HCAvj21_website_header.jpg

Eerste bevestigde sprekers:

  • Paul De Bruycker, CEO Indaver
  • Thierry Geerts, CEO Google Belgium
Zuhal Demir

Zuhal Demir

Vlaamse Regering
Jan Remeysen

Jan Remeysen

BASF Antwerpen
Theo Notteboom

Theo Notteboom

CEMIL
Nathalie Pfaff

Nathalie Pfaff

Danone Benelux
An Vermeulen

An Vermeulen

Coca-Cola European Partners

Programma

12.00 Ontvangst en netwerklunch

13.30 Opening

13.45 Hoe disruptief is klimaatverandering?

Welkom en inleiding door moderator prof. dr. Theo Notteboom, Director CEMIL and Professor Shanghai Maritime University, University of Antwerp en Ghent University

In 2018 heeft professor Jem Bendell zijn visie op “deep adaptation” gelanceerd, een denkwijze waarbij hij ervan uitgaat dat op termijn de klimaatverandering er voor zal zorgen dat de maatschappij heel sterk verstoord wordt en nieuwe diepgaande veranderingen zal moeten ondergaan. Hoe kan je hierop je bedrijf en je haven inrichten? Zijn de bestaande oplossingsrichtingen ingrijpend genoeg? Een beschouwing.

#

14.00 Antwerpse haven future proof

14.20 De industrie kiest voor duurzaam

Als grootste industriehub heeft de Antwerpse haven een enorme opportuniteit in de energietransitie, door de schaalgrootte kunnen we met elkaar koploper worden. Denk aan hernieuwbare energie, CCS en CCUS, waterstof en circulair.

Korte presentaties en interview met onder meer:
  • Jan Remeysen, CEO BASF Antwerpen

#

15.00 Coffee break en netwerkmoment

15.45 Decarbonising the fleet

16.10 Sustainability goals: De route naar CO2 neutraal

CO2 neutraal worden als bedrijf is een flinke uitdaging, er komt veel bij kijken. We vragen twee grote internationale spelers uit de FMCG wereld hoe ze daar op in zetten en naar het leiderschap dat daar voor nodig is.

Interview met:
  • An Vermeulen, VP & Country Director BeLux Coca-Cola European Partners Belgium
  • Nathalie Pfaff, Country Manager Dairy Danone Benelux

#

#

16.40 Investeren in de energietransitie

Ambitieuze plannen voor hernieuwbare energie, die ook haalbaar en betaalbaar zijn. Daar zet de minister op in. Vlaanderen moet ook toonaangevend worden in de omslag naar de circulaire economie. Waar zet de Vlaamse overheid op in?

Slotwoord door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir

#

hcavj18.jpg
“Een koolstofslimme Industrie & Logistiek 4.0 kan enkel worden bereikt, door niet morgen maar vandaag , gezamenlijk een quantum sprong te nemen naar zero-emissie technologieën indien we de vooropgestelde milieudoelstellingen willen behalen”. Filip De Dycker