Studiedag

Warmte

in Wijken

Van het gas af

26 maart 2024

Rotterdam

In een tijd van toenemende klimaatverandering en schaarse resources is het van vitaal belang om oplossingen te vinden voor de energietransitie van woonwijken. Deze studiedag biedt inzichten van experts over wetgeving, financiering, innovatieve technologieën, planning en efficiënte exploitatie van warmtenetten in de gebouwde omgeving. We kijken terug op een succesvolle 2e editie. Hou de website in de gaten voor een nieuwe datum in het najaar van 2024.

Bekijk het programma van maart 2024Locatie & Kosten

Studiedag:
Warmte in Wijken.

In slechts 1 dag ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hoe je van het gas af kan om warmte processen draaiende te blijven houden. Binnenkort volgt een nieuwe datum in het najaar van 2024.

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Van het gas af, hoe doe je dat?

Na twee succesvolle edities zullen we eind 2024 opnieuw het gesprek aangaan over: ‘Hoe komen we van het gas af om onze warmteprocessen draaiende te houden?’

In één dag duik je de diepte in om alles over warmte in de gebouwde omgeving te bespreken; de benodigde kennis wordt gedeeld, er wordt ingegaan op onderwerpen die belangrijk zijn om over na te denken als je de next step wilt maken in verduurzaming van jouw processen.

Om te komen tot energieneutrale en zelfs energiepositieve woonwijken is een belangrijke oplossing om de transformatie naar gasloze woonwijken verder te brengen. Alle 7 miljoen woningen moeten in 2050 van het gas af zijn. De woningcorporaties bezitten circa 2,3 miljoen woningen. Bestaande en nieuwe warmtenetten kunnen hierbij een belangrijke oplossing zijn.

Iedere gemeente heeft inmiddels een transitievisie warmte moeten opstellen en de hybride warmtepomp is vanaf 2026 al de norm. Het is een flinke opgave. Het is daarbij essentieel dat we met alle betrokken partijen kennis en lessons learned delen vanuit de praktijk en de ontwikkeltrajecten naar de toekomst. Dat is de reden voor deze studiedag Warmte in Wijken.

Thema's Studiedag: Warmte in Wijken

Wetgeving
Financiering
Weg van Gas: Naar Duurzame Warmteoplossingen
Techniek en innovatie
Twee praktijkcases over business case, financiering, haalbaarheid, samenwerking en rendement

programma

Hieronder vind je het programma van de editie in maart 2024. Klik op de sessie voor een toelichting per module.

Klik hier voor het programma maart 2024 in PDF

10.00 Inloop deelnemers

Door voorzitter Henk Visscher, Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie, TU Delft.

Op 1 juli 2024 moet  de Wet collectieve warmte voorziening (WCW) in werking treden. De groei van collectieve warmtesystemen moet mogelijk worden gemaakt door nieuwe spelregels, meer transparantie in de tariefstelling, leveringszekerheid en de verduurzaming zekerstellen. Laat je informeren over wat straks kan, mag en moet.

Niels Hanskamp, Adviseur Marktordening Warmte van VNG.

Hoe zorgen we voor de juiste randvoorwaarden en hoe maken we hier een nieuw systeem van om warmte op grotere schaal in te gaan zetten in de gebouwde omgeving? We hebben een financieel juridisch framework nodig, een goed governance model om samen te werken zoals nieuwe vormen van contracten, vergunningen, een helder en eerlijk prijssysteem en afspraken rondom veiligheid.

 • Caspar Boendermaker
  Specialist Business Development
  BNG Bank
 • Annelies Huygen
  Hoogleraar Regulation of Energy Markets
  Universiteit Utrecht en verbonden aan TNO
 • Margot Aelen
  Teammanager Warmte 
  Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Joey Reedijk 
  Programmamanager Energietransitie Drechtsteden
  Gemeente Dordrecht / RES Drechtsteden

Is aardwarmte geschikt om een gebied te verwarmen? Wat is geothermie? Waar kun je het gebruiken? Wat is het verschil tussen geothermie en (ondiepe) bodemenergie? Wat mag wel en wat mag niet?

Bas van Dun
Directeur
Aardyn

12.55 Lunch en netwerken

Door voorzitter Henk Visscher, Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie, TU Delft.

Een energieneutraal systeem met warmte en koude opslag. Een energieneutrale (en in 2050 energiepositieve) leefomgeving vraagt om geïntegreerde energiesystemen en nieuwe warmtenetten. Een steeds groter deel in stedelijke omgeving gaat verwarmd worden met een collectief warmte-koude systeem.. Hoe gaan we de wijk van de toekomst bouwen op de toekomst met de volgende 5e generatie warmtenet?

