Headerfoto_TRDnj19.jpg
Robert van der Waal

Robert van der Waal

TKI Dinalog & Samsung SDS
Albert Jan Swart

Albert Jan Swart

ABN AMRO
Frank Verhoeven

Frank Verhoeven

Vos Logistics
Alex Van Breedam

Alex Van Breedam

Tri-Vizor
Larissa van der Lugt

Larissa van der Lugt

Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT)
Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn

Ministerie van IenM / Rijkswaterstaat

Programma

12.30 Netwerklunch

13.30 Welkom en intro

De middag wordt geleid door dagvoorzitters:

 • Frank Verhoeven, directeur Vos Logistics en
 • Alex Van Breedam, CEO Tri-Vizor en verbonden aan Antwerp Management School en KU Leuven

#

#

13.40 Opening

Robert van der Waal, voorzitter van TKI Dinalog en Vice President Samsung SDS

#

14.15 Economisch perspectief transportsector en nieuwe businessmodellen

Cijfers over groei of krimp transportsector zijn wisselend. Gezien de vele fusies en overnames is er in ieder geval veel beweging. Wat is het economisch perspectief voor de transportsector? “Niet winstgevendheid op korte termijn, maar waarde toevoeging op lange termijn” een hele ander business model dan we gewend zijn zien we bij platformen. Het aantal en de grootte van de platformen groeit nog steeds volop. Hoe kunnen we hiermee concurreren? Stikstofnormen, km-heffing, impact Brexit, China, verduurzaming; wat gaat het ons brengen?

 • Larissa van der Lugt, Directeur RHV Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Albert Jan Swart, Sectoreconoom Transport & Logistiek en Industrie ABN AMRO
 • #

  #

  14.40 Zero Emissie Transport

  Emissievrij bevoorraden van steden komt er aan, voor bijvoorbeeld bevoorrading van steden in 2025 alleen al in minimaal 30 steden in Nederland. Wat is daarvoor nodig? Hoe werken we samen? Hoe richten we de last-mile smart en duurzaam in? Hoe gaat stadsmobiliteit van de toekomst eruit zien? Tafelgesprek met o.a.:

  • Hans Willem Cortenraad, algemeen directeur CB

  15.20 Netwerk break @ the Innovation Lounge

  16.00 Anders organiseren

  Hoe houdbaar is het traditionele businessmodel in de transport. Welke concepten zijn denkbaar rondom tendering, partnerships en het organiseren van transport.

  Transparantie in de keten, vraag naar real-time data, personeelstekort en investeringen in verduurzaming vragen om een andere organisatie en lange termijn partnerships. Hoe moet dit worden vormgegeven en hoe draagt dit bij aan het personeelstekort?

  16.40 Smart Logistics

  Wat is er nodig voor echt slimmer transport, slimmer netwerken en slimmer organiseren? We praten over onder meer de kansen van Connected Transport Corridors, inzetten van data voor planning, en vooral ook over samenwerken om verder te optimaliseren. Let’s talk smart European logistics!

  • Ellen Lastdrager, Managing Director Traffic & Transport, TNO
  • Wil Versteijnen, Directeur GVT Group of Logistics
  • Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker Innovatie in Mobiliteit, Ministerie van IenM / Rijkswaterstaat

  #

  #

  17.20 Wrap up door dagvoorzitters

  17.30 Afsluiting en netwerkborrel