Toekomstgericht & langetermijn energiebeleid

Toekomstgericht & langetermijn energiebeleid

Op 23 november spreekt Bert Clinckers, Managing Director van Eneco België over de toekomst van het Belgische energiesysteem en het beleid voor de lange termijn. De energiesector speelt een cruciale rol in onze economie. Om een duurzame energietransitie te bevorderen, moeten we vier belangrijke aspecten aanpakken: marktwerking, betaalbaarheid, duurzaamheid en innovatie. Door op deze gebieden te focussen, creëren we een win-win situatie voor iedereen. Tijdens Energie Platform Vlaanderen 2023 gaan we daar uitvoerig over in gesprek met experts uit de industrie!

Een energiemarkt met evenwicht

Een evenwichtig energievraagstuk waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van verschillende stakeholders en energieleveranciers is van essentieel belang in de energietransitie. Het Energie Platform Vlaanderen 2023 onderzoekt dit vraagstuk en richt zich op de aspecten van marktwerking, betaalbaarheid, duurzaamheid en innovatie. Tijdens het congres worden verschillende onderwerpen besproken, waaronder, hervorming van de Brusselse energiemarkt en de rol van regulatoren in het waarborgen van een optimale marktwerking en het nemen van verantwoordelijkheid door alle marktspelers.

Focus op hernieuwbaar, zonder nucleaire

We weten allemaal dat de uitstap van nucleaire energie een grote impact gaat hebben op de energiezekerheid in België. Ook vergroot het de afhankelijkheid van andere (buur)landen en vergroot het de vraag van energie import. Om energiezekerheid te garanderen, moeten we de uitbouw van hernieuwbare energie versnellen door het stimuleren van investeringen in, onder andere, offshore wind.

Het doorvoeren van de lasten van groene elektriciteit naar fossiele brandstoffen zal er voor zorgen dat er een correcte taxatie ontstaat van gas en elektriciteit. Ook stimuleert het de vraag naar schone energie en versnelt het de transitie naar een groen energiesysteem.

Hoe krijgen we investeringen van de grond?

De energietransitie vereist een duidelijk en stabiel langetermijnbeleid, waarbij coördinatie en overleg tussen verschillende beleidsniveaus van groot belang zijn. Als betrouwbare overheid is het essentieel om investeringszekerheid te waarborgen. Om flexibiliteit in energie-opslag te bevorderen, moet er promotie zijn van technologieën zoals batterij-opslag en V2G (Vehicle-to-Grid).

“Een versnelde en uniforme uitrol van de digitale meter, met een toekomstbestendig IT-platform, draagt bij aan de transformatie. Investeringen in een flexibel, slim en toekomstbestendig energienetwerk voor zowel elektriciteit als warmte zijn noodzakelijk. Het delen en exporteren van onze kennis en expertise op internationaal niveau zal onze reputatie als energie-innovator versterken.

Het ontwikkelen van een marktmodel dat rekening houdt met toekomstige behoeften en de energietransitie stimuleert, is een belangrijk aandachtspunt. Focus op de lange termijn bij het ondersteunen van groene en innovatieve technologieën, inclusief het creëren van kaders voor Power Purchase Agreements (PPA’s) en 2-sided Contract for Difference (CfD) projecten.

Gebruik van data en flexibiliteit is cruciaal om onze energienetten slim en efficiënt te benutten. Het creëren van draagvlak bij de bevolking en consumenten over het belang van de energietransitie is noodzakelijk voor een succesvolle en duurzame verandering.” Aldus Bert Clinckers.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.