Ria Doedel, Algemeen Directeur Mijnwater Energy vertelt hoe zij het hebben aangepakt en geeft tips en handvatten om er zelf in de organisatie en projecten met aan de slag te kunnen.

In gesprek met elkaar over:

 • waar loop je tegenaan?
 • hoe is dat opgelost?
 • wat kunnen we leren van elkaar?

14.40 Korte netwerkbreak

De eerste stappen zijn gezet. Waarom heeft de gemeente voor deze wijk gekozen? Wat zijn de stappen geweest en welke lessen zijn er geleerd. Jacco Kwakman, Coördinator gebiedsaanpakken aardgasvrij, Gemeente Rotterdam, deelt zijn ervaringen en welke stappen er gezet zijn en welke er nog gezet gaan worden.

In gesprek met elkaar over:

 • waar loop je tegenaan?
 • hoe is dat opgelost?
 • wat kunnen we leren van elkaar?

16.30 Reflectie en netwerkborrel

17.30 Einde studiedag

Meer informatie Meld je hier aan!

Docenten

Betrokken gastdocenten tijdens de maart 2024 editie.

Annelies Huygen

Hoogleraar Regulation of Energy Markets
Universiteit Utrecht en verbonden aan TNO

Annelies Huygen is hoogleraar ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en principal consultant bij TNO. In 2022/2023 was zij lid van het Expertteam Energiesysteem 2050 en nu is zij lid van het Klimaatplatform. Zij is econoom en jurist en in 1998 gepromoveerd op de liberalisering van de elektriciteitssector. Sindsdien doet zij onderzoek naar energiemarkten, in theorie en in de praktijk. De afgelopen jaren richt haar onderzoek zich vooral op de warmtemarkt en de integratie van elektriciteit, warmte en koeling. In haar werk combineert zij voortdurend technische, economische en juridische aspecten. Ze heeft steeds bijzondere aandacht voor innovatie en de positie van consumenten. Zij haalt veel inspiratie uit de werking van de energiesystemen in andere landen.

Caspar Boendermaker

Specialist Business Development
BNG Bank

Caspar Boendermaker is de Business Developer Duurzaamheid bij BNG Bank in Nederland. Als nationale stimuleringsbank van Nederland is BNG Bank zeer betrokken bij de aanleg en uitbreiding van stadsverwarmingssystemen. Zowel publiek als privaat gefinancierd. Voor een breed gedragen en toekomstgerichte uitrol van stadsverwarming en -koeling zijn grote investeringen nodig. Wat is nodig voor een optimaal en efficiënt en betrouwbaar systeem?

Ria Doedel

Algemeen Directeur
Mijnwater Energy

Met ruim 17 jaar ervaring als directeur bij drie grote gemeenten en 15 jaar aan het roer bij twee vooraanstaande drinkwaterbedrijven in Limburg en Noord-Holland, heeft Ria Doedel een rijke expertise in openbaar bestuur en infrastructuurmanagement. Sinds 2022 heeft zij als directeur van Mijnwater haar expertise, in het vormgeven van kritieke infrastructuur met een focus op het waarborgen van 24/7 leveringszekerheid, verder uitgebreid. Ria is via Energie Nederland actief betrokken bij de ontwikkeling van de Wet collectieve warmte.

Margot Aelen

Teammanager Warmte – Directie Energie
Autoriteit, Consument en Markt, ACM

Margot haar team houdt zich onder andere bezig met toezicht en regulering van warmtebedrijven, op grond van de huidige Warmtewet. Binnen het team worden o.a. vergunning verleend, maximum tarieven vastgesteld en toezicht gehouden op warmteleveranciers. De ACM zal in de toekomst verantwoordelijk worden voor de uitvoering van toezicht en regulering in het kader van de WCW. Het versnellen van de energietransitie en het beschermen van de consument zijn belangrijke pijlers voor de ACM. Margot is jurist, en werkte hiervoor 7 jaar bij De Nederlandsche Bank in financieel toezicht. Ze heeft zowel ervaring met beleidsontwikkeling als met de uitvoering van toezicht. In 2014 promoveerde zij op een proefschrift over ‘Beginselen van goed markttoezicht’.

