Circulaire kansen zijn er volop en it’s here to stay! Aldus Tim Ost en Lode Lefevre van VK architects+engineers.

Circulaire kansen zijn er volop en it's here to stay! Aldus Tim Ost en Lode Lefevre van VK architects+engineers.

We interviewden Tim en Lode over hun ideeën en visies op circulair bouwen in aanloop naar de studiedag Circulair Bouwen voor startende ondernemers op circulair gebied.

We vroegen hen wat zij denken dat er dit jaar nog moet gebeuren, welke uitdagingen er liggen, welke kansen, maar ook waar ze trots op zijn binnen hun samenwerkingsverbanden en projecten. Ze geven ook hun visie op waarom je je juist meer moet verdiepen in circulariteit.

Dit interview geeft een beeld van wie ze zijn en waar ze staan op het gebied van circulariteit. Tijdens de Studiedag Circulair Bouwen – Where to Begin gaan ze dieper in op de verschillende onderdelen die belangrijk zijn bij circulair ontwerpen.

Allereerst wat moet er dit jaar nog gebeuren of veranderen volgens jullie?

Het wordt al vele jaren besproken om een Materialen-peil in te voeren naast een Energie-peil. De uitdaging daar ligt in de benchmarking en het in beschouwing nemen van alle milieu-impacten (niet enkel koolstof), teneinde ‘burden-shifting’ te vermijden.

Er zijn volop kansen voor fabrikanten, experten, architecten, bouwheren, aannemers en grondleveranciers.

Bij bouwaanvragen mee als voorwaarde opnemen hoe er op korte-middellange en lange termijn met het ontwerp kan worden omgegaan. Als minimum bij publieke gebouwen (als voorbeeldrol).

De belangrijkste uitdagingen die hierbij horen zijn:

  • Retourlogistiek en bijbehorende opslag
  • Transitie van afbraak naar demontage
  • De huidige bouwtrend legt de focus op initiele bouwsnelheid
  • Er is gebrek aan financiële en juridische drijfveren om circulair te bouwen
  • Er is geen duidelijke benchmarking van de materialenvoetafdruk
  • Er is gebrek aan financiële en juridische drijfveren (btw op milieuvriendelijke producten)

Welke kansen zien jullie hierbij?

Fabrikanten kunnen ervoor zorgen de grondstoffen in de loop te houden (via terugname b2b of b2c) en hun productontwerp hiernaar aan te passen.

Voor experten biedt het nieuwe expertises op de markt om circulariteit mogelijk te maken. Denk aan certificering van hergebruik, advies over milieuvoetafdruk, en marktkennis bio-based materialen.

Voor de architecten en bouwheren ligt de kans in levensloopbestendig bouwen, wat resulteert in lange termijn waarde behoud wat vervolgens weer gunstig is voor de architect.

De aannemer kan vervolgens de schakel zijn tussen de fabrikant en de grondstofleverancier in de vorm van terugname of eigen stockage.

Tot slot zijn er ook kansen voor de grondstoffenleveranciers. Denk aan migratie en/of samenwerking met urban miners. Er is een spanning tussen demonteurs en grondstoffenleveranciers. Wel de vraag: Wie zal die grondstoffen gaan beheren?

Ze geven in het volledige artikel hun visie op de trends, laatste ontwikkelingen en hoe je samenwerken nodig hebt om circulariteit te bevorderen.

Klik hier voor het volledige artikel

Studiedag Circulair Bouwen

Tim Ost en Lode Lefevre zijn gastdocent bij de studiedag Circulair Bouwen dat in 2023 plaats vindt bij Kamp C op 20 september. Zij gaan hier dieper in op wat er nodig is voor circulair ontwerpen. Schrijf je in voor deze studiedag en leer hoe je circulariteit toe kunt passen in jouw organisatie. Ontvang tijdens het lesblok de tools en haal alle informatie uit de dan te ontvangen whitepaper van Tim en Lode.

Voor meer informatie en inschrijving ga je naar www.StudieCirculairBouwen.be.

Studiedag Circulair Bouwen

Inschrijven

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.