Studiedag

Warmte

in Wijken

Van het gas af

30 november 2023

Rotterdam

In een tijd van toenemende klimaatverandering en schaarse resources is het van vitaal belang om oplossingen te vinden voor de energietransitie van woonwijken. Deze studiedag biedt inzichten van experts over wetgeving, financiering, innovatieve technologieën, planning en efficiënte exploitatie van warmtenetten in de gebouwde omgeving.

Bekijk het programmaLocatie & Kosten

Studiedag:
Warmte in Wijken.

In slechts 1 dag ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hoe je van het gas af kan om warmte processen draaiende te blijven houden!

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Van het gas af, hoe doe je dat?

Hoe komen we van het gas af om onze warmteprocessen draaiende te houden? Met deze vraag gaan we aan de slag tijdens de Studiedag Warmte in Wijken!

In één dag duik je de diepte in om alles over warmte in de gebouwde omgeving te bespreken; de benodigde kennis wordt gedeeld, er wordt ingegaan op onderwerpen die belangrijk zijn om over na te denken als je de next step wilt maken in verduurzaming van jouw processen.

Om te komen tot energieneutrale en zelfs energiepositieve woonwijken is een belangrijke oplossing om de transformatie naar gasloze woonwijken verder te brengen. Alle 7 miljoen woningen moeten in 2050 van het gas af zijn. De woningcorporaties bezitten circa 2,3 miljoen woningen. Bestaande en nieuwe warmtenetten kunnen hierbij een belangrijke oplossing zijn.

Iedere gemeente heeft inmiddels een transitievisie warmte moeten opstellen en de hybride warmtepomp is vanaf 2026 al de norm. Het is een flinke opgave. Het is daarbij essentieel dat we met alle betrokken partijen kennis en lessons learned delen vanuit de praktijk en de ontwikkeltrajecten naar de toekomst. Dat is de reden voor deze studiedag Warmte in Wijken.

Thema's Studiedag: Warmte in Wijken

Wetgeving
Financiering
Weg van Gas: Naar Duurzame Warmteoplossingen
Techniek en innovatie
Drie praktijkcases over business case, financiering, haalbaarheid, samenwerking en rendement

Docenten

Meer namen van docenten volgen snel!

Annelies Huygen

Hoogleraar Regulation of Energy Markets
Universiteit Utrecht en verbonden aan TNO

Annelies Huygen is hoogleraar ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en principal consultant bij TNO. In 2022/2023 was zij lid van het Expertteam Energiesysteem 2050 en nu is zij lid van het Klimaatplatform. Zij is econoom en jurist en in 1998 gepromoveerd op de liberalisering van de elektriciteitssector. Sindsdien doet zij onderzoek naar energiemarkten, in theorie en in de praktijk. De afgelopen jaren richt haar onderzoek zich vooral op de warmtemarkt en de integratie van elektriciteit, warmte en koeling. In haar werk combineert zij voortdurend technische, economische en juridische aspecten. Ze heeft steeds bijzondere aandacht voor innovatie en de positie van consumenten. Zij haalt veel inspiratie uit de werking van de energiesystemen in andere landen.

Caspar Boendermaker

Specialist Business Development
BNG Bank

Caspar Boendermaker is de Business Developer Duurzaamheid bij BNG Bank in Nederland. Als nationale stimuleringsbank van Nederland is BNG Bank zeer betrokken bij de aanleg en uitbreiding van stadsverwarmingssystemen. Zowel publiek als privaat gefinancierd. Voor een breed gedragen en toekomstgerichte uitrol van stadsverwarming en -koeling zijn grote investeringen nodig. Wat is nodig voor een optimaal en efficiënt en betrouwbaar systeem?

Helen Carlström

Senior Manager Growth
E.ON

She has been responsible for the design and build of new district heating and cooling grids as well as generation plants. Helen has a long experience in the in the field of energy generation and distribution, distributed energy systems, energy efficiency and project management as a B2B innovation program manager for the EON group. For the last ten years, she has been working on development of the next generation power grids and local energy systems. Among other, she has been responsible for the research and development of ectogridTM and how to bring this innovative distributed energy solution to the market. ectogridTM is a thermal solution, mainly powered by electricity in a responsible and efficient manner, enabling flexibility and storage of renewable energy. Today Helen works at the head office at EON, focusing on the growth of sustainable city solutions.

