Wo 28 oktober
LIVE ONLINE, Rotterdam
Headerfoto-REPnj18.jpg

Programma

12.30 kom alvast netwerken in de network app

13.30 Welkom

door dagvoorzitter Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program

#

13.40 Opening: Financieren van de energietransitie

door Olaf Sleijpen, directeur Monetaire Zaken De Nederlandsche Bank en alternate lid van de Governing Council van de Europese Centrale Bank

#

14.00 Voortgang energietransitie Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dit gebied de meest aantrekkelijke locatie voor de industrie laten zijn, onder andere door voorop te gaan in het creëren van mogelijkheden om de CO2-footprint te verlagen en circulaire processen op te schalen. Nico van Dooren, Director New Business Development Port of Rotterdam, licht de kansen voor bedrijven toe.

#

14.20 Investeren in infrastructuur

In het havengebied hebben we het voordeel van schaalgrootte, zowel met de aanwezigheid van meerdere bedrijven in ketens als ook in ladingtransport en op- en overslag. Om deze kansen te benutten, is energie-infrastructuur essentieel. Hoe gaan we dit realiseren? Hoe krijgen we investeringen rond. Een live-interview met:

  • Manon van Beek, CEO Tennet TSO
  • Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf
  • Frits Eulderink, COO Vopak

#

#

#

14.50 Netwerken!


Zet je camera aan! Ontmoet elkaar in de virtual livingrooms. Uiteraard inclusief onze kantoorhond Tess!

15.30 Zero emmision varen door ketensamenwerking

In juni dit jaar is Zero Emission Services (ZES) opgericht voor de ontwikkeling van laadstations voor elektrisch varen. Bierbrouwer Heineken is eerste gebruiker en heeft zich voor 10 jaar gecommiteerd aan het project, met begin volgend jaar het eerste volledig elektrisch aangedreven schip met eerste laadstation.

  • Jan Kempers, Manager Sustainable Development Heineken Nederland
  • Willem Dedden, directeur Zero Emission Services (ZES)
  • Ivo van Vliet, algemeen directeur ENGIE Services West Industrie
vertellen hoe dit baanbrekende project tot stand is gekomen.


#


#

15.55 De industrie stapt over op waterstof

Belangrijke stap eerder dit jaar van BP met een complete change in focus van de business strategie. Een belangrijke keuze wordt er ook gemaakt voor waterstof. Dat belooft een boeiend interview te worden met Ruben Beens, algemeen directeur BP Nederland – naast partner in H-Vision ook samen met o.a. Nouryon in het H2-Fifty project voor een (groene) waterstof-elektrolyse-installatie in de haven

#

16.10 Transformation towards circular bioeconomy [Engelstalig]

Neste is the world's leading producer of renewable diesel and renewable jet fuel from waste and residue streams. The corporation is experimenting with waste plastics, algae, forestry and agriculture residues, municipal waste and renewable electricity and carbon dioxide (Power-to-X) as possible future raw materials. Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals Neste shares her views on the future, especially for circular solutions and chemical recycling.

#

16.35 Inzetten op versnelling: de randvoorwaarden

Op het versnellen in de transitie kan niemand tegen zijn. Alle partijen moeten hier hun steentje hieraan bijdragen. Er is commitment nodig, een eerlijk speelveld, lange termijn visie, een daadkrachtige overheid en de bereidheid van het bedrijfsleven om als eerste stappen te zetten. Een boeiend afsluitend tafelgesprek met:

  • Rosita Thé, directeur DCMR
  • Sandor Gaastra, DG Klimaat & Energie Ministerie EZK
  • Arno Bonte, wethouder gemeente Rotterdam
  • Hans Grünfeld, directeur VEMW

#

#

#

#

17.15 Afsluiting

Gesproken column door Henri Bontenbal, strateeg bij Stedin Groep

#

17.20 Pak een drankje en kom netwerken!


Ontmoet elkaar in de virtual livingrooms om verder te praten!