Niels Hanskamp

Adviseur Marktordening Warmte
VNG

Niels Hanskamp zal ingaan op de aankomende Wet Collectieve Warmte Voorziening. Deze wet beoogt het draagvlak voor warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte, te vergroten.

Jacco Kwakman


Gemeente Rotterdam

Jacco Kwakman is programmamanager van één van de vijf gebiedsaanpakken aardgasvrij van de Gemeente Rotterdam. Sinds 2020 is hij bezig de wijk Reyeroord in Rotterdam Zuid aardgasvrij te maken door een warmtenet te ontwikkelen voor de bestaande bouw, het voorkeursalternatief van de gemeente voor deze wijk. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de volle breedte van het programma, van de onderhandelingen over de businesscase met warmtebedrijf Vattenfall tot de technische ‘legpuzzel’ in de ondergrond en de participatie met de woningeigenaren en bewoners in de wijk.

Jacco heeft Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie heeft hij bij meerdere aannemers en overheden gewerkt als omgevingsmanager bij grote complexe infrastructuurprojecten. Sinds 2020 werkt hij bij de Gemeente Rotterdam waar hij zich naast een gebiedsaanpak aardgasvrij, ook bezighoud met de impact en implementatie van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) voor de warmtetransitie in Rotterdam.

Bas van Dun

Directeur
Aardyn

Bas van Dun heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Sinds eind 2011 is hij directeur bij Aardyn. Met ruim 30 medewerkers verzorgt Aardyn de ontwikkeling, realisatie en beheer en onderhoud van meerdere geothermie installaties. Bas is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het bedrijf.

Tijdens zijn studie milieutechniek aan de TU Eindhoven heeft hij  geleerd dat samenwerken met vele actoren noodzakelijk is om innovatieve technieken succesvol te implementeren. Na zijn studie is hij gestart met afvalwaterzuivering, mestverwerking en biogasopwekking. Als adviseur binnen Ecofys stond hij aan de wieg van de eerste co-vergisting installaties in Nederland en later als projectontwikkelaar van grootschalige co-vergisting projecten zoals Clean Minerals en BEWA. Na een reeks projecten in Nederland heeft hij grootschalige vergisters en andere biomassa energieprojecten ontwikkeld en gerealiseerd in landen zoals Brazilië, Vietnam, China en Maleisië. Voor Brabant Water heeft hij daarna gewerkt aan de ontwikkeling van zonne-energieprojecten en wind op land.

Sinds 2012 werkt Bas binnen Aardyn aan geothermie projecten. Gestart als projectontwikkelaar met verantwoordelijkheid voor de opbouw van een portfolio van geothermie projecten. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan in de gehele levenscyclus van een project; vanaf eerste verkenningen voor potentiële locaties, aanvragen opsporings-, realisatie- en winningsvergunningen, SDE subsidies, afsluiten warmtelevering overeenkomsten, omgevingsmanagement, etc. Dit alles in afstemming met overheden en binnen diverse samenwerkingsverbanden.

Naast directeur van Aardyn is hij bestuurder van diverse project BV’s waaronder GeoThermie Delft, Geothermie Plukmade, Haagse Aardwarmte en AardwarmteBron Zwolle waarin gezamenlijk met partners zoals Shell, EBN en Ennatuurlijk projecten worden ontwikkeld. Daarnaast in Bas bestuurder in de branchevereniging Geothermie Nederland.

Henk Visscher

Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie
TU Delft

Henk Visscher is professor Woningkwaliteit en Procesinnovatie aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Hij is tevens directeur van het Urban Energy Insitute van de TU Delft. Dit netwerk verbindt alle onderzoekers van de verschillende faculteiten die werken aan de verschillend aspecten van energie in de gebouwde omgeving van Geothermie en PV-technologie tot de implementatie hiervan in wijken en gebouwen hiervan.

Joey Reedijk

Programmamanager Energietransitie Drechtsteden
Gemeente Dordrecht
RES Drechtsteden

Joey Reedijk is werkzaam als programmanager Energietransitie binnen de regio Drechtsteden. Al ruim 5 jaar werkt hij actief mee aan de transitie én stimuleert en faciliteert hij de regionale samenwerking.

De regio Drechtsteden onderscheidt zich als regio al decennia lang door de intensieve samenwerking op diverse domeinen. Deze traditie is ook in de energietransitie nadrukkelijk voortgezet. Onder andere in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving heeft dit reeds zijn vruchten afgeworpen. Momenteel wordt er in vijf gemeenten in de regio gewerkt aan de aanleg of uitbreiding van een warmtenet.

