Headerfoto_TRDnj19.jpg
Robert van der Waal

Robert van der Waal

TKI Dinalog & Samsung SDS
Stephan Sieber

Stephan Sieber

Transporeon
Albert Jan Swart

Albert Jan Swart

ABN AMRO
Frank Verhoeven

Frank Verhoeven

Vos Logistics
Alex Van Breedam

Alex Van Breedam

Tri-Vizor
Larissa van der Lugt

Larissa van der Lugt

Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT)
Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn

Ministerie van IenM / Rijkswaterstaat

Programma

12.30 Netwerklunch

13.30 Welkom en intro

De middag wordt geleid door dagvoorzitters:

  • Frank Verhoeven, directeur Vos Logistics en
  • Alex Van Breedam, CEO Tri-Vizor en verbonden aan Antwerp Management School en KU Leuven

#

#

13.40 Opening

Robert van der Waal, voorzitter van TKI Dinalog en Vice President Samsung SDS

#

14.15 Economisch perspectief transportsector en nieuwe businessmodellen

Cijfers over groei of krimp in de transportsector zijn wisselend. Gezien de vele fusies en overnames zien we een sterke beweging naar schaalvergroting om te overleven.
Wat is het economisch perspectief voor de transportsector? Welke effecten hebben globale ontwikkelingen op onze business? En wat is het verdienmodel van de toekomst?

14.40 Anders organiseren, over partnerships & ketenintegratie

Niet 'winstgevendheid op korte termijn', maar 'waardetoevoeging op lange termijn' een heel ander business model dan we gewend zijn én de gedachte achter de vele platformen. Hoe kunnen we hiermee concurreren?
Transparantie in de keten, vraag naar real-time data, personeelstekort en investeringen in verduurzaming vragen om een andere organisatie en lange termijn partnerships.

15.20 Netwerk break @ the Innovation Lounge

16.00 De route naar emissieloos transport

Emissievrij transport komt er aan voor bijvoorbeeld bevoorrading van steden. In 2025 alleen al in minimaal 30 steden in Nederland. Wat is daarvoor nodig?
Nieuwe technologieën voor onze assets aan de brandstoffen kant helpen daarbij, zoals elektrisch, LNG, waterstof, biogas. Technisch is het mogelijk, hoe maken we het financieel mogelijk? Nieuwe vormen van partnerships, lange termijn investeringen en toereikende infrastructuur lijken dan het antwoord.

16.40 Smart Logistics: Corridor as a service?

CaaS beoogt transport verder te optimaliseren door digitalisering. De corridor staat centraal en het is de markt die het uitvoert. De verschillende overheden zorgen voor de infrastructuur en bieden voordelen aan voor eenieder die zich hierbij aansluit.
Er zijn al wel initiatieven op nationaal gebied en Europa investeert in de TEN-T corridors. Wat is er nodig voor echt slimmer transport op Nederlandse en Europese schaal? Let’s talk smart European logistics!

17.20 Wrap up door dagvoorzitters

17.30 Afsluiting en netwerkborrel