Headerfoto-REPnj18.jpg
Alice Krekt

Alice Krekt

Deltalinqs
Henri Bontenbal

Henri Bontenbal

Stedin
Sandor Gaastra

Sandor Gaastra

Ministerie EZK
Nico van Dooren

Nico van Dooren

Port of Rotterdam
Annette Ottolini

Annette Ottolini

Evides Waterbedrijf
Hans Grünfeld

Hans Grünfeld

VEMW
Arno Bonte

Arno Bonte

Gemeente Rotterdam
Mercedes Alonso

Mercedes Alonso

Neste
Ruben Beens

Ruben Beens

BP Nederland
Rosita Thé

Rosita Thé

DCMR
Olaf Sleijpen

Olaf Sleijpen

De Nederlandsche Bank

Programma

12.00 Ontvangst met netwerklunch

13.30 Welkom

door dagvoorzitter Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program

#

13.40 Opening: Financieren van de energietransitie

door Olaf Sleijpen, directeur Monetaire Zaken De Nederlandsche Bank en alternate lid van de Governing Council van de Europese Centrale Bank

#

14.00 Voortgang energietransitie Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dit gebied de meest aantrekkelijke locatie voor de industrie laten zijn, onder andere door voorop te gaan in het creëren van mogelijkheden om de CO2-footprint te verlagen en circulaire processen op te schalen. Nico van Dooren, Director New Business Development Port of Rotterdam, licht de kansen voor bedrijven toe.

#

14.20 Investeren in infrastructuur

In het havengebied hebben we het voordeel van schaalgrootte, zowel met de aanwezigheid van meerdere bedrijven in ketens als ook in ladingtransport en op- en overslag. Om deze kansen te benutten, is energie-infrastructuur essentieel. Hoe gaan we dit realiseren? Hoe krijgen we investeringen rond. Een live-interview met onder meer:

  • Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf

#

14.50 Koffiepauze

15.40 De industrie stapt over op waterstof

elangrijke stappen eerder dit jaar van 2 grote energiebedrijven met een complete change in focus van de business strategie. Beide concurrenten zijn ook overtuigd van de kansen voor waterstof. Dat belooft een boeiend interview te worden met: Korte pitches en Q&A, o.a.:

  • Ruben Beens, algemeen directeur BP Nederland – naast partner in H-Vision ook samen met o.a. Nouryon in het H2-Fifty project voor een (groene) waterstof-elektrolyse-installatie in de haven

#

16.10 Transformation towards circular bioeconomy [Engelstalig]

Neste is the world's leading producer of renewable diesel and renewable jet fuel from waste and residue streams. The corporation is experimenting with waste plastics, algae, forestry and agriculture residues, municipal waste and renewable electricity and carbon dioxide (Power-to-X) as possible future raw materials. Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals Neste shares her views on the future, especially for circular solutions and chemical recycling.

#

16.35 Inzetten op versnelling: de randvoorwaarden

Op het versnellen in de transitie kan niemand tegen zijn. Alle partijen moeten hier hun steentje hieraan bijdragen. Er is commitment nodig, een eerlijk speelveld, lange termijn visie, een daadkrachtige overheid en de bereidheid van het bedrijfsleven om als eerste stappen te zetten. Een boeiend afsluitend tafelgesprek met:

  • Rosita Thé, directeur DCMR
  • Sandor Gaastra, DG Klimaat & Energie Ministerie EZK
  • Arno Bonte, wethouder gemeente Rotterdam
  • Hans Grünfeld, directeur VEMW

#

#

#

#

17.15 Afsluiting

Gesproken column door Henri Bontenbal, strateeg bij Stedin Groep

#

17.20 Netwerkborrel