarna ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Als je je inschrijft binnen 3 weken voor het event, kan je niet meer kosteloos annuleren.

VORIGE EDITIE

Impressie voorgaande editie? Bekijk het hiernaast!

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige activiteiten? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.