Julia Eijkens

Programmacoördinator Warmte
Autoriteit, Consument en Markt, ACM

Mijn naam is Julia Eijkens en ik ben sinds 2022 werkzaam als coördinator van het thema Warmte bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In die rol ben ik de link tussen de experts die werken aan verschillende taken van de ACM, zoals tariefregulering, het in kaart brengen van rendementen van warmtebedrijven, en toezicht op consumentrecht. Maar ook extern vervul ik een verbindende rol. Er verandert veel op dit moment in de warmtemarkt, en dat vraagt ook wat van de ACM. De ACM gaat vaker in gesprek met warmtebedrijven, overheden, verbruikers en andere betrokkenen. Als projectleider gaf ik leiding aan het team dat het UHT-advies op de Wet collectieve Warmte uitbracht. De volgende uitdaging is om als toezichthouder bij te dragen aan een transparante warmtemarkt, voor zowel warmtebedrijven als consumenten.

Bas van Dun

Directeur
Aardyn

Bas van Dun heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Sinds eind 2011 is hij directeur bij Aardyn. Met ruim 30 medewerkers verzorgt Aardyn de ontwikkeling, realisatie en beheer en onderhoud van meerdere geothermie installaties. Bas is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het bedrijf.

Tijdens zijn studie milieutechniek aan de TU Eindhoven heeft hij  geleerd dat samenwerken met vele actoren noodzakelijk is om innovatieve technieken succesvol te implementeren. Na zijn studie is hij gestart met afvalwaterzuivering, mestverwerking en biogasopwekking. Als adviseur binnen Ecofys stond hij aan de wieg van de eerste co-vergisting installaties in Nederland en later als projectontwikkelaar van grootschalige co-vergisting projecten zoals Clean Minerals en BEWA. Na een reeks projecten in Nederland heeft hij grootschalige vergisters en andere biomassa energieprojecten ontwikkeld en gerealiseerd in landen zoals Brazilië, Vietnam, China en Maleisië. Voor Brabant Water heeft hij daarna gewerkt aan de ontwikkeling van zonne-energieprojecten en wind op land.

Sinds 2012 werkt Bas binnen Aardyn aan geothermie projecten. Gestart als projectontwikkelaar met verantwoordelijkheid voor de opbouw van een portfolio van geothermie projecten. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan in de gehele levenscyclus van een project; vanaf eerste verkenningen voor potentiële locaties, aanvragen opsporings-, realisatie- en winningsvergunningen, SDE subsidies, afsluiten warmtelevering overeenkomsten, omgevingsmanagement, etc. Dit alles in afstemming met overheden en binnen diverse samenwerkingsverbanden.

Naast directeur van Aardyn is hij bestuurder van diverse project BV’s waaronder GeoThermie Delft, Geothermie Plukmade, Haagse Aardwarmte en AardwarmteBron Zwolle waarin gezamenlijk met partners zoals Shell, EBN en Ennatuurlijk projecten worden ontwikkeld. Daarnaast in Bas bestuurder in de branchevereniging Geothermie Nederland.

Judith Martens

Manager Facility & Real Estate
Holland Casino

Sinds 2018 werkzaam bij Holland Casino als manager Facility & Real Estate. In deze functie verantwoordelijk voor een team wat zich bezig houdt met alle (ver)bouw/nieuwbouw projecten voor de 14 casino’s in Nederland, leveranciersmanagement voor alle facilitaire mantelcontracten en budgetverantwoordelijke voor alle facilitaire investeringen en bouwtrajecten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s die op de strategische agenda staan van Holland Casino. Zo is dit ook vertaald in de bouw van Holland Casino Utrecht.

Niels Hanskamp

Adviseur Marktordening Warmte
VNG

Niels Hanskamp zal ingaan op de aankomende Wet Collectieve Warmte Voorziening. Deze wet beoogt het draagvlak voor warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte, te vergroten.

Meer informatie over Niels volgt z.s.m.

Jacco Kwakman


Gemeente Rotterdam

Jacco Kwakman is programmamanager van één van de vijf gebiedsaanpakken aardgasvrij van de Gemeente Rotterdam. Sinds 2020 is hij bezig de wijk Reyeroord in Rotterdam Zuid aardgasvrij te maken door een warmtenet te ontwikkelen voor de bestaande bouw, het voorkeursalternatief van de gemeente voor deze wijk. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de volle breedte van het programma, van de onderhandelingen over de businesscase met warmtebedrijf Vattenfall tot de technische ‘legpuzzel’ in de ondergrond en de participatie met de woningeigenaren en bewoners in de wijk.

Jacco heeft Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie heeft hij bij meerdere aannemers en overheden gewerkt als omgevingsmanager bij grote complexe infrastructuurprojecten. Sinds 2020 werkt hij bij de Gemeente Rotterdam waar hij zich naast een gebiedsaanpak aardgasvrij, ook bezighoud met de impact en implementatie van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) voor de warmtetransitie in Rotterdam.

