Interview met Frans-Paul van der Putten (China Expert)

Interview met Frans-Paul van der Putten (China Expert)

Noem één belangrijke stap die we moeten nemen om de energietransitie te laten slagen. China is zich snel aan het ontwikkelen op het gebied van offshore. Wat voor impact heeft dit op Nederlandse kennis van offshore?

De snelle ontwikkeling van de offshore windsector in China betekent dat Chinese bedrijven en kennisinstellingen die in die sector actief zijn in hoog tempo ervaring en kennis aan het opdoen zijn en daardoor internationaal meer concurrerend worden.

Waar moet Europa rekening mee houden, zodra de Chinese energiebedrijven de Europese markt betreden?

Door de grote omvang van hun thuismarkt kunnen Chinese bedrijven een zeer grote omvang bereiken en daardoor internationaal sterke concurrenten worden. In welke mate ze in de toekomst toegang hebben tot de Europese markt is echter de vraag omdat de EU en de EU-lidstaten steeds meer beperkingen opleggen aan Chinese bedrijven die willen investeren in strategisch belangrijke sectoren van de EU, zoals energie, telecom en infrastructuur.

“De kans is groot dat China binnen enkele decennia een dominante speler is in de offshore energiesector”

Welk probleem/obstakel wordt niet genoeg over gesproken, maar is zeker belangrijk? Op welke manier houdt de Nederlandse overheid zich bezig met de snelle groei en ontwikkeling van China?

De Nederlandse overheid heeft in 2021 het China Kennisnetwerk opgezet, dat gericht is op het verstevigen van de samenwerking tussen Rijksoverheid en instellingen met relevante kennis in binnen- en buitenland.

Welk probleem / obstakel wordt niet genoeg over gesproken, maar is zeker belangrijk voor handel met China?

Geopolitieke ontwikkelingen gaan steeds meer onze economische relatie met China beïnvloeden. Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan geopolitiek.

Waar is China in 2050 op het gebied van Offshore?

De kans is groot dat China binnen enkele decennia een dominante speler is in de offshore energiesector in de niet-westerse delen van de wereld, en dat Chinese bedrijven wereldwijd toonaangevend zijn in de meeste maritieme sectoren.

Image link

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan en je ontvangt maximaal 1x in de maand onze nieuwsbrief.