Joey rekent zichzelf inmiddels tot ervaringsdeskundige, die waardevolle inzichten kan delen met betrekking tot de cruciale succesfactoren én randvoorwaarden om tot een duurzame en rechtvaardige transitie te komen.

Hij zal in het panelgesprek ingaan op o.a. de noodzaak van structurele financiering.

Waarom u dit Niet mag missen

wees er bij!

CONNECT
Complexe uitdagingen vragen om samenwerking en vooruitzien. Daarom brengen we de bouwketen bij elkaar om te verbinden.
SHARE
Bevlogen sprekers delen hun visie, passie, lessons learned en out-of-the-box oplossingen om jou te inspireren en te laten starten met dit thema.
CREATE
Samen maken we de toekomst! Stap uit je dagelijkse praktijk, deel je ideeën en kom netwerken. Maak jezelf onderdeel van de oplossing.

Mediapartner 2024

GASTDOCENTEN MAART 2024

Locatie

Locatie & Parkeren

In maart 2024 vond de studiedag plaats bij VNAB, Rotterdam. Houdt de website in de gaten voor de locatie voor de najaarseditie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze bijeenkomst is interessant voor:

 • Sustainability en energie managers
 • Programmamanagers energie van gemeenten
 • Vastgoedontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Stedenbouwkundigen
 • Ruimtelijke planners
 • Bedrijventerreinen
 • Afval en recyclingbedrijven
 • Netbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Coöperaties

Om een idee te krijgen van wie je kunt verwachten tijdens deze studiedag, zie je hieronder een lijst van organisaties waarvan 1 of meerdere deelnemers, zich reeds hebben ingeschreven voor 2024:
Aardyn; ACM; Amersfoort2014; Beauvastgoed Beheer; BNG Bank; Bouwgroep Dijkstra Draisma; Croonwolters&Dros; DEVO; Energie-Nederland; Ennatuurlijk; Gemeente Dalfsen; Gemeente De Ronde Venen; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Eindhoven; Gemeente Gooise Meren; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Purmerend; Gemeente Rotterdam; Mijnwater Energy; P2 Projectmanagement; Stantec; TNO: TRAJECT Adviseurs & Managers; TU Delft; Universiteit Utrecht; VNG – Vereniging Nederlandse Gemeentes; Voestalpine.

De kosten van deze studiedag bedragen €749,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, netwerkborrel en consumpties.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

OVERHEID
Overheden kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief van €599,- (excl. BTW) per persoon. Als uit de bedrijfsnaam niet blijkt dat je een overheidsbedrijf bent, geef dan OVERHEID aan bij promotiecode op het inschrijfformulier.

GROEP

Wil je je met 3 of meer mensen tegelijk inschrijven, bijvoorbeeld uit een bedrijf, of met samenwerkingspartners vanuit de keten/je regio? Neem dan contact met ons op voor een combinatieticket. Je ontvangt dan een ‘groepsvoordeel’ van €50 per persoon. Stuur een mail naar info@managementproducties.com en geef aan dat het om een combinatie-inschrijving gaat voor de Studiedag Warmte in Wijken op 26 maart. Dan nemen we contact met je op.

We hebben met elkaar een flinke opgave om de gebouwde omgeving van het gas af te halen en om te zetten naar andere duurzame oplossingen. Laat zien dat jouw bedrijf hier belangrijke stappen in maakt en sluit je aan als partner tijdens de studiedag Warmte in Wijken.
We dagen je uit ’to partner up’!

Jouw voordelen

 • Ga direct in gesprek met de betrokkenen
 • Maak jullie nieuwe projecten, innovaties of diensten visueel
 • Geef jullie naamsbekendheid een boost
 • Richt je eigen ontvangsthoek in op de studiedag om op uitnodiging geïnteresseerden te ontvangen

Zie voor meer informatie onze pagina over ‘Partnerships of neem voor alle mogelijkheden contact op met Alain Meijer per e-mail, klik hier, of telefonisch op +31 10 435 04 77.

Mocht je bij nader inzien verhinderd zijn, dan kan je je altijd gemakkelijk en kosteloos laten vervangen door een collega. Als dat niet kan, kan je tot drie weken voor de bijeenkomst nog kosteloos annuleren (alleen schriftelijk). Daarna ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Als je je inschrijft binnen 3 weken voor het event, kan je niet meer kosteloos annuleren.

VORIGE EDITIE

Impressie voorgaande editie? Bekijk het hiernaast!

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en toekomstige activiteiten? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.