Steven van Polen

Programmaleider van het programma ‘klimaatneutraal wonen & werken

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Dit houdt in dat Steven het onderzoek van het PBL, samen met andere instituten zoals TNO, op dit onderwerp coördineert en gedeeltelijk uitvoert.
Voorbeelden van projecten waar hij betrokken is geweest zijn de Startanalyse voor aardgasvrije buurten, de doorrekening van het Klimaatakkoord en recent de analyse van de verkiezingsprogramma’s. In projecten wil hij met het PBL kennis leveren om te komen tot betere besluitvorming omtrent de warmtetransitie op verschillende (bestuurlijke) niveaus.

De Startanalyse voor aardgasvrije buurten is een voorbeeld van een project gericht om gemeenten met informatie te ondersteunen bij het maken van hun transitievisie warmte. Vele gemeenten hebben de Startanalyse als basis of vergelijkingsmateriaal gebruikt voor hun TVW en vanuit het PBL worden inzichten vanuit deze TVW’s (en de Startanalyse) gebruik in gesprekken en analyses op nationaal niveau. Zo wil het PBL de kennis en inzichten op verschillende niveaus met elkaar verbinden.

Tijdens deze studiedag neemt Steven het voorzitterschap voor de ochtend op zich.

Ronald van der Horst


Arcadis | Over Morgen

Ronald van der Horst is procesmanager/strategisch adviseur warmtenetten bij Arcadis. Dankzij zijn open blik en ondernemerschap heeft hij zich ontwikkeld tot manager in de continu veranderende installatie- en energiemarkt. Door zijn brede kennis en commerciële blik is hij in staat om mensen te overtuigen, te inspireren en om verbinding te maken. Hij gaat graag uitdagingen aan in een complexe omgeving waarbij bedrijfskundige, commerciële en technische aspecten gericht op duurzame energie een rol spelen. Zo was hij binnen de warmtemarkt actief als Manager Projectontwikkeling bij Eneco, Sr. Business Developer bij Firan en Business Development manager bij Equans. Momenteelt vervult hij de rol van warmte-coalitiemanager in gemeente Leiden en als warmteregisseur in gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard.

Tijdens deze studiedag neemt Ronald het voorzitterschap voor de middag op zich.

programma

Hieronder vind je het programma met toelichting per lesblok.

10.00 Inloop deelnemers

Door ochtendvoorzitter Steven van Polen, Programmaleider ‘klimaatneutraal wonen & werken, PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

Op 1 juli 2024 moet  de Wet collectieve warmte voorziening (WCW) in werking treden. De groei van collectieve warmtesystemen moet mogelijk worden gemaakt door nieuwe spelregels, meer transparantie in de tariefstelling, leveringszekerheid en de verduurzaming zekerstellen. Laat je informeren over wat straks kan, mag en moet.

Niels Hanskamp, Adviseur Marktordening Warmte van VNG.

Hoe zorgen we voor de juiste randvoorwaarden en hoe maken we hier een nieuw systeem van om warmte op grotere schaal in te gaan zetten in de gebouwde omgeving? We hebben een financieel juridisch framework nodig, een goed governance model om samen te werken zoals nieuwe vormen van contracten, vergunningen, een helder en eerlijk prijssysteem en afspraken rondom veiligheid.

 • Caspar Boendermaker
  Specialist Business Development
  BNG Bank
 • Annelies Huygen
  Hoogleraar Regulation of Energy Markets
  Universiteit Utrecht en verbonden aan TNO
 • Julia Eijkens
  Programmacoördinator Warmte
  Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Is aardwarmte geschikt om een gebied te verwarmen? Wat is geothermie? Waar kun je het gebruiken? Wat is het verschil tussen geothermie en (ondiepe) bodemenergie? Wat mag wel en wat mag niet?

Bas van Dun
Directeur
Aardyn

12.40 Lunch en netwerken

Door middagvoorzitter Ronald van der Horst, Senior Adviseur, Arcadis | Over Morgen.

Energieneutraal systeem in Medicon Village  met warmte en koude opslag Energieneutrale (en in 2050 energiepositieve) leefomgeving vraagt om geïntegreerde energiesytemen en nieuwe warmtenetten. Een steeds groter deel in stedelijke omgeving gaat verwarmd worden met een collectief warmte-koude systeem.. Hoe gaan we de wijk van de toekomst bouwen op de toekomst met de volgende 5e generatie warmtenet? Helen Carlstrom, senior manager E.ON en expert ectogrid™, deelt haar ervaringen vanuit een bedrijvenpark Medicon Village in Zweden waar de thermische batterij al in gebruik is.

(Presentatie in het Engels)

In gesprek met elkaar over:

 • waar loop je tegenaan?
 • hoe is dat opgelost?
 • wat kunnen we leren van elkaar?

14.30 Korte netwerkbreak en tijd voor interactie rondom interactieve Ectogrid tafel

De vestiging in Utrecht heeft het label Excellent verkregen van het duurzaamheidskenmerk BREEAM, vanwege de eigen energiecentrale die ze hebben neergezet. Deze wekt koude en warmte op en maakt o.m. gebruik van kanaalwater en slaat de warmte op in de bodem. In de toekomst kunnen ze de nog te bouwen woningen ook verzien van warmte.

Judith Martens, Manager Facilty & Real Estate Holland Casino

In gesprek met elkaar over:

 • waar loop je tegenaan?
 • hoe is dat opgelost?
 • wat kunnen we leren van elkaar?

De eerste stappen zijn gezet. Waarom heeft de gemeente voor deze wijk gekozen? Wat zijn de stappen geweest en welke lessen zijn er geleerd. Jacco Kwakman, Programmamanager Aardgasvrij Reyeroord, Gemeente Rotterdam, deelt zijn ervaringen en welke stappen er gezet zijn en welke er nog gezet gaan worden.

In gesprek met elkaar over:

 • waar loop je tegenaan?
 • hoe is dat opgelost?
 • wat kunnen we leren van elkaar?

De middagvoorzitter, Ronald van der Horst, geeft een recap en sluit de dag af.

16.30 Reflectie en netwerkborrel

17.30 Einde studiedag

Meer informatie Meld je hier aan!

Waarom u dit Niet mag missen

wees er bij!

CONNECT
Complexe uitdagingen vragen om samenwerking en vooruitzien. Daarom brengen we de bouwketen bij elkaar om te verbinden.
SHARE
Bevlogen sprekers delen hun visie, passie, lessons learned en out-of-the-box oplossingen om jou te inspireren en te laten starten met dit thema.
CREATE
Samen maken we de toekomst! Stap uit je dagelijkse praktijk, deel je ideeën en kom netwerken. Maak jezelf onderdeel van de oplossing.

PARTNERS

SPREKERS

Locatie

Locatie & Parkeren

VNAB
Boompjes 251
3011 XZ Rotterdam

OV
Metrohalte Beurs ligt op ca. 11 min. loopafstand.
Tramhalte Keizersstraat is op ca. 7 min. loopafstand.

Parkeren
Parkeergarage De Boompjes ligt er praktisch naast op het adres: Terwenakker 18.
Kosten: Eur € 0,50 per 13 minuten.

Laadfaciliteiten
Op meerdere plekken in de nabije omgeving zijn laadfaciliteiten beschikbaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze bijeenkomst is interessant voor:

 • Sustainability en energie managers
 • Programmamanagers energie van gemeenten
 • Vastgoedontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Stedenbouwkundigen
 • Ruimtelijke planners
 • Bedrijventerreinen
 • Afval en recyclingbedrijven
 • Netbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Coöperaties

De kosten van deze studiedag bedragen €749,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, netwerkborrel en consumpties.

OVERHEID
Overheden kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief van €599,- (excl. BTW) per persoon. Als uit de bedrijfsnaam niet blijkt dat je een overheidsbedrijf bent, geef dan OVERHEID aan bij promotiecode.

GROEP

Wil je je met 3 of meer mensen tegelijk inschrijven, bijvoorbeeld uit een bedrijf, of met samenwerkingspartners vanuit de keten/je regio? Neem dan contact met ons op voor een combinatieticket. Je ontvangt dan een ‘groepsvoordeel’ van €50 per persoon. Stuur een mail naar info@managementproducties.com en geef aan dat het om een combinatie-inschrijving gaat voor de Studiedag Warmte in Wijken op 30 november. Dan nemen we contact met je op.

Mocht je bij nader inzien verhinderd zijn, dan kan je je altijd gemakkelijk en kosteloos laten vervangen door een collega. Als dat niet kan, kan je tot drie weken voor de bijeenkomst nog kosteloos annuleren (alleen schriftelijk). Daarna ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Als je je inschrijft binnen 3 weken voor het event, kan je niet meer kosteloos annuleren.

VORIGE EDITIE

Impressie voorgaande editie? Bekijk het hiernaast!

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige activiteiten? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.